null Metingen in uw werkomgeving

C Metingen in uw werkomgeving

Van luchtkwaliteit en lawaai tot legionella en asbest: alles is meetbaar. En goed ook, want met sterk cijfermateriaal neemt u de juiste beheermaatregelen.
Toch mag u niet overhaast te werk gaan. Stel: sommige werknemers kampen met lichamelijke klachten. Het mag dan niet de reflex zijn om meetapparatuur boven te halen. Doe dat pas wanneer uw risicoanalyse aangeeft dat een meting zinvol is. Hou ook rekening met de psychologische impact van meetapparatuur op uw werknemers. Vaak voedt die de bezorgdheid of zelfs de paniek – in vele gevallen onnodig – op de werkvloer.


 

Onze deskundigen komen ter plaatse om metingen en onderzoeken op de werkplek uit te voeren. Zo bouwt u uw beheersplannen rond arbeidshygiëne uit op basis van betrouwbare data. Voor optimaal welzijn op de werkplek.

 

Doordacht en zinvol metingen uitvoeren in 5 stappen

man notities

Met deze stappen neemt u waardevolle metingen, die u vertellen waar u actie moet ondernemen:

  1. Voer een risicoanalyse en -inventarisatie uit: wie wordt blootgesteld aan welke invloeden, en in welke omstandigheden?
  2. Vul de risicoanalyse indien nodig aan met een eerste meting.
  3. Tref maatregelen om de risico’s en hun impact te beperken.
  4. Houden de problemen aan? Werk dan een meetprogramma uit dat grens- en actiewaarden monitort. En neem bijkomende beheermaatregelen.
  5. Evalueer de uitkomst van uw acties geregeld en stuur uw preventiemaatregelen bij waar nodig.

Laat uw metingen over aan onze experts

Vertrouw uw metingen, studies en werkpostobservaties met een gerust hart toe aan onze deskundigen arbeidshygiëne:

  • Onze multidisciplinaire teams bekijken de totale werksituatie. Zo krijgt u een genuanceerde kijk op een vaak complexe problematiek. Stress of pestgedag bijvoorbeeld kunnen lichamelijke klachten doen verergeren.
  • We voeren alleen metingen uit als die bijdragen tot uw preventie. En koppelen heldere adviezen aan de resultaten. We beheren een enorm arsenaal van meetapparatuur.
  • Onder meer voor stof-, explosie- en O2-metingen, luchtanalyses en lawaai-, binnenklimaat- en comfortstudies.

Leer bij over het welzijn en preventie

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie.

Leg ons uw vraag rond metingen voor

Wilt u een risicoanalyse of meting laten uitvoeren om uw werkplek te optimaliseren?

Deel uw uitdaging met onze experts

Antwoord op úw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.