Terug Risicoanalyse moederschapsbescherming bij de politie

Risicoanalyse moederschapsbescherming bij de politie

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Wetgeving | Chemische agentia | Arbeidshygiëne | Fysische agentia

Expert Eva Clé

Preventiedeskundige arbeidsverpleegkundige

“Aangepast werk voor zwangere werknemers in operationele politiediensten"

Zodra werknemers in uniformdiensten zwanger worden, is doorgaans enkel de tijdelijke overplaatsing uit de operationele politiedienst mogelijk. Dat blijkt uit de recent uitgewerkte risicoanalyse van preventiedeskundige arbeidsverpleegkundige Eva Clé van IDEWE. “Soms kan één gevaar met tijdelijke maatregelen geëlimineerd of gereduceerd worden maar er zijn dan meestal ook andere risico’s, waardoor verder werken in bijvoorbeeld een interventiedienst niet meer mogelijk is. Ze krijgen dan een tijdelijke binnendienst.”

moederschapsbescherming

Politiemedewerkers met een geüniformeerde functie worden tijdens het uitvoeren van hun taken bijna voortdurend blootgesteld aan risico’s. “Dat kan bijvoorbeeld bij blootstelling aan fysieke agressie zijn maar ook met besmet bloed tijdens bijtincidenten of contact met chemische stoffen tijdens het betreden van een cannabisplantage”, zegt Eva Clé, die behalve vroedvrouw ook arbeidsverpleegkundige is van de politiezones uit de regio Mechelen die bij IDEWE aangesloten zijn. “Als je de risico’s op een rij zet, voel je meteen dat er weinig manoeuvreerruimte is voor vrouwelijke werknemers die zwanger worden of borstvoeding geven. Werk maken van een onderbouwd beleid voor moederschapsbescherming is voor elk korps bijgevolg onontbeerlijk. Het verhoogt het welzijn en de productiviteit en vermindert de kans op zwangerschapgerelateerd verzuim. De risicoanalysetool die het resultaat was van mijn onderzoek kan daarvoor aan de basis liggen.”

Moederschapsbescherming

Een werkgever die op de hoogte wordt gebracht van een zwangerschap van een van zijn werkneemsters heeft de plicht om elke mogelijke blootstelling aan een risico voor de zwangerschap, het ongeboren kind of de lactatie, te reduceren of te vermijden en aangepaste maatregelen te voorzien. De Codex beschrijft alle biologische, fysische en chemische agentia die te evalueren zijn of vermeden moeten worden tijdens de zwangerschap of waar de aanstaande moeder niet mee in contact mag komen. Ook bepaalde risicovolle procedures en arbeidsomstandigheden zijn in deze regelgeving opgenomen.”

We hebben vragen en antwoorden over zwangerschap en moederschapsbescherming hier gebundeld.

Mogelijke alternatieven

Op basis van de informatie in de Codex werkte Eva Clé een risicoanalyse uit die toepasbaar is voor interventie- en recherchemedewerkers, politieagenten in wijkdienst of in de sociale cel en de verkeerspolitie. “Wie de tool gebruikt kan behalve de opsomming van de gevaargroepen meteen ook een advies aflezen over maatregelen die kunnen genomen worden zodra een risico zich voordoet. Elke politiezone moet daarbij zelf bepalen hoe groot de kans is dat zwangere collega’s effectief worden blootgesteld aan een bepaald risico. De ervaring leert echter dat het doorgaans over een combinatie van verschillende gevaren gaat, waardoor de mogelijkheden voor zwangere politiemedewerkers eerder beperkt zijn. Door het feit dat ze dagelijks aan diverse beroepsrisico’s worden blootgesteld, is er vaak geen andere mogelijkheid dan hun opdracht tijdelijk aan te passen en hen een binnendienst aan te bieden. Buiten het uitvoeren van interne administratieve taken, voornamelijk bij het onthaal als 'planton', kan de zwangere politiemedewerker wel nog ingezet worden voor bijvoorbeeld het geven van bepaalde opleidingen of verkeersvoorlichting.”

Contacteer voor meer informatie uw arbeidsarts of neem contact op met uw regionaal kantoor.

Lees ook:
Moederschapsbescherming begint al voor de conceptie
Wat zegt uw risicoanalyse over zwangerschap en borstvoeding geven?

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen