De resultaten van het PREVENT-Project

Samen met haar collega Peter Decavele stelde Ellen Delvaux op het slotcongres van het PREVENT-project in Sofia de instrumenten voor waar ze de voorbije twee jaar, samen met een internationaal gezelschap van deskundigen, aan hebben gewerkt. “Dankzij het PREVENT-project konden we instrumenten ontwikkelen om enerzijds de huidige situatie in organisaties in kaart te brengen en anderzijds het diversiteitsmanagement in organisaties te stimuleren en vorm te geven.”

“Onderzoek van de Fundamental Rights Agency uit 2019 heeft aangetoond dat 11% van de LGBTI+-personen discriminatie ervaren in hun zoektocht naar werk en maar liefst 21% van de LGBTI+-werknemers discriminatie ervaren op hun werkplek. Sinds de Europese richtlijn rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer werkgevers verantwoordelijk stelt voor het welzijn en de gezondheid van hun werknemers, moeten werkgevers bijgevolg ook een beleid kunnen voeren dat intolerantie en discriminatie tegengaat. Ook al lag de focus op de inclusie van LGBTI+-personen, kunnen de resultaten van ons werk vaak ook toegepast worden op de verschillende soorten van diversiteit die een organisatie rijk is.”

Tools

Download de tools die bekomen zijn door dit project, aangeboden in het Nederlands en het Engels:

  1. Organisatiescan (.xlsm)
  2. Risicoanalyse (.pdf)
  3. E-learnings (.ppt, .pdf)

Meer info over de resultaten vind je hier

 

Probleemstelling en situering

LGBTI+-werknemers krijgen nog vaak te maken met discriminatie op de werkplek. Dit kan hun psychosociaal welzijn op het werk aantasten. Vanuit de Europese wetgeving (Council Directive 89/391/EEC) zijn organisaties verplicht om aandacht te schenken aan de (mentale) gezondheid en veiligheid van werknemers, en in het bijzonder van de meest kwetsbare groepen. Daarom is het belangrijk om te streven naar een inclusieve werkplek waar alle werknemers zich goed voelen. Dit zorgt immers op lange termijn ook voor betere economische resultaten voor de organisatie.

Met het Prevent project willen we inzetten op de inclusie van LGBTI+-werknemers, om zo hun psychosociaal welzijn te verbeteren.

Doelstelling en toepassing

Binnen dit project ontwikkelen we tools om:

  • de risico’s van LGBTI+-werknemers in kaart te brengen;
  • de risico’s van LGBTI+-werknemers te verminderen, zoals onder andere sensibilisatiemateriaal, goede praktijen, …

Looptijd

Startdatum: oktober 2019 – Einddatum: september 2021

Doelgroep

Werkgevers en werknemers die willen werken rond diversiteit en inclusie, meer specifiek met betrekking tot LGBTI+-werknemers.

Verwachte resultaten en hypothesen

Door de risico’s van LGBTI+-werknemers in kaart te brengen en tools aan te reiken om deze risico’s te verminderen, willen we het psychosociaal welzijn van LGBTI+-werknemers verbeteren.

Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Europese Commissie (opdrachtgever) - Rights, Equality and Citizenship (REC)-programma

Partners:
Cavaria - ILGA Portugal - Bilitis (Bulgarije) - Glas Foundation (Bulgarije)

Nuttige links en meer informatie:

https://www.cavaria.be/prevent