Terug Voorkom infectie-uitbraken en grijp kordaat in als het toch gebeurt

Voorkom infectie-uitbraken en grijp kordaat in als het toch gebeurt

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Chemische agentia | Arbeidshygiëne | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Opleidingen

Expert Laura Jacobs

Preventieadviseur infectiepreventie

Solution flow Infectiepreventie van IDEWE biedt kleine en grote zorgorganisaties houvast op elk moment

Een goed uitgewerkt infectiepreventiebeleid draagt bij tot het verhinderen van de verspreiding van ziektekiemen en voorkomt infectieziekten. Omdat veel zorgorganisaties niet kunnen terugvallen op een intern infectiepreventieteam, staan de experts van IDEWE klaar om hen hierin, aan de hand van een solution flow, te ondersteunen. Daarnaast geven ze advies in concrete situaties en kun je bij hen terecht met vragen en bekommernissen.

thuisverpleging

“Infectiepreventie maakt deel uit van het dagelijks beleid van elke zorginstelling”, zegt preventieadviseur Infectiepreventie Laura Jacobs van IDEWE. “Voor sommige organisaties is het echter minder evident om aan alle voorwaarden te voldoen om besmettingen buiten te houden of doelgericht in te dijken. Terwijl acute en psychiatrische ziekenhuizen meestal infectiepreventie-experts in huis hebben, is dat veel minder het geval in bijvoorbeeld woonzorgcentra, organisaties voor personen met een beperking of kinderdagverblijven. Om hen in staat te stellen een duurzaam infectiebeleid uit te bouwen hebben we Solution flow Infectiepreventie uitgewerkt.”

De solution flow is opgedeeld in vier fasen

1. Nulmeting

De bedoeling van de Solution flow Infectiepreventie is een duurzame samenwerking op te zetten, niet om organisaties alles uit handen te nemen. “IDEWE-experts ondersteunen waar nodig. Dat kan voor elke organisatie anders zijn. Om na te gaan waar onze experts een meerwaarde kunnen betekenen, beginnen we met een audit die de bestaande situatie in kaart brengt. Welke algemene voorzorgsmaatregelen worden nu al genomen? Hoe ziet de infrastructuur eruit? Vaak peilen we naar situaties waar directie en werknemers niet meer bij stilstaan.”
 

2. Komen tot een duurzaam infectiepreventiebeleid

Infectiepreventie is geen eenmalige actie maar vergt constante opvolging en bijsturing van werkgevers en werknemers. “De foto van de beginsituatie is de vertrekbasis om de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te bepalen en uiteindelijk tot een duurzaam beleid te komen. Eenmaal het plan is opgesteld zal de IDEWE-expert samen met de organisatie in de loop van meerdere jaren alle gedetecteerde aandachtspunten en acties plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen.”

Volgende items kunnen aan bod komen:

 • Een globaal plan voor infectiepreventie op basis van de gegevens uit de audit/screening
 • Beleidsadvies over (nieuwe) infectieziekten
 • Handhygiëne, reiniging en ontsmetting, …
 • Ondersteuning bij het aankoop(beleid) van ontsmettingsmiddelen, linnen, …
 • Ondersteuning bij het behalen van een accreditatie of certificatie

 
3. Actie

In deze fase bekijkt de IDEWE-expert samen met de werkgever en leidinggevenden hoe het plan in concrete acties kan omgezet worden. De acties kunnen variëren van het uitvoeren van observaties, uitschrijven van procedures en instructiefiches tot het deelnemen aan werkgroepen.

Mogelijke acties zijn:

 • Techniek handhygiëne controleren met uv-licht
 • Risicoanalyse uitvoeren rond ABC-ongevallen (accidenteel bloedcontact)
 • Samenwerken met het intern infectiepreventieteam
 • Deelnemen aan het Comité Ziekenhuishygiëne of project- en werkgroepen
 • Uitschrijven van nieuwe en reviseren van bestaande procedures
 • Opmaken van instructiefiches
 • Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen van officiële instanties
 • Gericht plaatsbezoek

 
4. Verankering

Infectiepreventie staat niet los van de missie van een organisatie; het maakt deel uit van de organisatiecultuur. Het voorkomen van infecties en de verspreiding ervan is eigen aan het gedrag van de zorgverleners en draagt automatisch bij tot meer kwaliteit van de dienstverlening. Dit kan enkel bereikt worden door continu te investeren in opleiding, bijscholing en sensibilisering van de zorgverleners over actuele aandachtspunten. Vandaag is dat bijvoorbeeld de toegenomen prevalentie van schurft.

IDEWE-zorg-klanten kunnen via My IDEWE specifieke infofiches downloaden over infectieziektes zoals schurft, norovirus, bof, polio, rubella en kinkhoest. Ga naar https://my.idewe.be/preventie en volg dit pad: DRBS > Producten en materialen > Biologische agentia > Infectiepreventie > informatie

Ad hoc advies

Soms haalt een infectieprobleem de uitbouw van een gedegen preventiebeleid in en moeten er eerst acuut maatregelen genomen worden. “De meldingsplicht zorgt ervoor dat de uitbraak van infectieziekten snel op de radar komen, waarna lokale overheidsdiensten instructies geven”, zegt Laura Jacobs. “Toch zien we dat organisaties dan met vragen blijven zitten over concrete situaties of behandelingen. Ook dan kunnen IDEWE-experts op een laagdrempelige manier antwoorden en advies geven, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Onlangs hebben we bijvoorbeeld instructies uitgewerkt voor een thuiszorgdienst die bij een casus van schurft wou dat hun thuisverpleegkundigen op een veilige manier hun werk konden blijven doen. Maar het kan ook gaan over het bijspijkeren van ondergestofte kennis. Dat gebeurt meestal via incompany-opleidingen, tenzij we merken dat verschillende organisaties van dezelfde regio dezelfde bekommernissen ervaren, dan kunnen we ook open opleiding organiseren.” 

Volg een opleiding om je werknemers en je organisatie met meer kennis tegen infecties te beschermen.

Heb je een concrete vraag of wens voor ondersteuning? Stuur een mail naar infectiepreventie@idewe.be

 

IDEWE_Solution Flow Infectiepreventie op het werk

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen