PREVENT - LGBTI+ en discriminatie op de werkplek
 

Probleemstelling en situering

LGBTI+-werknemers krijgen nog vaak te maken met discriminatie op de werkplek. Dit kan hun psychosociaal welzijn op het werk aantasten. Vanuit de Europese wetgeving (Council Directive 89/391/EEC) zijn organisaties verplicht om aandacht te schenken aan de (mentale) gezondheid en veiligheid van werknemers, en in het bijzonder van de meest kwetsbare groepen. Daarom is het belangrijk om te streven naar een inclusieve werkplek waar alle werknemers zich goed voelen. Dit zorgt immers op lange termijn ook voor betere economische resultaten voor de organisatie.

Met Prevent project willen we inzetten op de inclusie van LGBTI+-werknemers, om zo hun psychosociaal welzijn te verbeteren.

 

Doelstelling en toepassing

Binnen dit project ontwikkelen we tools om:

  • de risico’s van LGBTI+-werknemers in kaart te brengen;
  • de risico’s van LGBTI+-werknemers te verminderen, zoals onder andere sensibilisatiemateriaal, goede praktijen, …

 

Looptijd

Startdatum: oktober 2019 – Einddatum: september 2021

 

Doelgroep

Werkgevers en werknemers die willen werken rond diversiteit en inclusie, meer specifiek met betrekking tot LGBTI+-werknemers.

 

Verwachte resultaten en hypothesen

Door de risico’s van LGBTI+-werknemers in kaart te brengen en tools aan te reiken om deze risico’s te verminderen, willen we het psychosociaal welzijn van LGBTI+-werknemers verbeteren.

 

Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Europese Commissie (opdrachtgever) - Rights, Equality and Citizenship (REC)-programma

Partners:
Cavaria - ILGA Portugal - Bilitis (Bulgarije) - Glas Foundation (Bulgarije)

 

Nuttige links en meer informatie:

https://www.cavaria.be/prevent