Terug Vermijd hoogrisicocontacten tijdens het collectief vervoer

Vermijd hoogrisicocontacten tijdens het collectief vervoer

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia

Expert Jeroen Van Kerckhoven

Preventiedeskundige verpleegkundige

Voorzie demonteerbare scheidingen in de voertuigen

Sinds 1 oktober volstaat het correct gebruik van een mondneusmasker niet langer bij het gedeeld transport voor professionele doeleinden. Collega‘s die langer dan 15 minuten binnen een straal van twee zitplaatsen (in elke richting) van een COVID-19-positieve collega zaten, worden beschouwd als hoogrisicocontacten.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

Ondanks alle preventiecampagnes blijft het aantal hoogrisicocontacten in de Bouw hoog. Collectieve transporten, waarbij collega’s gedurende het werk voertuigen delen, zijn een belangrijke oorzaak. Dat komt omdat auto’s en bestelwagens kleine, compacte ruimtes zijn, waarin de ventilatie moeilijk te beoordelen valt. Bovendien duurt het transport, en bijgevolg ook het hoogrisicocontact, doorgaans langer dan 15 minuten. In die tijd krijgt het virus de kans om zich via speekseldruppels en aerosolen die vrijkomen tijdens het ademen, hoesten en spreken te verspreiden. 

Wanneer kan gezamenlijk transport wel?

collectief vervoer

Als werknemers niet individueel met eigen vervoer naar de werf kunnen komen, dan kan collectief vervoer alleen als in het voertuig een gemakkelijk demonteerbare, flexibele scheiding wordt aangebracht tussen de passagiers én alle inzittenden een mondmasker dragen. Enkel als die combinatie gerespecteerd wordt of als collega’s effectief verder van elkaar kunnen zitten dan een straal van twee zitplaatsen in elke richting, is iedereen ‘slechts’ een laagrisicocontact van elkaar. 

Hoe ziet zo een gemakkelijk demonteerbare afscherming eruit?

Het plaatsen van dergelijke scheiding is voorlopig toegelaten tot 1 mei 2021, zonder dat u het voertuig daarvoor speciaal moet laten keuren. De tijdelijke afscherming moet dan wel aan enkele specifieke eisen voldoen: 

  • Het scherm moet gemakkelijk (lees: zonder gereedschap) demonteerbaar zijn.
  • Het moet uit flexibel materiaal vervaardigd te zijn. Plexiglas (acrylaat) is bijvoorbeeld niet toegelaten omdat dit materiaal kan versplinteren bij een aanrijding.
  • De lichtdoorlaatbaarheid moet minstens 70% bedragen.
  • Het mag de goede werking van andere veiligheidssystemen zoals airbags en gordels niet verhinderen.

Als de tijdelijke afscherming niet aan de keuringseisen voldoet, kan de politie verbaliseren.

De installatie van een afscherming volstaat bovendien niet als er van bestuurder gewisseld wordt. In dat geval moeten de contactoppervlakken telkens ontsmet worden.

Heeft u onze ‘corona’ instructiefilm voor de bouwsector al bekeken?

Vergeet ook niet om een risicoanalyse naar aanleiding van het coronavirus uit te voeren. U kan daarvoor contact opnemen met onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen