Terug ADR in de zorgsector

ADR in de zorgsector

- Biologische agentia | Zorg | Gevaarlijke stoffen

Wat met het transport van gevaarlijke goederen in de zorg?

Transport van gevaarlijke goederen. Is dat niet vooral iets voor de industrie? Zeker niet. Ook in de zorgsector is er risicohoudend medisch afval in omloop. Voor dit vervoer volgen zorginstellingen de Europese richtlijn ADR.

Wat zegt de ADR-richtlijn?

ADR-gevarenklassen

De richtlijn ADR staat voluit voor: Accord Européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route.

Deze richtlijn vermeldt wat gevaarlijke goederen precies zijn en tot welke gevarenklasse ze behoren. Met de voorwaarden voor verpakking en transport, en bijbehorende verplichtingen.

 

Gevaarlijke goederen in de zorgsector

Naast chemische stoffen behoren ook besmettelijke stoffen tot de gevaarlijke goederen. In de zorgsector is voornamelijk het wegvervoer van risicohoudend medisch afval (RMA) onderworpen aan het ADR.

Denk aan naaldcontainers of bloed- en urinestalen.

Veiligheidsadviseur en voorschriften

Bedrijven die gevaarlijke goederen transporteren, verpakken, laden en lossen moeten verplicht een veiligheidsadviseur aanstellen. De veiligheidsadviseur gaat na of de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd. Hij geeft bedrijven ook advies bij werkzaamheden die verband houden met het vervoer van gevaarlijke goederen. Wie is die veiligheidsadviseur? Dat is de bedrijfsleider, een werknemer van het bedrijf of een externe erkende veiligheidscoördinator. Om als veiligheidsadviseur op te treden, volgt u een verplichte opleiding en bijscholing.

Register voor afvalstoffen

Bij het transport van gevaarlijke (afval)stoffen krijgt u niet alleen met het ADR te maken. Ook met de afvalstoffenwetgeving (VLAREMA). Maak dus een register met alle info over uw gevaarlijk afval. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel naaldcontainers u afvoert, het gewicht en de bestemming. Nood aan ondersteuning? Onze experten helpen u graag.

Contacteer ons voor meer informatie

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen