Terug ‘Omgaan met pijn op het werk’ dankzij een multidisciplinaire aanpak

‘Omgaan met pijn op het werk’ dankzij een multidisciplinaire aanpak

- Fysiek fit | Mentaal fit | Re-integratie

Expert Kristien Selis

Verantwoordelijke Discipline Ergonomie

Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk focust op spier- en skeletaandoeningen

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk vraagt in oktober 2021 aandacht voor werknemers met spier- en skeletaandoeningen. Het is één van de belangrijkste oorzaken van langdurig ziekteverzuim in België (33%). Door de chronische pijn zijn ze vaak afwezig op het werk. “Een multidisciplinaire aanpak onder supervisie van de arbeidsarts kan hier het verschil maken”, zegt disciplineverantwoordelijke Kristien Selis van IDEWE.

poetshulp rugpijn

Drie op de vijf werknemers kampen met pijn. Lage rugpijn (46%) en pijn in nek en schouders (44%) zijn de meest voorkomende klachten. Bij een op de vier leidt dat tot chronische pijn en kort of langdurig ziekteverzuim

“Verschillende factoren op het werk spelen een rol in het ontstaan en de evolutie van de fysieke klachten en de pijn”, verduidelijkt onderzoeker Liesbeth Daenen van IDEWE. “Behalve de fysieke werkeisen zijn ook een gebrek aan voldoende beweging en psychosociale factoren, zoals een hoge werkdruk, gebrek aan autonomie, sociale steun en stress bepalenden factoren. Of de pijn al dan niet leidt tot afwezigheid hangt onder meer ook af van de manier waarop de werknemers denken en omgaan met de pijn. Sommige vertonen bewegingsangst en vrezen dat dit zal leiden tot schade en meer pijn. Naast ‘vermijders’ zijn er ook die persisteren, die blijven doorgaan en koste wat het kost aan het werk willen blijven, ook als ze daarvoor extra medicatie moeten slikken. Anderen ‘catastroferen’ over de pijn en kunnen niet stoppen met erover te piekeren. De manier waarop collega’s en leidinggevenden hiermee omgaan is ook belangrijk om mensen aan het werk te houden of hen succesvol te laten terugkeren.”

Preventietraject voor een gedeelde verantwoordelijkheid

desk pijn

Een antwoord bieden op dit complex geheel van factoren met het oog op herstel of pijnbeheersing enerzijds en duurzame tewerkstelling anderzijds is niet eenduidig. 

“Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die multidisciplinair moet aangepakt worden”, zegt Kristien Selis. “De werkgever kan een aantal initiatieven nemen om de werkomstandigheden van mensen met chronische pijn aan te passen. Door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan ergonomie en het psychosociaal welzijn maar ook door aan de werknemer meer regelmogelijkheden te bieden in functie van de pijnklachten. De werknemer zelf kan leren omgaan met zijn pijnklacht. Met IDEWE willen we beide partijen ondersteunen. Daarom zijn we een grote voorstander van een multidisciplinaire benadering, waardoor op initiatief van en gecoördineerd door de arbeidsarts nagegaan wordt hoe een werknemer kan geholpen worden. Het preventietraject ‘Omgaan met pijn op het werk’ dat we daarvoor hebben uitgewerkt, kan helpen om alle verschillende factoren in kaart te brengen en vervolgens oplossingen-op-maat te zoeken om mensen met chronische pijn aan het werk houden. We weten immers dat werken het mentaal welzijn en het herstel bevordert.”

Gepersonaliseerd pad per werknemer

“Geen enkele pijnervaring en werksituatie is dezelfde, daarom staat in heel het proces de ervaring van de werknemer centraal. De ene persoon zal effectief nood hebben aan ergonomische aanpassingen van zijn werkplek, de andere zal een andere functie ambiëren of psychosociale ondersteuning nodig hebben om beter om te kunnen gaan met de pijnklacht. Op die manier kunnen we een gepersonaliseerd pad aanbieden per werknemer. De werkgever willen we daarbij maximaal sensibiliseren om daarin mee te gaan. Op een ogenblik dat de arbeidskrachten schaars zijn, is inclusie en re-integratie van langdurig afwezige en waardevolle werknemers ook vanuit economisch oogpunt een noodzaak.”

Lees meer over de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 

Deze opleidingen zullen u interesseren: 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen