Terug Gezond en veilig fietsen van en naar het werk

Gezond en veilig fietsen van en naar het werk

- Gezonde levensstijl | Offices | Verkeersveiligheid | Milieu | Overheid

Expert Frank Weckx

Segmentmanager Logistiek & Retail

Duurzame mobiliteit betekent ook investeren in preventie en opleiding

De groeiende bewustwording omtrent duurzame mobiliteit zorgt ervoor dat steeds meer privé-werkgevers en overheidsdiensten hun werknemers stimuleren om hun woon-werk-verplaatsingen met de fiets te doen. “Naast de meerwaarde voor de fietser zelf, de organisatie en het milieu, zijn er ook een paar risico’s aan verbonden waar we niet blind mogen voor zijn”, zegt Paul Van Moll van IDEWE.

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets om zich naar het werk te verplaatsen. “Vaak gebeurt dat onder impuls van de werkgever omdat hij voor fietsverplaatsingen premies toekent of leasefietsen ter beschikking stelt. Dat is uiteraard een positieve trend, niet in het minst omdat werknemers daardoor meer bewegen en bijgevolg een gezondheidsvoordeel genieten. Het is bovendien de ideale manier om files en de stress die ze veroorzaken te vermijden. Tegelijk is het een opsteker voor het milieu en een vlotte mobiliteit en komt het ook het ecologische imago van de werkgever ten goede.”

Hou rekening met de risico’s

Als we de voordelen van fietsen in de verf zetten, mogen we ook niet blind zijn voor de risico’s dat het met zich meebrengt. In de voorbije 3 jaar raakte 33% van de mensen die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer betrokken bij een ongeval.

“Het gaat dan niet alleen over de traditionele fietsen maar ook over fietsers die elektrisch of met speed pedelecs rijden. Speed pedelecs zien eruit als gewone fietsen maar ontwikkelen snelheden tot 45 km per uur. Dat leidt tot foute inschattingen bij andere weggebruikers. Door het stijgende gebruik, is het aantal slachtoffers op één jaar tijd bijna verzesvoudigd. Vorig jaar telde Vlaanderen in totaal 86 verkeersslachtoffers onder bestuurders van speed pedelecs, waaronder 1 dode en 9 zwaargewonden. De instroom aan nieuwe fietsgebruikers, die vaak al jaren niet gefietst hebben, brengt bovendien met zich mee dat de kennis van de wegcode niet altijd even accuraat is.”

Investeer in preventie en training

(Elektrisch) fietsen promoten is dus om verschillende redenen een goed idee maar het valt aan te raden om tegelijk ook te investeren in preventie en opleidingen. “De Vlaamse Stichting Verkeerskunde biedt workshops, opleidingen en een e-learning aan om fietsers te sensibiliseren over de wegcode en veilig fietsen. De organisatie heeft bovendien sinds kort een nieuwe praktijkopleiding die zich vooral focust op gebruikers van de speed pedelec.”

“De bedrijfsopleiding duurt ongeveer twee uur en omvat zowel een theorie- als een praktijkgedeelte, met als doel werknemers bewuster te maken van de risico’s van het rijden met een speed pedelec. Er wordt zowel aandacht besteed aan het aanpassen van de snelheid aan de omgeving, als aan veilig tot stilstand komen. Aangezien de opleiding veel aandacht besteedt aan het verantwoord omgaan met snelheid, is ze ook geschikt voor andere snelle fietsers.”

Ook Kijk Uit besteedde een aflevering aan de speed pedelec.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen