Terug Klantengetuigenis Aldi

Aantal werknemers: 7.000 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1968

Klantengetuigenis Aldi

7000 werknemers gaan dagelijks aan de slag bij Aldi zodat wij er onze winkelkarretjes kunnen vullen. Rudy Blockx, nationaal preventiecoördinator bij Aldi, leidt alles in goede banen: in de 459 winkels en in de 7 magazijnen. De grote uitdaging? Duurzame tewerkstelling. Daarom zet de retailer stevig in op ergonomie en psychosociaal welzijn. Groep IDEWE staat Aldi bij met een centraal coördinatieteam met onder andere een vaste arbeidsarts, ergonoom en preventieadviseur psychosociale aspecten.

Rudy werkt al 36 jaar bij Aldi. “Ik heb heel wat zien veranderen op het vlak van veiligheid”, vertelt hij. Maar Groep IDEWE is een constante, want Aldi is er sinds 1968 klant. “Ik heb een goede verstandhouding met de medewerkers van Groep IDEWE. Het persoonlijke contact zorgt ervoor dat we elkaar perfect aanvoelen.”

Via co-creatie naar efficiënte oplossingen

“Duurzame tewerkstelling is belangrijk voor Aldi”, zegt Rudy. “Omdat locomotorische klachten veel voorkomen in onze sector, zetten we sterk in op ergonomie. Samen met Groep IDEWE maken we instructievideo’s en brochures die onze medewerkers moeten sensibiliseren. En organiseren we opleidingen rond ergonomie die hen helpen om die kennis in praktijk te brengen.” 

“Toen we overschakelden naar stemgestuurde orderpicking stond Groep IDEWE bij elke fase van het project klaar met raad en daad”

“Onlangs zijn onze magazijnen overgeschakeld naar stemgestuurde orderpicking. Samen met de experts van IDEWE hebben we een grondige risicoanalyse opgemaakt om alles in goede banen te leiden.” In plaats van orders op een scherm of op papier af te lezen, beluisteren de medewerkers korte opdrachten door een hoofdtelefoon. “Zo hebben onze magazijniers beide handen vrij om dozen te heffen op een ergonomische manier.”

“Groep IDEWE stond bij elke fase van het project klaar met raad en daad. Ook toen uit tests bleek dat het systeem nog niet op punt stond, toverde de expert al snel een oplossing uit zijn hoed.”

Leer uw logistieke medewerkers de kunst van het tillen

Eén op de vijf medewerkers in de logistiek en retail heeft locomotorische klachten. Met de juiste technieken houden ze hun knieën, rug en schouders soepel. Wilt u uw werknemers die technieken aanleren? De workshop fysieke belasting van Groep IDEWE is een korte, doeltreffende opleiding, aangepast aan hun werklast.

Ontdek de workshop fysieke belasting.

Ergonomische oplossingen van het bovenste schap

Ook in de winkels worden de ergonomische uitdagingen aangepakt. “Ons assortiment is groter dan ooit”, vertelt Rudy. “Toch proberen we de moeilijkst bereikbare schappen, helemaal onder- en bovenaan, zo weinig mogelijk te gebruiken. De oplossing? We hebben onze producenten de opdracht gegeven om zo veel mogelijk verkoopwaren te verpakken in smalle, langwerpige dozen. Zo maken we ten volle gebruik van de diepte van de winkelschappen en kunnen we meer producten naast elkaar plaatsen op de makkelijkst bereikbare hoogtes.”

“We tellen nu 40% meer medewerkers dan tien jaar geleden en toch is het aantal meldingen van locomotorische klachten ongeveer gelijk gebleven" 

“Volgens de wet moeten we onze arbeidsrisico’s om de vijf jaar herbekijken”, weet Rudy. “Toch kiezen we met Groep IDEWE voor een dynamische risicoanalyse. Wordt de infrastructuur aangepast? Dan onderzoeken we grondig wat de gevolgen daarvan zijn. Eventuele risico’s gaan we tegen met gepaste maatregelen.” Die aanpak werpt vruchten af. “In tien jaar is ons aantal medewerkers gestegen van vijf- naar zevenduizend. En toch is het absolute aantal meldingen van locomotorische klachten ongeveer gelijk gebleven.”

Medewerkers die toch klachten ontwikkelen, worden goed opgevolgd. “Groep IDEWE heeft verpleegkundigen in dienst die opgeleid zijn om locomotorische klachten te herkennen. Zij volgen onze medewerkers die veel heffen en tillen ieder jaar op”, verduidelijkt Rudy. De medewerkers worden bevraagd over eventuele klachten. En voeren een aantal oefeningen uit die hun beweeglijkheid uitdagen. Daar krijgen ze een score op. Scoort de medewerker minder goed? Dan nodigt de arbeidsarts de werknemer uit voor een bijkomend onderzoek. De ergonoom van IDEWE kijkt ook de werkpost van de medewerker na en geeft tips om die te optimaliseren.”

Collegialiteit

Sinds enkele jaren roept Aldi de hulp in van Groep IDEWE om de wettelijk verplichte risicoanalyse psychosociale aspecten uit te voeren. “Onze eerste RAPSi heeft interessante resultaten opgeleverd”, vertelt Rudy. “Vertegenwoordigers uit het hele land en uit elke beroepscategorie kregen de kans om hun zegje te doen en mee de actiepunten te formuleren. Samen hebben we de resultaten van de RAPSi grondig geanalyseerd en behandeld in werkgroepen. Zo zijn we sterker gaan inzetten op onze interne communicatie. We informeren medewerkers meer over wat er buiten hun dienst speelt. Overlegmomenten tussen de verschillende afdelingen in onze 7 centrales zorgen ervoor dat collega’s ook buiten hun eigen vestiging van elkaar kunnen leren.”

Goed personeel vinden én behouden? Houd de vinger aan de pols en volg het welzijn binnen uw organisatie goed op. RAPSi is een gestandaardiseerde vragenlijst die Groep IDEWE opstelde in samenwerking met de KU Leuven. Zo brengt u het welzijn van uw medewerkers op een objectieve, cijfermatige en wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart. En onderneemt u gericht actie.

Onderzoek het welzijn in uw organisatie met RAPSi.

 

Collegialiteit troef

“Een groot voordeel van IDEWE? Er zijn kantoren over het hele land”, zegt Rudy. “Hoewel IDEWE regionaal opgedeeld is, hebben we een centraal coördinatieteam. We werken op de domeinen arbeidsgeneeskunde, ergonomie, psychosociale aspecten en arbeidsveiligheid dus altijd met dezelfde experts. Zo leer je elkaar goed kennen en kunnen we efficiënter samenwerken.”

“Maandelijks zit ik samen met Paul, mijn vaste contactpersoon bij IDEWE, om de actiepunten te overlopen. Maar als ik eerder op een uitdaging stoot, bel ik hem en brengt hij me meteen in contact met een expert”, vertelt Rudy.

“Het coördinatieteam werkt bovendien ook proactief. De experts wachten niet tot wij met een vraag komen. Ze houden ons altijd op de hoogte over veranderingen in de wetgeving en doen zelf suggesties. Die persoonlijke aanpak bespaart ons heel wat tijd. En maakt het werk natuurlijk ook een stuk aangenamer.” [lacht]