Terug Werken met werknemers of zelfstandigen uit het buitenland

Werken met werknemers of zelfstandigen uit het buitenland

- Fysiek fit | Arbeidsveiligheid | Arbeidshygiëne | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Zorg dat uw buitenlandse werknemers onze corona-regels kennen

Als werkgever die (tijdelijke) buitenlandse werknemers of zelfstandigen engageert, moet u ervoor zorgen dat u ze op dezelfde manier op de hoogte brengt over de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus als uw vaste werknemers.

De bouw-, land- en tuinbouw-, schoonmaak- en vleesverwerkende sector maar ook andere sectoren werken geregeld met tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. Ongeacht of ze in uw bedrijf worden gedetacheerd of als seizoenarbeider in uw onderneming komen werken, bent u als werkgever verplicht om hen over de COVID-19-maatregelen in te lichten zoals u met uw eigen vaste werknemers doet. We sommen de maatregelen nog even op.

coronatest buitenlandse werknemers

Uw werknemers komen uit een rode zone:

Voor ze aan de slag kunnen gaan, moeten deze werknemers zich laten testen en gedurende 14 dagen in quarantaine gaan. Deze termijn kan ingekort worden tot 10 dagen indien een tweede test op dag 9 negatief is.

Uw werknemers komen uit een oranje zone: 

Het is aangeraden dat ze in quarantaine gaan.
 
Registratie van de identificatiegegevens

Van bij het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, dient u een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens:
 

  1. Identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige 
    • hun naam en voornamen 
    • hun geboortedatum 
    • hun INSZ-nummer (rijksregisternummer of BIS-nummer)
  2. De verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in uw onderneming
  3. Het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd.
  4. De namen van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige in uw onderneming samenwerkt.

Voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers die minder dan 48 uur in België verblijven, hoeft u deze gegevens niet te registreren. Bovendien mogen de gegevens enkel gebruikt worden voor doeleinden in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Veertien kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden van de buitenlandse werknemer, moeten ze vernietigd worden.

U dient dit register ter beschikking te houden van de inspectie- en controlediensten die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 en met het toezicht op de naleving van de verplichtingen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen