Terug Ook werknemers uit de schoonmaaksector zijn cruciale medewerkers

Ook werknemers uit de schoonmaaksector zijn cruciale medewerkers

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Chemische agentia | Arbeidshygiëne | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Veiligheidsinstructies | Corona

Expert Frank Weckx

Segmentmanager Industrie en Reiniging

Aandachtspunten om veilig en efficiënt te kunnen werken

Schoonmaakpersoneel heeft een belangrijke taak in deze gezondheidscrisis. Volgens segmentmanager Industrie en Reiniging Frank Weckx van IDEWE behoren, naast de medewerkers uit de gezondheidssector, ook de werknemers uit de schoonmaaksector tot de groep cruciale medewerkers die aan de slag moeten blijven. Samen met Hilde Vanacker, verantwoordelijke discipline Arbeidsgeneeskunde zet hij de maatregelen op een rij die noodzakelijk zijn om het werk veilig te kunnen uitoefenen, op een manier dat het overleven en overdragen van COVID-19 in belangrijke mate beperkt wordt.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

oppervlakken poetsen

Mede door kantoren, kamers, lokalen, … en werkplaatsen regelmatig te reinigen en high-touchoppervlakken te desinfecteren, wordt de verspreiding van het coronavirus een halt toegeroepen. Ook voor schoonmaakpersoneel zijn weliswaar de basisregels van kracht.

 • Was uw handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels of ontsmettingsgels is, buiten de zorg, niet nodig; gewone zeep volstaat.
 • Hoesten of niezen doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gooi de papieren zakdoek meteen weg in een afsluitbare vuilnisbak en was nadien onmiddellijk je handen.
 • Geef geen hand. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf thuis als u ziek bent. Ga niet naar het werk. Contacteer uw huisarts.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan met de handen.

Uitbreiden van bestaand schoonmaakplan: focus op reinigen

Schoonmaakpersoneel kan momenteel echter in situaties terechtkomen waar verhoogde waakzaamheid geboden is.

Het gewoon schoonmaken met water en zeep van de werkplaats, vormt de belangrijke eerste stap. Het bestaande schoonmaakplan kan worden uitgebreid door dagelijks extra aandacht te besteden aan de raakvlakken die regelmatig aangeraakt worden door verschillende handen. Denk hierbij aan deurklinken, bedieningsknoppen van de lift, trapleuningen, lichtschakelaars, …

In het sanitair van de werkplaats moet bijvoorbeeld extra aandacht gaan naar de deurklinken die toegang geven tot de sanitaire ruimte, de kraan van het handwaspunt, de douchekraan, de raakvlakken op de douchedeur, de klink van het individueel toilet en de spoelknop van het toilet.

Voor de schoonmaakfrequentie moet u rekening houden met het aantal gebruikers van deze voorzieningen. Ook een goede natuurlijke ventilatie van al deze ruimten is belangrijk.

 • Gebruik minimaal één propere doek en vers (zeep)water per ruimte.
 • Was dagelijks de schoonmaakdoeken en -moppen, gescheiden, en op een zo hoog mogelijke temperatuur (min 60°C). Droog ze in de droogkast.
 • Gooi al het afval dat in aanraking is geweest met een besmette persoon in een aparte afgesloten afvalzak, die best voorzien is in de kamer. Draag handschoenen bij het verwijderen van de afvalzak en voer het af met de rest van het huishoudelijk afval.
 • Eetgerei wordt best machinaal afgewassen. Indien er geen afwasmachine is, kan het eetgerei met de hand afgewassen worden met heet water en afwasmiddel.

Bijkomend ontsmetten?

schoonmaak pbm

Wenst u toch bijkomend te ontsmetten of krijgt u de melding dat een werknemer, die recent in het gebouw aanwezig was, ziek geworden is? Zet dan bijkomend in op ontsmetting van de high-touchraakvlakken. Let wel dat ook in dit geval de ontsmetting steeds volgt op een natte reiniging met water en detergent of een droge reiniging met bijvoorbeeld een zuivere microvezeldoek.

Om goed te kunnen ontsmetten moet het gekozen ontsmettingsmiddel voldoen aan enkele basisvoorwaarden.

 1. Het moet werkzaam zijn tegen het nieuwe coronavirus.

 2. Het moet over een haalbare contacttijd voor het nieuwe coronavirus beschikken.

 3. Het ontsmetten dient veilig te gebeuren. U laat het product daarom best beoordelen door uw preventieadviseur.

 4. U moet de gebruiksinstructie voor gebruik van de fabrikant juist kunnen opvolgen.

 5. Het ontsmetten moet op een veilige manier verenigbaar zijn met de activiteiten van de werkplaats.

U kan kiezen voor producten die u kant en klaar kan aankopen. Ook verdunningen van chloor en bleekwater, behoren tot de aanbevelingen van de officiële instanties. Respecteer in dat geval de instructies voor de juiste verhoudingen of verdunningen.

Kledij, linnengoed en andere items die in de was gaan

 • Schud geen vuile was, hierdoor beperkt u de kans dat het virus zich in de lucht kan verspreiden
 • Draag handschoenen bij het manipuleren van vuil linnen en pas daarna handhygiëne toe.
 • Was de items zoals door de fabrikant is opgegeven op de hoogst mogelijke temperatuur (> 60°C).
 • Denk er ook aan om de manden en karren voor het vervoer van deze voorwerpen  te reinigen en te desinfecteren. Volg ook hier de instructies van de fabrikant.

Bescherm uzelf

 • Indien er een vermoeden van besmetting is, dient het schoonmaakpersoneel (bij het reinigen van de geïmpacteerde lokalen) wegwerphandschoenen en een overschort te dragen voor alle taken in het reinigingsproces, inclusief het hanteren van afval. 
 • De wegwerphandschoenen worden na het reinigen van het lokaal weggegooid. Ga nooit met vuile handschoenen naar een ander lokaal. Pas daarna altijd de gepaste handhygiëne toe en was je handen grondig gedurende 40 a 60 seconden met water en zeep.
 • De handschoenen moeten compatibel zijn met de gebruikte desinfecterende producten. Ze mogen niet door de producten aangetast worden.
 • Mogelijk zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen vereist, naargelang de gebruikte reinigings- of desinfectiemiddelen. Bijvoorbeeld bij kans op spatten, is een veiligheidsbril verplicht.
 • Handschoenen en schorten moeten voorzichtig worden uitgedaan om besmetting van de drager en de omgeving te voorkomen. Trek je handschoenen als laatste uit (zie figuur) en zorg ervoor dat u daarna onmiddellijk uw handen grondig wast.

 • Schoonmaakpersoneel moet regelmatig controleren of de persoonlijke beschermingsmiddelen nog in goede staat zijn. Bij beschadiging van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het reinigen (bv. scheuren in handschoenen) of mogelijke blootstellingen, moet de activiteit onmiddellijk gestaakt worden en moet de PBM vervangen worden.

Contacteer onze experten voor meer informatie

Volg de updates over het coronavirus ook via onze social mediakanalen Linkedin en Facebook.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen