Terug Worden je verwachtingen over welzijn en gezondheidspreventie ingelost?

Worden je verwachtingen over welzijn en gezondheidspreventie ingelost?

- Wetenschappelijk onderzoek

Expert Tinne Vander Elst

Onderzoeker

Doe mee aan het panelonderzoek over het ‘psychologisch contract’ met je werkgever

In het voorjaar van 2024 onderzoekt de afdeling Kennis, Informatie en Research van IDEWE in samenwerking met VUB en KU Leuven in welke mate de verwachtingen van werknemers over welzijn en gezondheidspreventie door hun werkgever worden ingelost. Maar vooral ook wat er gebeurt als er een breuk is in dat ‘psychologisch contract’. Klik hier om deel te nemen aan de eerste vragenlijst. Ze is beschikbaar tot en met 26 maart. Daarna volgen nog drie meetmomenten: in april, mei en juni.

psychologisch contract

“Een psychologisch contract is de perceptie van de werknemer over de wederzijdse verplichtingen tussen werknemer en werkgever”, zegt onderzoeker Tinne Vander Elst. “Een aspect als jobzekerheid is in deze context al onderzocht, in tegenstelling tot wat werknemers verwachten van hun werkgever op vlak van welzijn en gezondheidspreventie. En dat is precies wat wij graag willen onderzoeken. We werken daarvoor samen met VUB-professor Tim Vantilborgh, van de vakgroep Werk- en organisatiepsychologie. Hij is expert inzake psychologisch contract en welzijn.”

Negatief werkgerelateerd gedrag

“Iedereen kent de arbeidsovereenkomst, waarin vermeld staat welke functie iemand zal uitoefenen, wat de werkuren zullen zijn en wat daar als loon tegenover staat. Mensen hebben echter veel meer verwachtingen dan in dat juridische contract omschreven staan. Het zijn vaak onuitgesproken dingen zoals de verwachting dat werkgevers moeite doen om bij te dragen aan de fysieke en psychologische gezondheid van werknemers.”

“We willen vooreerst nagaan wat die verwachtingen op vlak van mentaal en lichamelijk welzijn zijn en in welke mate ze worden ingelost. Vervolgens gaan we ook peilen of de mate waarin de verwachtingen worden ingelost samenhangt met mentale en fysieke gezondheidsklachten, de mate van vertrouwen in een werkgever, de betrokkenheid bij de organisatie, stressklachten en de gevolgen daarvan. Dat kan negatief werkgerelateerd gedrag zijn, zoals een groter ziekteverzuim en overwegingen om de organisatie te verlaten.”

“Tenslotte gaan we ook na of er mogelijke buffers zijn die de impact van dergelijke psychologische contractbreuk kunnen temperen. We denken aan het creëren van een veiligheidsklimaat, waarbij het management zich actief inzet om een kwalitatieve relatie te doen ontstaan tussen leidinggevenden en werknemers.” 

Doe mee aan het onderzoek

Deelnemen kan enkel wanneer je 18 jaar of ouder bent en werkzaam in een organisatie. Deelnemen aan het onderzoek houdt in dat je tussen maart en juni 2024 één of meerdere van vier onlinevragenlijsten invult (10 à 15 minuten invultijd). De vragenlijsten peilen naar de manier waarop je het psychologisch contract met uw werkgever ervaart. Het protocol voor deze studie werd goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de KU Leuven (REF G-2023-7457-R4(MAR).

Op basis van de resultaten van het onderzoek wil IDEWE aanbevelingen doen voor het beleid.

Klik hier om deel te nemen aan de eerste vragenlijst.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen