Go Green Routes - Resilient optimal urban natural, technological and environmental solutions
 

Probleemstelling en situering

Verstedelijking en klimaatveranderingen zorgen voor sociale, economische, gezondheids-, en omgevings-gerelateerde uitdagingen. Nature Based Solutions – oplossingen geïnspireerd door en gebaseerd op de natuur – implementeren (bijvoorbeeld de stedelijke groene infrastructuur verbeteren, bomen en parken aanleggen in het straatbeeld, …) kan ons helpen om met deze uitdagingen om te gaan. Tot op heden werd vooral het effect van Nature Based Solutions op het milieu onderzocht. Maar deze Nature Based Solutions leggen onvoldoende nadruk op de interactie tussen mens en natuur, terwijl dit juist een belangrijke determinant is van (mentale) gezondheid en welzijn.

Het Europees gefinancierd project ‘GO GREEN ROUTES’ wil voornamelijk een antwoord geven op de volgende vraag: “Hoe kunnen Nature Based Solutions, gefocust op de interactie tussen mens en natuur, bijdragen tot de algemene gezondheid van inwoners van steden?”

 

Doelstelling en toepassing

Het doel van GO GREEN ROUTES is om Nature Based Solutions te implementeren om zo een positieve relatie tussen mens en natuur te creëren. De focus ligt op het creëren van groene gangen (bijvoorbeeld gedeelde groene fietsroutes en wandelpaden) tussen gebouwde openbare ruimtes. Hiermee beoogt het project om Europese steden op de kaart te zetten als wereldambassadeurs van stedelijke duurzaamheid. De interactie tussen mens en natuur in groene natuurruimtes, ondersteund door digitale en sociale innovatie, zal worden gebruikt om duurzame lichaamsbeweging te bevorderen, de connectiviteit met openbare plaatsen te optimaliseren en kennis te vergroten om duurzame leefgewoonten te verbeteren. Dit heeft voordelen voor zowel het milieu als de algemene gezondheid van inwoners.

 

Looptijd

Startdatum: september 2020 – looptijd 48 maanden

 

Doelgroep

Europese steden en hun inwoners

 

Verwachte resultaten en hypothese

  • Geïmplementeerde Nature Based Solutions om duurzame leefgewoonten te verbeteren, met voordelen voor zowel het milieu als de algemene gezondheid van inwoners (360°-gezondheid).
  • Europese steden op de kaart zetten als wereldambassadeurs van stedelijke duurzaamheid.

 

Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Horizon 2020 in samenwerking met 39 verschillende partners. De belangrijkste partner voor IDEWE is ISGlobal (Fundation Privada Instituto de Salud Global Barcelona).

 

Meer informatie:

https://cordis.europa.eu/project/id/869764
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/environment-climate-action