Terug Jaarlijks Actieplan moet voor 1 november naar het Comité

Jaarlijks Actieplan moet voor 1 november naar het Comité

- Risicoanalyse | Wetgeving | Arbeidsorganisatie

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Neem preventieve maatregelen ter bevordering van het welzijn van je werknemers op in het actieplan

De welzijnswet verplicht iedere werkgever om de risico’s te evalueren, te inventariseren en de nodige preventieve maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van zijn werknemers op het werk. Die maatregelen moeten opgenomen worden in het jaarlijks actieplan (JAP), dat op 1 november al klaar moet zijn.

Advies of inspiratie nodig bij het opstellen van je actieplan? Contacteer je regionaal IDEWE-kantoor.

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van het bedrijf, op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan. Een ontwerp van dit jaaractieplan moet voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en welzijn op het werk. Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2024, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2023. Kleine ondernemingen moeten het plan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks met hun werknemers bespreken. 

Het jaaractieplan bepaalt onder meer:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid;
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan. 

Besteed ook dit jaar zeker aandacht aan nieuwe risico’s die kunnen ontstaan zijn door de implementatie van nieuwe wetgeving. 

Contacteer je regionaal kantoor voor meer informatie.

Lees meer over de Welzijnswet op de website van de federale overheid. 
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen