Ergo-Eye-Hand - Efficiëntere ergonomische monitoring d.m.v automatisering en robotisering
 

Probleemstelling en situering

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn in Vlaanderen goed voor 30% van de kosten voor arbeidsongeschiktheid. Vandaag worden enkel tijdsintensieve observatiemethodes ingezet om fysieke belasting van werknemers te beoordelen. Hierdoor is er niet voor elke werkpost of functie een dergelijke analyse beschikbaar en wordt de analyse vaak opgemaakt nadat er al problemen zijn, waaronder ziekteverzuim.

In een ideaal scenario bestaat er voor elke individuele arbeider, elk individueel arbeidsproces en elke productie van beperkte series (kmo’s) een risicobeoordeling.

Het onderzoeksproject ERGO-EyeHand werk aan dit ideale scenario en onderzoekt hoe werkgevers risico’s kunnen verminderen door automatisering en robotisering.

 

Doelstelling en toepassing

ERGO-EyeHand onderzoekt hoe de ergonomische risico's voor operators verminderen, door het ontwikkelen van:

 • off- en online risicobeoordelingsmethodes; 
 • software voor het ergonomisch ontwerpen en optimaliseren van een werkpost;
 • besturingslogica voor adaptieve collaboratieve robots (cobots) als ergonomische ondersteuning voor operators van zware werkstukken.

 

Looptijd (start- en einddatum)

01/04/2019 - 31/03/2021

 

Doelgroep

Werkgevers, werknemers, preventieadviseurs en ergonomen hebben baat bij de uitkomsten van het project ERGO-EyeHand.
 

Verwachte resultaten en hypothese

Technische voordelen

 • Sensorische softwaretool voor (semi-)automatische ergonomische risicoanalyses van een werkplek. Dat zou een winst van 50% tijd moeten opleveren, vergeleken met een analyse ‘op papier’.
 • Online monitoringsysteem voor live feedback voor operatoren (waarschuwingen of digitale werkinstructies bij overschrijding van bepaalde ergonomische drempelwaarden).
 • Modelgebaseerde methodologie en ondersteunende software voor het ergonomisch ontwerp of design van een werkpost.
 • Aanpasbare werkpost met cobot in functie van de fysieke kenmerken van de operator en de uit te voeren taken.

Voordelen voor de deelnemende partners

 • daling productiekosten
 • flexibele productielijnen
 • daling werkgerelateerde MSA en ziekteverzuim
 • daling kosten voor heroriëntatie van werknemers die belastende jobs niet meer aankunnen
 • betere werkomgeving
 • betere productkwaliteit
 • hogere jobtevredenheid

Globaal economisch voordelen

 • daling kosten gezondheidszorg
 • creatie nieuwe banen
 • gelukkigere en gezondere werknemers

 

Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Financiering: Vlaio
Partners: Atlas Copco Airpower nv, Daiking Europe nv, Dana Belgium nv, Alberts nv, Idewe vzw, Azumuta, Voxdale bvba, Flexible Robotic Solutions bvba, Van Roey Automation nv
 

Meer informatie/Link

https://www.flandersmake.be/nl/projecten/ergonomic-monitoring-and-improvement-ergo-eyehandicon