Terug Aan het werk ondanks een arbeidshandicap of een gezondheidsprobleem

Aan het werk ondanks een arbeidshandicap of een gezondheidsprobleem

- Ergonomisch werken | Wetgeving | Arbeidsorganisatie | Re-integratie

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Internationale dag van personen met een beperking op 3 december

Mensen met een arbeidshandicap of ernstig gezondheidsprobleem hebben recht op ondersteunende maatregelen om een job te vinden en goed uit te oefenen. Op de internationale dag van personen met een beperking zetten we de maatregelen even op een rij.

Heeft de beperking van uw medewerker een impact op zijn of haar functioneren op het werk?

Heeft de beperking van uw medewerker een impact op zijn of haar functioneren op het werk, waardoor het moeilijk is om zijn of haar job goed uit te oefenen? Dan komt u als werkgever in aanmerking voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Op die manier wil de Vlaamse overheid de integratie van werknemers met een arbeidshandicap in het gewone arbeidscircuit stimuleren. De beperking kan een aandoening zijn van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, bijvoorbeeld: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, depressie, epilepsie, een spierziekte,  aanslepende vermoeidheid na kankerbehandeling.

Vlaamse ondersteuningspremie voor werkgevers

De VOP is bedoeld voor werknemers die tewerkgesteld worden bij werkgevers uit de privésector, de interim-sector, in onderwijsinstellingen en bij lokale besturen.

De VOP is bedoeld voor werknemers die tewerkgesteld worden bij werkgevers uit de privésector, de interim-sector, in onderwijsinstellingen en bij lokale besturen. De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit.  De werkgever kan deze premie gebruiken:

 • voor aanpassingen in het uurrooster zoals extra minuten pauze of aangepaste werkuren
 • voor aanpassingen van het takenpakket: extra tijd om taken aan te leren, andere taken uit te voeren, hulp van collega’s te krijgen, ….
 • om veelvuldige afwezigheid te compenseren
 • om rendementsverlies te compenseren: trager tempo, meer fouten, …
 • om extra begeleiding en ondersteuning te voorzien.

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon van de werknemer en het moment waarop de werkgever hem aangeworven heeft.

Deze maatregel is er sinds 1 januari van dit jaar ook voor werknemers met een tijdelijke arbeidshandicap, waarbij de impact op het functioneren tijdelijk of nog niet duidelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die herstellen na een kankerbehandeling of werknemers met een hersenletsel na een ongeval.

Bijkomende tegemoetkomingen

Werkgevers kunnen bovendien bijkomende tegemoetkomingen bekomen voor:

 • de kosten van een arbeidspostaanpassing
 • aangepast arbeidsgereedschap en/of –kledij
 • tolk-uren voor doven en slechthorenden
 • de verplaatsingskosten van en naar het werk

De maatregelen zijn afhankelijk van het domicilie van de werknemer. Afhankelijk van het gewest zijn volgende instanties verantwoordelijk:

 • Werknemers met domicillie in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: VDAB
 • Werknemers met domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: PHARE
 • Werknemers met domicilie in Wallonië: AVIQ

Of raadpleeg de IDEWE-experten voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen