Health Empower - Werknemers als co-piloot van hun eigen gezondheid
 

Probleemstelling en situering

Fysieke klachten en pijn veroorzaken 32% van het langdurig ziekteverzuim in België, waarbij 11% van de werknemers met pijn jaarlijks meer dan 20 dagen afwezig is. Werkmogelijkheden voor werknemers met pijn hangen niet alleen af van de werkomgeving, maar ook van hun eigen percepties over pijn en werk, en hun pijngedrag. 

Onderzoek toont aan dat werknemers met positieve verwachtingen over werk en herstel tot 2 keer meer kans hebben om aan het werk te blijven. Het begrijpen van pijn en factoren die daaraan bijdragen is essentieel om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. 

Binnen het project ontwikkelde IDEWE de mHealth app om werknemers te helpen hun gezondheid, pijn en activiteit te monitoren en obstakels voor werkhervatting aan te pakken.


Doelstelling en toepassing
 

 

Het doel van het project is om werknemers met pijnklachten te helpen beter om te gaan met pijn op het werk, gezond te bewegen en fysieke activiteiten geleidelijk op te bouwen. Dit wordt bereikt door middel van een mHealth (mobile health) app die werknemers toegang geeft tot hun persoonlijke data en gepersonaliseerde e-learningsmodules. De app maakt gebruik van technologieën zoals wearables, kunstmatige intelligentie en geavanceerde aanbevelings- en visualisatietechnieken.

De ontwikkeling van de app volgde een human-centered design thinking aanpak, waarbij nauw werd samengewerkt met 260 werknemers met pijnklachten. In focusgroepen werden de noden en behoeften van de werknemers geïdentificeerd. Deelnemers verzamelden zelf gegevens over hun pijn en werk. Op basis hiervan werden de app en haar functies telkens verbeterd.  Uiteindelijk werd het definitieve app-prototype gedurende zes maanden geëvalueerd door 66 werknemers met pijn via gevalideerde vragenlijsten en diepgaande interviews om de impact op pijn en werk te beoordelen. Looptijd

  • Startdatum: 01/07/2019 – Einddatum: 01/10/2022
  • Ontwikkelingsfase: 01/07/2019 – 19/11/2021
  • Evaluatiefase: 20/11/2021 – 01/10/2022


Doelgroep

Werknemers met langdurige fysieke klachten en pijn (minimaal 6 weken).


Resultaten

Via de Health Empower app kregen de werknemers meer inzicht in de link tussen hun gezondheid en gedrag. Na 6 maanden maakten ze zich minder zorgen over hun pijn en waren ze meer geneigd om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren ondanks hun klachten. 

Door de gepersonaliseerde feedback en aanbevelingen gingen de deelnemers proactief aan de slag om hun eigen gezondheid en welzijn op het werk te verbeteren.

Op basis van de resultaten kunnen we vier aanbevelingen formuleren voor een succesvolle implementatie op het werk van digitale tools voor werknemers met pijn.

  1. Een hoge mate van personalisatie is belangrijk om tegemoet te komen aan unieke werksituaties en de drukke levensstijl van werknemers.
  2. Vroegtijdige acties zijn essentieel. Hoe langer niet-correcte overtuigingen over pijn en werk aanwezig zijn, hoe moeilijker het wordt om ze om te denken.
  3. De sleutel tot succes is een goed welzijnsbeleid, waar de nodige aandacht is voor ergonomie, een aangename werksfeer en realistische regelmogelijkheden.
  4. Menselijk contact blijft belangrijk. Digitale tools bieden een meerwaarde voor de werknemer zelf en zijn vertrouwde zorgverlener door continue monitoring en opvolging.


Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Partner: KU Leuven (departement Computerwetenschappen). 

Dit project kadert in de doctoraatsstudie van Stijn Keyaerts over de impact van 
1) percepties omtrent pijn op lichamelijke klachten en ziekteverzuim bij werknemers
2) digitale interventies om werknemers met pijn aan het werk te houden. 

(Co-)promotor(en): Liesbeth Daenen, Lode Godderis, Vero Vanden Abeele (KU Leuven)

Financiering: Vlaio, ITEA.

Meer informatie over onze dienstverlening rond pijnklachten.