Terug Hoe organiseren we post-corona events en vergaderingen?

Hoe organiseren we post-corona events en vergaderingen?

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsveiligheid

Doe een beroep op de expertise van de IDEWE-experten

De ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ is nog steeds de belangrijkste leidraad om te bepalen welke coronamaatregelen vandaag gelden in de professionele context. We sommen hieronder de maatregelen op die van toepassing zijn op events en vergaderingen die op het werk worden georganiseerd.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

Maak er een goede gewoonte van om online te vergaderen waar het kan. Beperk zoveel mogelijk het aantal werknemers dat gelijktijdig in één ruimte samenkomt door gebruik te maken van telewerk of pauzes aan te passen.

Social distancing en mond-neusmaskers

meetings

Als een vergadering toch offline plaatsvindt, pas de regels van ‘social distancing’ maximaal toe. Een afstand van 1,5 meter bewaren tot andere personen, blijft de beste manier om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Vermijd daarom ook ‘contactbegroetingen’; er zijn tenslotte voldoende alternatieven voor een handdruk of kus.

Als de afstand van 1,5 meter tussen de personen niet kan worden gerespecteerd, én men zit langer dan 15 minuten samen, dan blijft het dragen van een mond-neusmasker nodig. Dit is onder meer het geval in gesloten ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn. Zoals steeds is het de bedoeling om hoogrisicocontacten te vermijden.

Handhygiëne en respiratoire hygiëne

Sensibiliseer werknemers om de handen regelmatig met water en vloeibare zeep te wassen en te hoesten of niezen in een zakdoek of, bij gebrek daaraan, in de elleboog.

Gebruik onze affiches.

Reiniging van werkplekken, arbeidsmiddelen en sociale voorzieningen

Zorg voor een goede reiniging van de lokalen en werkposten, en voorzie reiniging tussen de shiften door. Besteed extra aandacht aan vaak aangeraakte oppervlakken zoals deurklinken, leuningen, liftknoppen, lichtschakelaars, handgrepen van kasten en schuiven, kranen van wastafels, bedieningsknoppen van toestellen en machines.

Ventilatie en verluchting

reinigen

Zorg voor voldoende ventilatie  van de werkruimten en de sociale voorzieningen, ook als lokalen niet worden gebruikt. Lucht maximaal tijdens pauzes of tussen twee gebruiksperiodes.

Is er een mechanisch ventilatiesysteem, dan stelt u het zodanig af dat het een minimumdebiet van 40 m3 verse lucht per uur per persoon kan garanderen. Specifieke ruimten vereisen echter een aangepast ventilatiedebiet, in functie van de aard van de ruimte en de activiteiten van de personen die aanwezig zijn. Ventileren met 100% verse buitenlucht wordt nog steeds aanbevolen. 

Als er geen mechanisch ventilatiesysteem aanwezig is, dan kan u ramen, deuren of roosters openzetten

De CO2-concentratie in een ruimte is een goede indicator om na te gaan of er voldoende ventilatie is. Algemeen gaan we ervan uit dat de CO2-concentratie niet boven de 900 ppm mag uitstijgen. Hoe u kan nagaan of een ruimte daaraan voldoet, wordt uitgelegd in het ‘Implementatieplan voor ventilatie’ van de Taskforce Ventilatie ‘Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit’ in het kader van COVID-19’. Daarin staat ook wanneer een CO2-meter aangewezen is.

Zodra de CO2-concentratie oploopt tot meer dan 900 ppm, dient u bijkomende maatregelen te nemen, zoals:

  • het beperken van het aantal werknemers in de ruimte of de verblijfsduur;
  • bijkomend permanent ventileren via natuurlijke weg (openen van buitenramen, buitendeuren of roosters);
  • spuiverluchting tijdens de pauzes;
  • het plaatsen van voldoende efficiënte luchtzuiveraars met een voldoende hoge CADR (clear air deliverance rate);
  • het dragen van mond-neusmaskers.

Groep IDEWE kan u ondersteunen bij de toepassing van het implementatieplan in het kader van corona door de toepassing van berekeningstools, het opzetten van een CO2-meetprogramma en de risicoanalyse met betrekking tot ventilatie en binnenluchtkwaliteit.

Fêtes d’entreprise et team buildings

Teambuildings en andere (sportieve) activiteiten zijn toegelaten, maar ook deze worden bij voorkeur buiten georganiseerd. Als dat niet het geval is, moeten de algemene principes om virusverspreiding te voorkomen, worden nageleefd; door het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken, te zorgen voor een goed geventileerd lokaal, mond-neusmaskers te dragen tijdens verplaatsingen, ….

Betrek bij het doorvoeren van preventiemaatregelen steeds het comité voor preventie en bescherming op het werk en doe een beroep op de expertise die intern en extern aanwezig is, bij onze IDEWE-experten.

Lees meer over de geldende maatregelen.

Lees - ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’

Dit nieuwsbericht werd voor het eerst gepubliceerd op 10 september 2021 en aangepast op 27 september 2021.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen