Terug Een solution flow voor een duurzaam infectiepreventiebeleid

Een solution flow voor een duurzaam infectiepreventiebeleid

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Chemische agentia | Arbeidshygiëne | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Opleidingen

Expert Laura Jacobs

Preventieadviseur infectiepreventie

IDEWE-experten tonen zorginstellingen waar hun zwaktes liggen en hoe ze te verhelpen

Een goed uitgewerkt infectiepreventiebeleid draagt bij tot het verhinderen van de verspreiding van ziektekiemen en voorkomt infectieziekten. Veel zorgorganisaties beschikken echter niet over een intern team dat hen hierin kan ondersteunen. De experten van IDEWE hebben daarom een solution flow opgesteld waarmee ze elke organisatie, ongeacht hun situatie, begeleiden naar een duurzame aanpak.

poetsen

“Infectiepreventie maakt deel uit van het dagelijks beleid van elke zorginstelling”, zegt preventieadviseur Infectiepreventie Laura Jacobs van IDEWE. “De COVID-19-crisis heeft ons echter geleerd dat het voor sommige organisaties echter minder evident is om aan alle voorwaarden te voldoen om besmettingen buiten de muren te houden of doelgericht in te dijken. Acute en psychiatrische ziekenhuizen hebben daarvoor meestal experten in huis maar dat is veel minder het geval in bijvoorbeeld woonzorgcentra, organisaties erkend door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of kinderdagverblijven. Het is vooral voor hen dat we de solution flow Infectiepreventie hebben uitgewerkt.”

De flow is opgedeeld in 4 fasen

 1. Foto van de beginsituatie

  De bedoeling van de solution flow Infectiepreventie is een duurzame samenwerking op te zetten, niet om organisaties alles uit handen te nemen. IDEWE-experten ondersteunen waar nodig. “Dat kan voor elke organisatie anders zijn. Om na te gaan waar onze experten een meerwaarde kunnen betekenen, beginnen we met een audit die de bestaande situatie in kaart brengt. Welke voorzorgsmaatregelen worden nu al genomen? Hoe ziet de infrastructuur eruit? Vaak peilen we naar situaties waar directie en werknemers niet meer bij stilstaan.”
   
 2. Komen tot een duurzaam infectiepreventiebeleid

  Infectiepreventie is geen eenmalige actie maar vergt constante opvolging en bijsturing van werkgevers en werknemers. “De foto van de beginsituatie is de vertrekbasis om de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te bepalen en uiteindelijk tot een duurzaam beleid te komen. Eenmaal het plan is opgesteld zal de IDEWE-expert samen met de organisatie in de loop van meerdere jaren alle gedetecteerde aandachtspunten en acties plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen.”
   
 3. Implementatie plan van aanpak

  In deze fase bekijkt de IDEWE-expert samen met de werkgever en leidinggevenden hoe het plan in concrete acties kan omgezet worden. De acties kunnen variëren van het uitvoeren van observaties, uitschrijven van procedures en instructiefiches tot het deelnemen aan werkgroepen.
   
 4. Verankering

  Infectiepreventie staat niet los van de missie van een organisatie; het maakt deel uit van de organisatiecultuur. Het voorkomen van infecties en de verspreiding ervan is eigen aan het gedrag van de zorgverleners en draagt automatisch bij tot meer kwaliteit van de dienstverlening. Dit kan enkel bereikt worden door continu te investeren in opleiden, bijscholen en sensibiliseren van de zorgverleners.

Audit infectiepreventie na corona

contactoppervlakken

“Ook in 2021 blijft IDEWE infectiepreventie op de voorgrond schuiven in de chronische zorginstellingen”, aldus Laura Jacobs. “De organisaties die bij ons aangesloten zijn bieden we de mogelijkheid om dit thema expliciet onder de aandacht te brengen tijdens het jaarlijks bedrijfsbezoek. Tijdens het bezoek overloopt de IDEWE-expert de Audit infectiepreventie na corona die de vertrekbasis is voor het opzetten van een duurzaam infectiepreventiebeleid. Dat wil daarom niet zeggen dat de organisatie vervolgens alle fasen van de solution flow moet doorlopen. Alles hangt af van de noden en behoeften die werkgever en werknemers ervaren.” 

Contacteer voor meer informatie en inschrijvingen uw regionaal IDEWE-kantoor.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen