Terug Landbouwvoertuigen bedienen is voortaan ‘gevaarlijke arbeid’

Landbouwvoertuigen bedienen is voortaan ‘gevaarlijke arbeid’

- Gezonde werkomgeving | Arbeidsveiligheid | Land- & Tuinbouw | Machineveiligheid

Expert Petra Champagne

Segment Manager Land- & Tuinbouw

Jongeren komen er bijgevolg niet meer voor in aanmerking

Landbouwmachines werden sinds de wijziging van KB deze zomer ondergebracht in de categorie van de ‘gevaarlijke machines’. Daardoor mogen ze niet meer bediend worden door jongeren. Enkel onder zeer specifieke voorwaarden mag van deze regel afgeweken worden. Met een tractor op de openbare weg rijden mag wel nog.

In de codex over het welzijn op het werk krijgen jongeren tussen 15 tot 18 jaar, die tewerkgesteld worden of een opleidingstraject volgen, extra aandacht.

In de codex over het welzijn op het werk krijgen jongeren tussen 15 tot 18 jaar, die tewerkgesteld worden of een opleidingstraject volgen, extra aandacht. Een van de belangrijkste preventiemaatregelen om hen te beschermen, is het verbod om arbeid te verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd. En dat heeft zijn gevolgen voor werkgevers die de voorbije jaren jonge werknemers of studenten met landbouwvoertuigen mochten laten rijden.

Afwijken onder strikte voorwaarden

Een oogstmachine bedienen, met een tractor rijden die een werktuig, een balenpers, een plantmachine, een zaaimachine, een freesmachine, een machine voor grondverzet bedient ... kan niet langer.

Sinds het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 in werking trad, wordt werken met landbouwvoertuigen immers ook als gevaarlijk beschouwd. Een oogstmachine bedienen, met een tractor rijden die een werktuig, een balenpers, een plantmachine, een zaaimachine, een freesmachine, een machine voor grondverzet bedient ... kan volgens bijlage X.3-1 van de codex dus niet langer. Enkel onder zeer specifieke voorwaarden en alleen als de werkgever specifieke maatregelen treft en controle uitoefent kan er van het verbod nog afgeweken worden. Bijvoorbeeld als studenten of stagiairs in het kader van hun opleiding en onder strikt toezicht van een verantwoordelijke de machines bedienen.

Rijden op de openbare weg

Met de tractor op de openbare weg rijden om bijvoorbeeld een lading bieten van de ene naar de andere plaats te rijden, mag wel nog. In dat geval wordt de tractor als een motorvoertuig beschouwd en valt het besturen ervan niet onder de categorie van de gevaarlijke arbeid. Het kan dus nog maar enkel op voorwaarde dat de werkgever de nodige preventiemaatregelen heeft getroffen op basis van de algemene risicoanalyse. En uiteraard moet de jongere ook over rijbewijs G beschikken, anders is transport op de openbare weg sowieso niet toegelaten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen