DOSSIERS

 De arbeidsdeal

WAT IS DE IMPACT OP HET WERKNEMERSWELZIJN?

In juni 2022 raakte de federale regering het eens over de arbeidsdeal, sinds 10 november 2022 geofficialiseerd in het Belgisch Staatsblad.
Wat betekent de arbeidsdeal voor het werknemerswelzijn en welke uitdagingen en opportuniteiten schept het voor jou als werkgever?

Ontdek er alles over in ons dossier

 

 Re-integratie

OP WEG NAAR EEN GOED RE-INTEGRATIEBELEID

Heel veel werkgevers worstelen met hun aanpak rond ziekteverzuim en re-integratie. Daarom vroegen we onlangs met welke concrete vragen jij hierover zit. De vele reacties bevestigen nogmaals hoe reëel je uitdagingen zijn, maar tegelijk – en dat verheugt ons – dat je die ernstig neemt en er oplossingen voor zoekt. En daar willen wij bij helpen.

Lees het dossier

 Diversiteit en inclusie

OP NAAR EEN BETER INCLUSIEBELEID

Uit onderzoek van IDEWE bij 1.342 Belgische werknemers1 blijkt dat 41 procent van de respondenten lage tot matige inclusie ervaart. Met andere woorden, er is op inclusievlak nog een progressiemarge. Voor werkgevers die daar zelf vooruitgang in willen boeken, is er dit Dossier Diversiteit & Inclusie op de Werkvloer.

Lees het dossier

 New Way of Working

OP NAAR BETER, SLIMMER EN GEZONDER ‘HYBRIDE WERKEN’

Heel wat organisaties hebben binnen de New Way of Working (NWOW) het hybride werken omarmd. Alleen: de beslissing om afwisselend thuis- en kantoorwerk in te voeren is vaak snel genomen, maar dat ook goed aanpakken is veel minder eenvoudig.

Lees het dossier

 Corona

ALLE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VOOR JOU VERZAMELD

Tijdens de coronapandemie gaven we werkgevers en werknemers betrouwbare informatie en praktische adviezen om ook in die periode veilig en gezond aan de slag te blijven.

Bekijk de info en adviezen