Deze online gids is een leidraad voor u als werkgever of interne/externe preventieadviseur. U kunt hem gebruiken tijdens deze crisis, maar ook bij de door- of heropstart van uw bedrijf als u door de crisis uw activiteiten al dan niet gedeeltelijk hebt moeten terugschroeven.

Aarzel ook niet om onze coronapagina’s door te nemen voor verdere informatie.

Hoe garandeert u op een veilige manier de continuïteit en de heropstart van uw bedrijfsactiviteiten?


Conformiteit met coronarichtlijnen van de overheid
 

Ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten willen veiligstellen, moeten het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdend dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken, naleven.

U kunt hier de richtlijnen van de federale overheid raadplegen en aan de hand van een zelfcontrolelijst van de dienst Toezicht Welzijn op het Werk checken of uw coronamaatregelen conform zijn met de regelgeving.

Om u op weg te helpen zetten we alle mogelijke social distancing-maatregelen op bedrijfsniveau  (PDF) op een rijtje.

Meer informatie nodig? Neem een kijkje op deze websites:

Terug naar boven

 

Analyse van de risico’s van kritieke taken
 

Bij het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer is het mogelijk dat er nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan. We moeten dus op zoek gaan naar nieuwe risico’s door de gewijzigde situaties, andere werkmethodes, verminderde bezetting, herinrichting van werkplaatsen, doorgangen en uitgangen … We focussen op de bestaande eerstelijnsrisicoanalyses. We actualiseren de risicoanalyse en koppelen terug naar de conformiteit met de coronarichtlijnen om te checken of er door het invoeren van maatregelen voor de nieuwe veiligheidsrisico’s geen nieuwe coronaovertredingen ontstaan.
Neem de volgende stappen op basis van uw bestaande risicoanalyse:

Terug naar boven

 

Infectiepreventie, hygiëne en schoonmaak
 

Handhygiëne, hoest- en nieshygiëne en omgevingshygiëne zijn cruciaal om de richtlijnen van de dienst Toezicht Welzijn op het Werk na te leven en de verspreiding van het coronavirus te stoppen. In een gezondheidscrisis, zoals de coronacrisis, moeten we de voorgeschreven instructies dus zeer strikt naleven en rekening houden met extra maatregelen.

Ontdek hier onze ondersteuningsmaterialen. U vindt er ook instructiefilmpjes over beschermingsmiddelen.

Meer informatie nodig over hygiëne en schoonmaak? Check hier de aandachtspunten om veilig en efficiënt te werken. Daarnaast hebben we voor u een overzicht van alle persoonlijke beschermingsmiddelen (pdf).

Terug naar boven

 

Gezondheidstoezicht
 

Door maximaal gebruik te maken van teleconsultaties geven we werknemers de kans om de verpleegkundigen en artsen van IDEWE op een veilige en kwaliteitsvolle manier te raadplegen. Zo vermijden we dat straks sluimerende medische of psychosociale bezorgdheden het moeilijker maken om efficiënt herop te starten of verder te werken. Bij de herziening na ziekte (al of niet bij een vermoedelijke of bevestigde coronavirusbesmetting) is een belangrijke taak voor de arbeidsarts weggelegd.

Meer informatie over onze beschikbaarheden en bereikbaarheden vindt u hier.

Terug naar boven

 

Psychosociale aspecten
 

Voor werknemers kan werken in coronatijden stresserend zijn door de angst om besmet te raken, een moeilijkere thuissituatie (bijv. opvang van kinderen), een gewijzigd uurrooster, gewijzigde taken … Er kunnen ook nieuwe vormen van conflict ontstaan. Zorg ervoor dat werknemers weten bij wie ze terechtkunnen met hun vragen, bijv. bij HR-collega’s, leidinggevenden, de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten.

Alle werknemers (inclusief leidinggevenden) kunnen telefonisch contact opnemen met een regionaal IDEWE-kantoor om een afspraak met een preventieadviseur psychosociale aspecten vast te leggen.

Daarnaast bieden we zorgverleners uit de volledige welzijns- en gezondheidszorg een uitgebreid aanbod aan eerstelijnsondersteunende maatregelen aan. Zo kunnen uw werknemers deelnemen aan een online training rond veerkracht en stresspreventie tijdens corona.
Ontdek hier ons volledig aanbod.

Terug naar boven

 

Eerste hulp en intern noodplan
 

Organisaties zullen maatregelen moeten nemen om met bijvoorbeeld verminderde bezetting, besmettingsgevaar, … de eerstehulpverlening en de interne noodplannen (pdf) te kunnen waarborgen.

Enkele aandachtspunten voor uw intern noodplan:

 • Check of alle noodzakelijke functies nog voldoende op de werkplaats aanwezig zijn en actualiseer hun actiekaarten: hulpverleners, brandbestrijdingsdienst, evacuatieverantwoordelijken, verantwoordelijken verzamelplaats …
 • Zorg dat het branddetectiesysteem altijd volledig operationeel is.
 • Zijn de keuringsattesten nog geldig?
 • Houd de evacuatiewegen vrij van (nieuwe) obstakels en controleer de nooduitgangen.
 • Check of de compartimentering niet in het gedrang komt door bijvoorbeeld deuren die men in open stand blokkeert in functie van voldoende ventilatie.

Terug naar boven

 

Telewerk regelen
 

Als werkgever staat u in voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Vanuit die rol moet u thuiswerk op een goede manier regelen zodat de betrokkenen duidelijk weten onder welke voorwaarden dat gebeurt en waaraan ze zich moeten houden. U vindt op onze telewerk-website alle nodige informatie.

Nu telewerken voor veel meer werknemers dan voor de pandemie een dagelijkse realiteit is, is het niet verwonderlijk dat ook thuiswerkers het slachtoffer worden van een ongeval. De arbeidsongevallenwet geldt dus ook voor hen, maar dat betekent niet dat elk ongeval zomaar een arbeidsgeval is. Meer informatie kunt u hier lezen.

Terug naar boven

 


Andere specifieke acties rond preventie en bescherming op het werk
 

We moeten beducht zijn voor een hoger aantal arbeidsongevallen. De abnormale omstandigheden vergroten het risico op ongevallen, denk maar aan de hervatting van de activiteiten na de lockdown of na een periode van lage activiteit, de routineonderbreking, de onderbezetting of werknemers die niet hun gewone taken doen. Het is aan het management en de preventieadviseur om zich hier goed op voor te bereiden. De checklist (pdf) die de verschillende bedrijfselementen (mens, uitrusting, omgeving, product en organisatie) omvat, is hierbij een waardevolle hulp.

Tijdens de door- of heropstart van bedrijven zijn er ook een aantal specifieke bedrijfselementen die verhoogde waakzaamheid vereisen. We denken hierbij aan volgende onderwerpen:

 • Risicoanalyse corona: een uitgebreide checklist van de overheid.
   
 • Keuringen: door de coronacrisis zijn een aantal verplichte keuringen misschien niet uitgevoerd kunnen worden. In het kader van de exitstrategie zijn er dan ook maatregelen opgelegd om de keuringen op een normaal tempo en in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden.
   
 • Tijdens de coronacrisis in 2020 is ook het nieuwe AREI in werking getreden.
   
 • Meer informatie over ventilatie in tijden van de coronacrisis, inclusief een uitgebreid adviesdocument, vindt u uitgebreid op onze website.
   
 • Sanitaire installaties, procesinstallaties, koeltorens en andere watervoerende installaties waarin grote volumes water aanwezig zijn, vormen wel vaak een ideaal biotoop voor de ontwikkeling van de legionellabacterie in het water. Meer informatie om uw installatie veilig op te starten vindt u hier.
   
 • Sanitaire ruimten moeten uiteraard extra aandacht krijgen tijdens deze coronapandemie. Meer informatie over het reinigen ervan vindt u hier.
   
 • Steeds meer bedrijven pikken de draad weer op en zijn terug aan de slag gegaan. Dit brengt natuurlijk heel wat vragen en bezorgdheden met zich mee. Op het vlak van levensmiddelenhygiëne zijn er ook heel wat punten die opgevolgd moeten worden. Denk maar aan de hygiëne in uw bedrijfsrestaurant, refter of koffiecorner. Op onze website vindt u alvast heel wat tips om de voedselveiligheid correct toe te passen.
   
 • Mond-neusmaskers dragen is één van de maatregelen om de overdracht van het coronavirus te vermijden. Social distancing en hand- en nieshygiëne blijven nog altijd de belangrijkste preventieve maatregelen. Maar wanneer het niet mogelijk is om de afstand te bewaren, wordt een mond-neusmasker aangeraden. Meer info over het correcte gebruik van mond-neusmaskers vindt u op onze website:
 • Om derden (bezoekers, klanten …) de specifieke bedrijfsrichtlijnen te laten volgen, moeten er ook instructies aanwezig zijn die deze derden duidelijk maken wat van hen verwacht wordt. De belangrijkste instructies worden voor u hier (pdf) samengevat. Omdat deze instructies aanvullend zijn op de algemene veiligheidsinstructies voor derden, maakt het niet uit of deze derden slechts kortstondig dan wel langdurig aanwezig zijn op het bedrijfsterrein. 
   
 • Terug naar kantoor tijdens en na de coronacrisis. Bekijk ons handig (pdf) overzicht.

Dit is een niet-limitatieve lijst die in functie van de behoefte verder aangevuld kan worden.

Terug naar boven

 

Contactonderzoek bij coronabesmetting en quarantaineregels
 

Meer informatie hebben we hier voor u gebundeld. Check ook onze handige informatiefiches op deze pagina!

Wilt u een besmetting van een werknemer in uw organisatie of collectiviteit melden?
Vul hier het meldingsformulier contactonderzoek in.

Terug naar boven