BUDDYBOARD - Toonaangevend zijn in de zorg voor uw werknemers
 

Probleemstelling en situering

Hoeveel preventiemaatregelen we ook nemen, werknemers krijgen soms te maken met agressie of andere ingrijpende incidenten op het werk. De impact kan groot zijn: zowel op diegene(n) die het meemaakte(n), als op de getuigen, het team, en zelfs op de ganse organisatie.

Goede nazorg is essentieel om de (on)rechtstreekse betrokkenen zich zo snel mogelijk terug goed te laten voelen op hun werk. BuddyBoard helpt om de nodige ondersteuning mee vorm te geven. 

 

Doelstelling en toepassing

BuddyBoard is een digitaal meldplatform om agressienazorg te faciliteren.

Hoe verloopt dit concreet?

 • BuddyBoard voor werknemers: BuddyBoard stroomlijnt de nazorg, met de nodige steun op maat voor iedere betrokkene.
   
 • BuddyBoard voor leidinggevenden: BuddyBoard brengt leidinggevenden dichter bij hun medewerkers,. Ze verwerven inzicht over ingrijpende gebeurtenissen, en kunnen agenderen op teamvergaderingen.
   
 • BuddyBoard voor de organisatie: via BuddyBoard wordt relevante data of gegevens geraadpleegd voor bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek of het register ‘Feiten door derden’.

 

Interesse om mee in het onderzoeksproject te stappen en als één van de eerste organisaties BuddyBoard te implementeren? Contacteer ons via buddy@buddyboard.be. 
Ontdek hier alvast de eerste voorstelling van BuddyBoard op het Icoba-congres "Geweldig omgaan met agressie" dat plaatsvond op 23 en 25 februari 2021. 

 

Looptijd

Prototype IVAN: december 2015 – december 2017

Doorontwikkeling IVAN – BuddyBoard: januari 2019 – februari 2021

Pilootfase: vanaf maart 2021

 

Doelgroep

Iedereen die te maken kan krijgen met agressie door derden en andere ingrijpende incidenten op het werk.

 

Verwachte resultaten en hypothesen

Door BuddyBoard verwachten we dat:

 • werknemers zich gesteund voelen door hun organisatie, en hierdoor sneller psychologisch herstellen . Hierdoor hebben ze minder kans op secundaire victimisatie (= zich voor een tweede keer slachtoffer voelen omdat ze zich in de steek gelaten voelen door hun organisatie).
   
 • in het team meer openheid gecreëerd wordt om agressie en andere incidenten bespreekbaar te maken, om op die manier samen aan nazorg te doen én aan preventie.
   
 • organisaties makkelijker kunnen leren uit incidenten en agressie met derden.

 

Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Prototype IVAN: samen met Icoba en UCLL (trekker) en gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Doorontwikkeling IVAN-BuddyBoard: samen met Icoba en UCLL en gefinancierd door VIA-5.