Terug Grensoverschrijdend gedrag op het werk voorkomen

Grensoverschrijdend gedrag op het werk voorkomen

Grensoverschrijdend gedrag omvat pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld. Gedrag met ernstige gevolgen voor onder meer het stressniveau en de arbeidstevredenheid van uw werknemers.

Uw eerste uitdaging is om duidelijk te maken dat respectvol gedrag de norm is in uw organisatie. Het uitgelezen middel? Een doordacht psychosociaal welzijnsbeleid.

Uw tweede uitdaging is om getroffen werknemers passend te ondersteunen. Doel? De schade van het grensoverschrijdende gedrag te beperken: zowel voor de werknemer als voor uw organisatie.

Onze experts begeleiden u om een preventief psychosociaal welzijnsbeleid op te zetten – afgestemd op uw noden. Denk bijvoorbeeld aan procedures om conflictsituaties aan te pakken. Zo vermijdt u dat ongewenst gedrag verder escaleert en werkt u actief aan een respectvol klimaat.

Van grensoverschrijdend gedrag naar respectvol gedrag

Volg deze stappen om ongewenst grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en onder controle te krijgen:

  • Bepaal uw visie op respectvol gedrag in uw organisatie.
  • Screen uw huidige beleid en breng uw psychosociale risico’s in kaart, met een risicoanalyse.
  • Maak ongewenst gedrag bespreekbaar en promoot een respectvolle omgang, met een gedragscode.
  • Help werknemers en leidinggevenden om het tijdig op te merken wanneer een werknemer zich niet goed in zijn vel voelt. En om daar gepast op te reageren.
  • Ontwikkel ondersteuning voor wie grensoverschrijdend gedrag ervaart. Stel bijvoorbeeld een interne vertrouwenspersoon aan. Die kan een adviserend gesprek aanbieden, een derde partij betrekken of een verzoeningspoging begeleiden. We noemen dat de informele fase. De preventieadviseur psychosociale aspecten kan die fase begeleiden of overgaan tot een formeel verzoek.

Treed kordaat op tegen grensoverschrijdend gedrag

halt hand

Dit kunt u nu al ondernemen om ongewenst gedrag te vermijden:

  • Communiceer duidelijk, zoals: “Onze organisatie draagt een respectvolle cultuur hoog in het vaandel en tolereert geen ongewenste handelingen.”
  • Kies een vertrouwenspersoon die discretie uitstraalt en vertrouwelijk samenwerkt met de preventieadviseurs psychosociale aspecten.
  • Plan regelmatig een goed geleid en gestructureerd teamoverleg in. Dat ondersteunt collega’s om verbindend te communiceren met elkaar en draagt bij aan een veilig werkklimaat.

Onze klanten aan het woord


Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen