Terug COVID-19 is een beroepsziekte voor alle werknemers

COVID-19 is een beroepsziekte voor alle werknemers

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Wetgeving

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Enkele belangrijke voorwaarden moeten vervuld zijn

COVID-19 was al erkend als beroepsziekte voor zorgverleners en werknemers die in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 werkzaam waren in cruciale sectoren en essentiële diensten. Intussen komen echter alle werknemers die COVID-19 opliepen na een uitbraak op de werkvloer in aanmerking voor schadeloosstelling. De regeling werkt met terugwerkende kracht tot 18 mei 2020 en blijft geldig tot 31 december 2021 maar kan door de regering daarna verlengd worden. 

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

Loonverlies en medische kosten

keuken

De vergoeding beoogt het terugbetalen van de opgelopen schade. Het is vooral interessant voor werknemers die loonverlies hebben geleden of die terugbetaling wensen van het remgeld voor medische kosten, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of een onderzoek bij een arts-specialist. De regeling geldt voor alle werknemers uit de privésector en uit gemeentelijke of provinciale instellingen

Wie komt in aanmerking voor schadeloosstelling?

  • Er moet sprake zijn van een cluster van minstens 5 bevestigde gevallen onder mensen die dezelfde werkruimte hebben gedeeld, binnen een periode van 14 dagen.
  • De besmettingen moeten bevestigd met een laboratoriumtest.
  • Uit de analyse van de cluster moet een epidemiologische samenhang aangetoond zijn tussen de bevestigde gevallen. De besmette mensen moeten elkaar met andere woorden gekruist hebben. 
  • De werkomstandigheden moeten de virusoverdracht eenvoudiger gemaakt hebben, bijvoorbeeld omdat ze werkten op werkposten waar het moeilijk is om afstand te houden.

Procedure via de arbeidsarts

De wet verplicht de arbeidsarts aangifte te doen van een beroepsziekte of van het vermoeden ervan. Als de arbeidsarts vaststelt dat er een uitbraak is, dan meldt hij dit via het aangifteformulier beroepsziekten. 

Een werknemer die een aanvraag tot schadeloosstelling wil indienen, kan zijn arbeidsarts contacteren. Deze maakt een attest op dat er binnen de 14 dagen minstens 5 besmettingen waren bij personen die dezelfde werkruimte deelden. De arbeidsarts bezorgt het attest van vermoeden van een cluster vervolgens, samen met het aanvraagformulier en het laboresultaat, aan Fedris. 

Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen