Terug Verplichte opleiding basisveiligheid voor iedereen op de werf

Verplichte opleiding basisveiligheid voor iedereen op de werf

- Arbeidsveiligheid | Wetgeving | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Opleidingen

Expert Veiligheidscoördinator en Energiedeskundige Kevin Matheus

Ook op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Vanaf 15 april 2024 moet iedereen, die een jaar eerder al aan het werk was op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, een opleiding basisveiligheid gevolgd hebben. Dan loopt namelijk de overgangsperiode af die in het KB was ingebouwd. Op werven waar een veiligheidscoördinator verplicht is, moet de opleiding gegeven worden door een dienstverlener die goedgekeurd werd door Constructiv, zoals Groep IDEWE er een is.

veiligheid werf

Sinds april 2022 waren werknemers uit paritair comité 124, die werkzaamheden verrichten op een bouwwerf, al verplicht een basisveiligheidsopleiding van 8 uur te volgen. Het nieuw koninklijk besluit breidt de verplichting uit naar iedereen die werkzaamheden verricht op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dit betekent dat je ook een opleiding basisveiligheid moet volgen als je bijvoorbeeld:

  • een werknemer bent van het paritair comité 111 (metaal-, machine- en elektrische bouw), 145 (tuinbouw) of 149 (elektriciens);
  • een zelfstandige bent die diensten levert op een bouwwerf;
  • een arbeidskracht bent die vanuit de buitenlandse sociale zekerheid gedetacheerd wordt naar België (zowel zelfstandigen als werknemers).

Het doel van deze uitbreiding is om het veiligheidsniveau op de bouwplaatsen te verhogen en om de communicatie tussen de verschillende partijen te verbeteren. Het nieuwe koninklijk besluit beschrijft onder andere:

  • het doel van de opleiding basisveiligheid en de eindtermen ervan;
  • de regels betreffende de organisatie van de opleiding basisveiligheid;
  • het verband tussen de opleiding basisveiligheid en de algemene informatie- en opleidingsplicht van de werkgever;
  • de wijze waarop de opleiding basisveiligheid zich verhoudt ten opzichte van de noodzaak van een specifieke (beroeps)opleiding en ten opzichte van strengere regels die gelden in een bepaalde sector of bij werken met derden;
  • een regeling voor buitenlandse aannemers.

Arbeidskrachten (zowel zelfstandigen als werknemers) die voor het eerst op een bouwwerf aan de slag gaan, moeten al binnen de maand de opleiding gevolgd hebben.
 
Het KB bepaalt dat de veiligheidsopleiding op regelmatige tijdstippen moet herhaald worden, tenzij de werkgever kan aantonen dat de kennis van de werknemers actueel blijft, door middel van regelmatige of continue opleiding of informatieverstrekking (bv. via toolboxmeetings) en via praktijkervaring.

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen op de website van Constructiv.

Lees het volledige koninklijke besluit.

Schrijf je in voor onze opleidingen:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen