Opleiding risicoanalyse psychosociale aspecten

Inhoud

Elke organisatie dient een risicoanalyse in het teken van psychosociaal welzijn uit te voeren. Een risicoanalyse is het vertrekpunt voor de zoektocht naar goede structurele maatregelen ten bate van het psychosociaal welzijn.

Een risicoanalyse laat zien welke psychosociale problemen er zich binnen de organisatie voordoen, welke de risicofactoren zijn, maar ook welke de krachten of risicoverlagende factoren er in de organisatie aanwezig zijn om deze risico’s aan te pakken.

Volgende onderwerpen en invalshoeken komen aan bod:

  • wetgeving psychosociale aspecten en verplichtingen van werkgevers
  • randvoorwaarden en aandachtspunten bij het uitvoeren van een risicoanalyse psychosociale belasting
  • initiële audit psychosociale belasting als eerste screening
  • overzicht van methodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse en hun voor- en nadelen
  • van een risicoanalyse psychosociale belasting tot een psychosociaal welzijnsbeleid.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Directies, leidinggevenden, interne preventieadviseurs, medewerkers HRM, vertrouwenspersonen, … die betrokken zijn bij het psychosociaal preventiebeleid en die zelf concreet aan de slag willen met een risicoanalyse op het vlak van psychosociale belasting en ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk.
Duur
1 halve dag
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille (personeelsmanagement - sociale wetgeving)
Attest
Attest van deelname