Probleemstelling/ Situering

Voor veel werkende mensen is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen gaan werken, het huishouden, de zorg voor de kinderen, hobby’s, vrienden en familie, gaan sporten, … Werknemers schipperen ook vaak tussen meerdere veeleisende rollen: ouder, partner, buur, vriend(in), …

 

Eén op drie van de 18- tot 64-jarigen ervaart moeilijkheden om werk en gezin te combineren (Statbel, 2019).

 

Een goede balans vinden tussen werk en privé is een grote uitdaging voor zowel de werknemer (vrouwen én mannen, werknemers met (jonge) kinderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden, …), de organisatie als voor de maatschappij. Naast genderverschillen willen we ook kijken naar verschillen in werk-privébalans op het vlak van leeftijd, gezinssamenstelling, zorgverantwoordelijkheid, …

De bestaande maatregelen en initiatieven zijn nog te veel gefocust op probleemanalyse en sensibilisering, en te weinig op de implementatie en integratie van de concrete acties zelf.


Doelstelling/ Toepassing

In Fase 1 hebben we vanuit innovatieve exploratie (via de methodiek van user-centered design thinking) een concept opgesteld dat werknemers – mannen en vrouwen, in welke gezinssituatie dan ook – op een gelijkwaardige manier versterkt, om de werk-privébalans te behouden of te herstellen.

Ons concept werd goedgekeurd door ESF om verder te ontwikkelen in Fase 2.


Looptijd (Start- en einddatum)

Fase 1 (exploratiefase): 1 juni 2020 – 31 januari 2021

Fase 2 (ontwikkelingsfase): 1 maart 2021 – 28 februari 2023


Populatie/ Doelgroep

Werknemers


Verwachte resultaten/ Hypothesen

Ontwikkeling van een dienstverlening om de work-life balans te verbeteren op maat van de noden en behoeften van verschillende groepen werknemers (werknemers met (jonge) kinderen, eenoudergezinnen, tweeverdieners zonder kinderen, alleenstaanden, vrouwen, mannen, …).


Partners/ Samenwerking Partner:

Howest - Pieter-Jan Beeckman


Financiering project:

Europees Sociaal Fonds en Vlaams cofinancieringsfonds 229.950 euro

Klik hier voor meer informatie op de ESF-website.


Projectteam

Promotor: IDEWE
Whitney Van den Brande, Ellen Delvaux, Emma Boonen
Partner: Howest – Pieter-Jan Beeckman