Over Groep IDEWE

Vanuit 11 regionale kantoren én met meer dan 1000 gekwalificeerde medewerkers ondersteunen we ongeveer 35.000 werkgevers en meer dan 870.000 werknemers bij het opzetten van een gezonde en veilige werkomgeving.

Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw.
IDEWE is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De core business van IBEVE vzw is expertise in milieu en veiligheid.

Bij IDEWE bieden we jou als klant alleen maar de best mogelijke en kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Dit doen we door ons beleid te stoelen op wetenschappelijk onderzoek, en onze dienstverlening aan te passen aan jouw bedrijf en sector.

Voor preventie en welzijn op maat kun je rekenen op ons.


Dienstverlening op maat van jouw organisatie en sector

Samen werken aan slimme en duurzame oplossingen

Om je de best mogelijke dienstverlening te bieden werken we bij IDEWE altijd op maat van jouw organisatie.

Dit doen we met onze experten die een uitgebreide kennis hebben over verschillende sectoren. Zo vraagt bijvoorbeeld de werkbaarheid duurzaam verbeteren in een zorginstelling om een andere aanpak dan in een kantooromgeving.

Daarnaast maken we er een punt van om jou als klant te betrekken in onze trajecten. Alleen zo helpen we zowel de werkgever, de werknemer én de maatschappij vooruit, en sluiten we nauwgezet aan op het beleid van jouw organisatie.

Die samenwerking pakken we aan door meerjarentrajecten op te stellen binnen onze slimme 360°-preventieaanpak.

Daarin is er ook ruimte voor de bijdrage van andere partners en dienstverleners. Zo pakken we jouw uitdagingen doordacht aan. En creëren we een ecosysteem waarin alle elementen voortdurend in wisselwerking staan met elkaar.

Ons contact met jouw werknemers is doorgaans minder direct. Toch staan we bij vragen of problemen ook voor hen klaar met rechtstreekse begeleiding.

We staan klaar voor jou én je werknemers. We denken met je mee en helpen je om je doelstellingen scherp te formuleren. En om onze dienstverlening daarop af te stemmen.

Je aansluiting bij Groep IDEWE

Sluit je je aan bij Groep IDEWE? Dan sturen we speciaal opgeleide eerstebedrijfsbezoekers langs. Die pluizen uit welke risico’s er in je organisatie zijn en zetten op basis daarvan de juiste preventieadviseur of deskundige in.

Je rekent op een vast preventieteam, dat regelmatig contact met je opneemt en/of bij je langsgaat.

Heb je dringend assistentie nodig, bijvoorbeeld bij een ernstig arbeidsongeval? Dan komt je preventieadviseur zo snel mogelijk in actie. Net zoals bij spontane raadplegingen, herzieningen na ziekte, enzovoort.

Ontdek onze aanpak voor jouw specifieke sector

Top


Wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening

Hoe weet je zeker of je beleid zijn doel treft?
Door te vertrouwen op onze experts van de afdeling Kennis, Informatie en Research.
Zij leveren de wetenschappelijke basis voor al onze diensten, tools en adviezen.

Welzijn en preventie in je organisatie stoel je het best op een stevig wetenschappelijk fundament. Want hoe beter je geïnformeerd bent, hoe meer slagkracht je geeft aan je beleid.

Wetenschappelijk onderzoek om op te bouwen

Je bent zeker van een wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening bij Groep IDEWE, dankzij:

 • een vooruitstrevende, warme aanpak. We zijn continu op zoek naar oplossingen die nog persoonlijker, sneller en effectiever zijn.
 • een internationale oriëntatie. Onze onderzoekers nemen deel aan Europese congressen en samenwerkingen en zetelen in verschillende (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen.
 • sterke banden met de universitaire wereld. Onze onderzoeksmedewerkers zijn verbonden aan onder andere KU Leuven en Universiteit Antwerpen.
 • een welzijnsbibliotheek. Onze documentatiedienst bevat de grootste verzameling informatie over welzijn op het werk in het land.

Zo gaan onze medewerkers van de afdeling Kennis, Informatie en Research te werk:

 1. Vooronderzoek. Op basis van maatschappelijke trends of nieuwe onderzoeksinzichten voeren we een vooronderzoek uit. Alleen als een oplossing of idee een wezenlijk verschil maakt, gaan we ermee aan de slag.
 2. Implementatie. We staan kritisch tegenover onze eigen dienstverlening. Integreren we een nieuwe dienst of een nieuw product? Dan volgen we de impact daarvan nauwgezet op. En sturen we bij waar nodig.
 3. Dataverzameling en -analyse. We verwerken de data van onze diensten en tools anoniem. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar links tussen gezondsheidsklachten en werksituaties en maken een vergelijking met andere bedrijven en sectoren.
 4. Rapportage. We delen onze bevindingen met jou, onze medewerkers, andere sectoren en de media.

De inzichten uit de resultaten van afgelopen onderzoeksprojecten bieden inspiratie voor nieuw onderzoek. Zo kunnen we een continue stroom van innovatie garanderen.

Dat komt niet alleen jou en je werknemers ten goede, maar ook de wetenschappelijke wereld en de maatschappij.

Interesse in ons wetenschappelijk onderzoek?

Of heb je interesse om deel uit te maken van onze onderzoeksprojecten?

Top


Ons strategische plan 2021-2024

Elke vier jaar werkt Groep IDEWE een strategisch plan uit. Dat helpt ons om heldere prioriteiten te stellen. Want ook IDEWE krijgt te maken met heel wat maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan de krapte op de arbeidsmarkt en de evolutie naar hybride werken. Met dit strategische plan bieden we die uitdagingen het hoofd op korte en lange termijn.

Onze missie

Voor we een strategisch plan uitwerken, gaan we altijd terug naar onze kern. Groep IDEWE is een waardegedreven organisatie. We willen de levenskwaliteit van mensen verbeteren via hun werk. Ons strategische plan heeft dan ook de volgende missie:

“Good work for better living through engaging prevention.”

Kortom: we bieden kwalitatieve en geëngageerde preventie aan zoveel mogelijk mensen. Zodat zij een gelukkiger, gezonder en beter leven kunnen leiden.

Betere dienstverlening en meer flexibiliteit

De coronapandemie maakte ons duidelijk dat er een grote nood is aan meer digitale dienstverlening. Daarom zetten we volop in op onze digitale transformatie. De voordelen?

 • We volgen onze klanten doorlopend op via digitale tools.
 • Onze medewerkers hebben meer tijd om zich in te zetten op gebieden waar een menselijke aanpak de grootste meerwaarde heeft.
 • Onze klanten krijgen precies de juiste opvolging op het juiste moment.

Ons strategische plan stelt ons ook in staat om sneller keuzes te maken. We bieden onze hulp en expertise aan in functie van de huidige noden en behoeften. Zo beslisten we in het najaar van 2021 om onze periodieke en gerichte medische onderzoeken tijdelijk uit te stellen zodat we ons konden focussen op het contactonderzoek tijdens de vierde golf van de coronapandemie.

Ons strategische plan bestaat uit vier prioritaire doelstellingen voor de periode 2021-2024. We symboliseren die vier krachtlijnen via een drone: een dynamisch en mobiel instrument, waarmee we het overzicht kunnen behouden. Deze drone vliegt de komende jaren met ons mee.

Onze vier strategische krachtlijnen

Klanten ontzorgen, uitdagingen in de preventiesector aanpakken en ons profileren als een dynamische marktleider en werkgever. Daar zetten we op in met ons strategische plan. Dit zijn onze vier prioritaire doelstellingen voor 2021-2024.


Dynamic market leader

Groep IDEWE wil als dynamische marktleider een eerste aanspreekpunt zijn voor werknemers, werkgevers en beleidsmakers. We willen duurzame relaties aangaan met onze klanten en zo het preventielandschap mee vormgeven. Het resultaat? Effectieve preventie met een dynamisch en eigentijds imago.  


Human digital self

We integreren digitale ontwikkelingen in onze dienstverlening en tillen daarmee het gebruiksgemak voor onze klanten naar een hoger niveau. Door onze processen te automatiseren krijgen onze werknemers meer tijd voor menselijke interactie. Met die persoonlijke connectie, mogelijk gemaakt door digitale opvolging en ondersteuning, maken we echt het verschil.  


Organisation is ‘future proof’

Wij zijn een toekomstbestendige organisatie die meegaat met de tijd. Dat betekent dat we onze middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en onze huidige organisatiestructuur optimaliseren waar nodig.


Most attractive employer within prevention

We willen aantrekkelijk zijn voor onze (toekomstige) werknemers. Want alleen met expertise, passie en ondernemingszin op elk niveau blijven we tegemoetkomen aan de noden van onze klanten. Door in te zetten op het welzijn van onze medewerkers en een uitgesproken employer branding worden wij de aantrekkelijkste werkgever in preventie.

Top


Waarom kies je voor Groep IDEWE?

Kwalitatieve dienstverlening

Je krijgt bij Groep IDEWE alleen de beste hoogwaardige en betrouwbare dienstverlening. We nemen dan ook enkele doelgerichte maatregelen om de kwaliteit van ons aanbod te garanderen en te verbeteren.

Dit doen we op de volgende manieren:

ISO-9001

Wist je dat ons kwaliteitsmanagementsysteem volledig beantwoordt aan de vereisten van ISO 9001:2015? Het is je garantie op de hoogste kwaliteit. En het houdt ons alert voor jouw noden.

Om de beste service te waarborgen, leggen we in bepaalde gevallen onze werkmethodes vast in eenduidige procedures. Daarbij betrekken we onze medewerkers maximaal.

Iedere IDEWE-medewerker maakt zich alle procedures, info en werkdocumenten eigen die voor hem van toepassing zijn.

Klantentevredenheid

Dé graadmeter van onze prestaties? Jouw tevredenheid.
We monitoren die dan ook voortdurend. En kijken daarbij niet alleen naar je kosten maar ook je baten. Want een gezond werknemersbestand is van onschatbare waarde: het verzekert je productieve, gelukkige werknemers. En daarvan plukt je organisatie ook op lange termijn de vruchten.

Er bestaan geen duidelijke parameters om individueel welzijn te meten. Daarom zetten we maximaal in op de registratie, oplossing en preventie van klachten. Zowel van jou als van je werknemers.

Ook op andere manieren monitoren we je welbevinden en dat van je werknemers, bijvoorbeeld met een tevredenheidsenquête.

Benieuwd naar hoe we samenwerken met onze klanten? Ontdek het in onze klantengetuigenissen.

Discretie

We vinden het van vitaal belang om je bedrijfs- en persoonsgegevens (ook die van je werknemers) met de grootste discretie te behandelen.

Daarom volgen we de Europese, nationale en regionale wetgevingen naar de letter:

 • wet op verwerking van persoonsgegevens;
 • wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Verder krijgen je werknemers ook altijd de touwtjes in handen over de eigen data. Zij beslissen immers wie welke data te zien krijgt.

Financieel stabiel

IDEWE vzw en IBEVE vzw zijn beide non-profitorganisaties.

Toch houden we onze financiële toestand nauwlettend in het oog. Want extra marges laten investeringen toe en stellen ons voortbestaan veilig.

Duurzaam ondernemen voor mens, milieu en maatschappij

Voor IDEWE is duurzaamheid meer dan ons inspannen voor het milieu. Het gaat ook om betekenisvolle en duurzame relaties met klanten, partners en medewerkers. 

Daarom bieden we oplossingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Zo helpen we organisaties om zich te onderscheiden en een duurzame toekomst voor zichzelf en hun klanten te creëren. 

We gebruiken de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad om onze eigen duurzaamheidsprestaties te beoordelen en verbeterpunten te identificeren. In 2022 lag onze focus op de volgende SDG’s: Vanaf 2022 publiceren we elk jaar een rapport waarin we onze inspanningen voor werknemers en organisaties, milieu en maatschappij bundelen. Vóór 2022 verscheen er elke twee jaar een rapport. 

Ontdek het rapport ‘Hoe we zorgen voor welzijn rondom ons’ (2023):

IDEWE mvo-rapport 2023


Ons MVO-rapport 2022 kan je hier terugvinden.

Top


Onze klanten aan het woord


Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen