Terug Eerstehulpregister vereenvoudigt de administratie bij lichte ongevallen

Eerstehulpregister vereenvoudigt de administratie bij lichte ongevallen

- Arbeidsveiligheid | EHBO

Expert Rudi Daniels

Verantwoordelijke Opleidingen

Gebrekkige registratie maakt het onmogelijk om achteraf een arbeidsongeval te bewijzen

Het eerstehulpregister is een belangrijk instrument in het preventiebeleid van een onderneming en maakt verplicht deel uit van de organisatie van de eerste hulp. Sinds de aangifte van bepaalde lichte arbeidsongevallen niet langer verplicht is, zorgt het register er bovendien voor dat de aangifte bij de verzekering mogelijk blijft mocht het letsel achteraf alsnog verergeren.

Een EHBO-opleiding loont

De aangifte van arbeidsongevallen aan de arbeidsongevallenverzekeraar is verplicht en toch blijkt in de praktijk dat lichte arbeidsongevallen vaak niet aangegeven worden. Het gaat dan over ongevallen die in eerste instantie geen loonverlies of arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen en waarbij de letsels meteen na het ongeval op de werkplek verzorgd konden worden. Ook al lijken dergelijke ongevallen eerder banaal en veroorzaakt een aangifte op het eerste gezicht alleen maar administratie, toch schuilen in die houding risico’s.

De risico’s bij gebrek aan registratie

In eerste instantie voor het slachtoffer zelf. Ook een ogenschijnlijk banaal letsel, dat op de werkplek meteen verzorgd werd, kan achteraf toch nog aanleiding zijn voor een bezoek aan de dokter. Als het initiële incident niet aangegeven werd en evenmin in het eerstehulpregister werd genoteerd, wordt het immers moeilijk om achteraf nog te bewijzen dat het om een arbeidsongeval gaat. Ook voor de organisatie is het ontbreken van een accurate ongevallenregistratie echter nadelig. Een correcte meting is immers de basis voor een succesvolle preventie.

Het Eerstehulpregister

In de praktijk blijkt dat lichte arbeidsongevallen vaak niet aangegeven worden.

Op de regel dat alle arbeidsongevallen aan de verzekeraar moeten aangegeven worden, kwam enkele jaren geleden een uitzondering. Enkel op voorwaarde dat lichte ongevallen zo snel mogelijk in het eerstehulpregister worden geregistreerd, hoeven ze niet meer aangegeven te worden. De registratie moet echter zorgvuldig gebeuren zodat de bewijslast bij latere complicaties optimaal blijft. In dat geval moet u als werkgever alsnog aangifte doen, ten laatste 8 dagen nadat u ervan op de hoogte werd gesteld.

 

 

In het eerstehulpregister moet minstens volgende informatie worden genoteerd:

  • de naam van het slachtoffer,
  • de naam van de persoon die de eerste hulp heeft toegediend,
  • de plaats, de datum en het uur van het ongeval
  • een beschrijving en de omstandigheden van het ongeval
  • de datum en het uur van de hulpinterventie,
  • de aard van de geleverde hulp (aard van de kwetsuren, type en middelen van eerste hulp, follow-up na de eerste hulp, …),
  • de identiteit van eventuele getuigen.

Jaarverslag interne dienst

Aangezien de verplichting wegviel om lichte arbeidsongevallen aan de arbeidsongevallenverzekering aan te geven, bestond het risico dat de ongevallenstatistieken niet langer accuraat zouden zijn. Daarom is het voortaan verplicht om de aantallen te vermelden in het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Registreer nu voor een eerstehulpopleiding.  

Leg uw vragen of uitdagingen omtrent arbeidsongevallen voor aan onze experts.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen