Health Empower - De werknemer als co-piloot van zijn eigen gezondheid
 

Probleemstelling en situering

Bij langdurig ziekteverzuim zijn foutieve overtuigingen en onrealistische verwachtingen over pijn en werk belangrijke barrières om aan het werk te blijven of terug te keren naar de job.

Wanneer werknemers zelf inzicht krijgen in de werking van pijn, dan kan dit hen helpen om aan het werk te blijven of terug te keren naar hun job. Hierbij kijken we naar de rol van hun eigen percepties en gedrag op hun functioneren of niet-functioneren.

Pijneducatie vormt nog té weinig of vaak geen onderdeel bij de begeleiding van werknemers met fysieke klachten en pijn. Nochtans zijn fysieke klachten en pijn verantwoordelijk voor 33% van het langdurig ziekteverzuim in België. Langdurig ziekteverzuim lijkt - na jaren gestaag stijgen (met bijna 40% tijdens de laatste 10 jaar) – een plafond bereikt te hebben.

Binnen het project Health Empower ontwikkelt IDEWE hiervoor de mHealth app.

 

Doelstelling en toepassing

De mHealth app helpt werknemers hun eigen gezondheid, pijn en fysieke activiteit te monitoren. Met deze inzichten kunnen ze eventuele barrières voor hun functioneren op het werk aanpakken.

Hoe? Door hen toegang te geven tot hun persoonlijke data en gerichte, gepersonaliseerde e-coaching te sturen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van technologiën zoals wearables, artificiële intelligentie en innovatieve aanbevelings- en visualisatietechnieken. De e-coaching omvat tips, adviezen, filmpjes, oefeningen, … . Hierdoor leren werknemers om beter om te gaan met pijn op het werk, op een gezonde manier te bewegen en fysieke activiteiten gradueel op te bouwen.

Voor de ontwikkeling van de mHealth app wordt de methodiek human-centered design thinking gehanteerd: al vanaf het begin van de ontwikkeling wordt de eindgebruiker betrokken, zodat de tool aansluit bij de noden en behoeften van de werknemer met pijn.

 

Looptijd

Startdatum: 01/07/2019 – Einddatum: 30/06/2022
September 2020: Eerste prototype en start studie met eindgebruikers.

 

Doelgroep

Alle werknemers, met focus op werknemers met fysieke klachten en pijn.
 

Verwachte resultaten en hypothese

  • Via Health Empower verwerven werknemers inzicht in de link tussen hun gezondheid en gedrag.
  • Door de gepersonaliseerde feedback en aanbevelingen gaan ze proactief aan de slag om hun eigen gezondheid en welzijn op het werk te verbeteren.
  • Met de mHealth app leren ze omgaan met hun pijn op het werk, zullen ze productiever zijn en meer kans hebben om aan het werk te blijven ondanks hun pijnklachten.
     

Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Groep IDEWE, samen met de KU Leuven (departement Computerwetenschappen). Dit project kadert in een doctoraatsstudie van Stijn Keyaerts over de impact van percepties omtrent pijn, werk, angst en vermijding omwille van pijn op het werkvermogen en ziekteverzuim bij werknemers met pijn.

Financiering: Vlaio, ITEA

Meer informatie: https://www.idewe.be/-/health-empower