Terug Durf elkaar aanspreken op het respecteren van de coronamaatregelen

Durf elkaar aanspreken op het respecteren van de coronamaatregelen

- Arbeidsveiligheid | Wetgeving | Corona

Gun COVID-19 geen derde kans

Tijdens werfbezoeken blijkt nog te vaak dat de coronamaatregelen onvoldoende of niet consequent worden nageleefd. Daarom is het belangrijk om de noodzaak en de toepassing ervan te blijven benadrukken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een toolboxmeeting, waarin wordt aangetoond hoe belangrijk het is om elkaar te durven aanspreken op het respecteren van de maatregelen.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

bouwwerf corona

“Uit verschillende werfbezoeken blijkt dat nog te veel werknemers nonchalant omgaan met de basisregels om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen”, zegt Liesbeth Reekmans, disciplineverantwoordelijke Bouwen en Gebouwen van IDEWE. “Aangezien het coronavirus zich alleen maar massaal kan verspreiden dankzij nauwe contacten, mogen we geen gelegenheid laten voorbijgaan om erop aan te dringen dat iedereen de doeltreffende hygiënemaatregelen in acht zou nemen.”

  • 1,5 meter afstand bewaren
  • een mondneusmasker dragen op plaatsen waar afstand houden niet mogelijk is
  • de handen geregeld wassen en ontsmetten
  • een goede hoest- en nieshygiëne aanhouden 
  • thuisblijven als je ziek bent

“Daarom is het zeer belangrijk dat we bij het zien van inbreuken elkaar op een positieve manier durven aanspreken en oproepen om de maatregelen te respecteren. We hebben als individu immers een belangrijke impact op het groter geheel van de samenleving. Het is in ieders belang dat we werken aan veilige werkomgevingen waar het virus geen kans krijgt zich verder te verspreiden.”

Coronaverantwoordelijke

werken in tijden van corona

Naast de gedeelde verantwoordelijkheid om de hygiënemaatregelen op te volgen, zijn bouwondernemingen ook verplicht om een coronaverantwoordelijke aan te stellen op werven waarop meerdere aannemers tegelijk actief zijn. Op kleinere werven, waar slechts één aannemer aan de slag is, is die coronaverantwoordelijke doorgaans de aannemer zelf.

“De coronaverantwoordelijke is de werfleider of ploegbaas of een andere leidinggevende van de algemene aannemer. De functie is niet weggelegd voor de preventieadviseur, aangezien hij of zij enkel een adviserende rol heeft en niet de bevoegdheid of het gezag over de werknemers op de werf. De coronaverantwoordelijke kan immers iemand, die zich niet aan de afspraken houdt, van de werf verwijderen.”

Toolboxmeeting

Hij of zij moet erop toezien dat de preventiemaatregelen nageleefd worden en nagaan of er steeds voldoende producten, zoals zeep, alcoholgel en droogdoeken, beschikbaar zijn om de preventiemaatregelen te kunnen opvolgen. Om ervoor te zorgen dat werknemers elkaar op de werf zo min mogelijk kruisen, moet de coronaverantwoordelijke ook een circulatieplan uitwerken. 

De gegevens van de coronaverantwoordelijke moeten meegedeeld worden aan de veiligheidscoördinator en aan alle andere actoren op de werf.

Om iedereen scherp te houden en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen dode letter blijven, is het aangewezen om een toolboxmeeting te organiseren over het naleven van de basismaatregelen. 

Onze veiligheidscoördinatoren en bedrijfsbezoekers staan klaar om advies te verlenen over corona en de verderzetting van activiteiten op de werf of het geven van een toolboxmeeting.
 
Herbekijk onze webinar: Veilig aan de slag in coronatijden
Bekijk onze video: Werken in de bouw in coronatijden voor anderstalige werknemers

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen