Terug IDEWE als aantrekkelijke 'Baanbrekende Werkgever'

IDEWE als aantrekkelijke 'Baanbrekende Werkgever'

- MVO | Duurzame werkomgeving | Milieu

Expert Piet Brys

Directeur HRM

Een certificatietraject dat ons intern uitdaagt en volledig matcht met onze corebusiness

IDEWE hoopt om dit najaar erkend te worden als Baanbrekende Werkgever, een titel die toegekend wordt aan bedrijven die hybride werken en duurzame mobiliteit centraal zetten in hun beleid. “De thema’s waarover we tijdens het certificatietraject in dialoog gaan zijn niet alleen waardevol voor de interne werking van ons bedrijf, ze hebben ook rechtstreeks betrekking op onze corebusiness: welzijn, mobiliteit, ecologie en milieu. Dat maakt het voor ons extra aantrekkelijk”, zegt hr-directeur Piet Brys.

De pandemie, de schaarste op de arbeidsmarkt en de energiecrisis verplichten bedrijven om na te denken over de organisatie van werk en de mobiliteit. In 2020 schreven De Lijn, Antwerp Management School en Jobat met dat doel het charter Baanbrekende Werkgever bij elkaar. De tekst biedt een kader om initiatieven te nemen die mensgericht hybride werken, het vermijden van onnodige verplaatsingen en slimme en groene mobiliteit concreet maken. 

“De ondertekening van het charter was voor ons een bijkomende stimulans om verder na te denken over de stappen die we op dit vlak nog konden zetten”, vertelt Piet Brys. “Het certificatietraject dat we nu doorlopen is daar een gevolg van. Meestal krijg je een award omdat je voldoet aan een aantal normen, het interessante aan Baanbrekende Werkgever is dat we uitgedaagd worden om in dialoog te gaan, samen na te denken, ambities te formuleren en actie te ondernemen.”

Groene mobiliteit

vergroenen

De eerste stap in het traject was het uitvoeren van een situatiescan, waaruit bleek dat IDEWE op vlak van het vermijden van onnodige verplaatsingen en groene mobiliteit alvast goed scoort. 

“De regionale spreiding van onze kantoren en de werkplanning vormen daarvoor de basis. Binnen onze dienstverlening werken we waar mogelijke met onlinesessies en ook individuele videoconsulten met de arbeidsarts zijn mogelijk via een extra beveiligde verbinding.”

“Wat betreft duurzame mobiliteit behoren we tot de top van de Belgische bedrijven. Zo zijn we er de voorbije vijf jaar in geslaagd om ons wagenpark dermate te vergroenen dat we onze CO2-uitstoot konden halveren. Werkverplaatsingen met het openbaar vervoer betalen we voor iedereen volledig terug, zelfs voor mensen met een bedrijfswagen. Bovendien kan iedereen een fiets leasen en de kost daarvoor terugverdienen door de fietsvergoeding per kilometer.”

“Wat de twee mobiliteitspijlers betreft waar Baanbrekende Werkgever op focust, kijken andere deelnemers dus eerder naar ons om zich te laten inspireren. Wat echter niet wil zeggen dat ook wij geen bijkomende stappen kunnen zetten om op termijn nog beter te doen.”
 

Mensgericht hybride werken

De ‘specifieke uitdaging’ waarop IDEWE tijdens sparringssessies met andere werkgevers wil focussen gaat over de derde pijler waarrond het charter is opgebouwd: mensgericht hybride werken. 

“Voor corona hadden wij al een telewerkpolicy. Net zoals in veel bedrijven, was die weliswaar niet echt actief ingebed in de bedrijfscultuur. Tijdens de pandemie hebben we de policy aangepast om thuiswerk op een soepele manier mogelijk te maken, maar met een policy alleen kom je er uiteindelijk niet. Zeker niet in een bedrijf dat uit twee groepen werknemers bestaat. Voor collega’s die bij de klanten aan de slag zijn, zoals preventiedeskundigen en preventieadviseurs, is telewerk maar zeer beperkt mogelijk, terwijl voor mensen in de klantenservice en centraal ondersteunende diensten de mogelijkheden veel uitgebreider zijn. Dat maakt de situatie complex. Het kan bovendien een mogelijke bron van spanningen zijn.”

“Om het comfortverschil niet nog te versterken hebben we eerder al besloten om geen telewerkvergoeding uit te keren. Iedere medewerker heeft een laptop met internetvergoeding en een smartphone met een ruim abonnement ter beschikking om online te kunnen werken.  Ondertussen blijft het voor iedereen ook gewoon mogelijk om op kantoor te werken.”

Verantwoordelijkheid van teams

videoconsults

“In het traject Baanbrekende Werkgever zoeken we vooral mogelijkheden om ons het hybride werken nog meer eigen te maken en tot ieders comfort te laten verlopen. We hopen uit het overleg met andere werkgevers inspiratie te halen om daarin te groeien. Ik ben voorstander om de policy en het aantal regeltjes daarrond zo miniem mogelijk te houden en de regelruimte voor teams zo groot mogelijk te maken. Dat betekent dan weer dat de verantwoordelijkheid voor de praktische uitwerking bij de leidinggevenden en het team komt te liggen.”

“We beseffen echter zeer goed dat het voor hen niet eenvoudig is om de betrokkenheid te garanderen, met enerzijds teamleden die liever zo veel mogelijk thuis zouden werken en anderzijds mensen die, om goed te kunnen presteren, nood hebben aan collega’s om zich heen. Hoe gaan we daar best mee om? Hoe bespreek je dat? Hoe zet je mensen voor hun verantwoordelijkheid en hoe zorg je ervoor dat hybride werken geen splijtzwam wordt? En hoe zorg je ervoor dat het geven en nemen er uiteindelijk voor zorgt dat het team achteraf versterkt uit de discussie komt? Veel vragen en we hopen dat we de komende weken inspiratie kunnen opdoen tijdens onze gesprekken met andere werkgevers die samen met ons het traject doorlopen. Tegen december moet dan een actieplan op tafel liggen.”

Aantrekkelijke werkgever

De hele transformatie van werk en mobiliteit speelt zich af op een ogenblik dat werkgevers het almaar moeilijker krijgen om geschikte mensen te vinden en iedereen op zoek gaat naar manieren om werknemers duurzaam met hun organisatie te verbinden.

“Ook wat dat aspect betreft kan het traject dat we nu doorlopen bijkomende inspiratie opleveren”, aldus Piet Brys. “Onze corebusiness gaat over welzijn en preventie. We rekruteren vooral mensen die heel hard bezig zijn met maatschappelijke relevante thema’s. Dat engagement willen ze ook terugvinden bij hun werkgever waar ze heel wat van hun tijd doorbrengen. Hoe beter we het op dat vlak doen, hoe aantrekkelijker we als bedrijf ook worden voor bestaande en nieuwe werknemers.”

Meer weten over het traject Baanbrekende Werkgever? Ontdek er hier alles over.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen