Terug Meer aandacht voor ergonomie en preventie van MSA

Meer aandacht voor ergonomie en preventie van MSA

- Fysiek fit | Fysieke belastingen | Ergonomisch werken | Gezonde werkomgeving | Wetgeving

Expert Tineke Lauwers

Preventieadviseur ergonomie

Nieuw KB zet een belangrijke stap in de richting van een veiligere en gezondere werkomgeving

In een voortdurende inspanning om de werkomgeving veiliger en gezonder te maken, heeft de wetgever belangrijke wijzigingen aangebracht in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. De nieuwe wetgeving gaat van kracht op 25 mei 2024 en moet de werkgever stimuleren om musculoskeletale aandoeningen (MSA) preventief en op een multidisciplinaire manier aan te pakken. Ook het belang van ergonomie in het ontwerp van werkposten wordt benadrukt. 

Tot vandaag hebben preventieadviseurs ergonomie een beperkt wettelijk kader om een beleid op te baseren. In tegenstelling tot andere welzijnsdomeinen is hun bevoegdheid ook amper omschreven. “Daarentegen zijn de problemen die ontstaan door een gebrek aan aandacht voor ergonomie zeer ingrijpend”, zegt Tineke Lauwers, preventieadviseur ergonomie bij IDEWE. “MSA-klachten zijn een van de voornaamste oorzaken van langdurige afwezigheid op het werk.”

Kernsaspecten van het nieuwe KB

werkneemster aan staand bureau

Een van de kernaspecten van de nieuwe wetgeving is de nadruk op risicoanalyse en preventiemaatregelen. Om MSA en andere gezondheidsproblemen te voorkomen, die door musculoskeletale risico’s op het werk worden veroorzaakt of verergerd, moeten werkgevers voortaan rekening houden met ergonomie bij het ontwerp, de inrichting en aanpassing van werkposten. Hierbij moeten ze aandacht besteden aan verschillende biomechanische risicofactoren. Het gaat dan bijvoorbeeld over herhaalde bewegingen, duur en frequentie, werkhoudingen, werkbewegingen en de kracht. Bovendien wordt van werkgevers verwacht dat zij minstens een keer per jaar de risicoanalyse actualiseren en de preventiemaatregelen evalueren. Ze moeten daarbij rekening houden met de input van de preventieadviseur, preventieadviseur-ergonoom, preventieadviseur-arbeidsarts en de werknemers.

Werknemers die op het werk worden blootgesteld aan musculoskeletale risico’s moeten ook de gepaste opleiding en informatie ontvangen, evenals passend gezondheidstoezicht.

Er zijn daarnaast definities toegevoegd aan de codex. Over bijvoorbeeld de ‘preventieadviseur-ergonoom’, ‘ergonomie op het werk’, ‘MSA’ en ‘musculoskeletale risico's’. Deze begrippen zijn van essentieel belang in het kader van de wijzigingen in de codex.

Een preventiebeleid

De wijzigingen in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk markeren een belangrijke stap in de richting van een veiligere en gezondere werkomgeving. Door de nadruk te leggen op ergonomie op het werk en preventie van MSA, worden werkgevers aangemoedigd om een preventiebeleid te voeren om MSA te voorkomen via een dynamische aanpak die rekening houdt met verschillende risicofactoren. 

Wat kan IDEWE voor je doen?

IDEWE staat klaar om organisaties te ondersteunen in hun streven naar een veiligere en gezondere werkomgeving. 

Lees de volledige tekst van het KB. 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen