Terug Langdurige symptomen bij 18% van de covidpatiënten

Langdurige symptomen bij 18% van de covidpatiënten

- Wetenschappelijk onderzoek | Re-integratie

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Eerste bevindingen van het COMETE-onderzoek

1 op de 5 werknemers die covid doorgemaakt hebben in de loop van de epidemie, zeggen hier nog klachten van te ondervinden. De informatie komt uit de internationale COMETE-studie waaraan IDEWE deelneemt. “Verdere analyse van de gegevens moet duidelijker in kaart brengen wat de impact was van het beroep en de werkomstandigheden”, zegt Lode Godderis, algemeen directeur van IDEWE.

Het doel van deze studie is de incidentie van COVID-19, de gevolgen ervan en de beïnvloedende factoren te onderzoeken bij werknemers. “In januari en februari van 2022 hebben we aan de hand van vragenlijsten een onderzoek uitgevoerd bij werknemers die voor periodiek medisch onderzoek of hervattingsonderzoek langskwamen bij onze arbeidsartsen”, legt Lode Godderis uit. “Mensen die aan het werk waren of opnieuw aan de slag zouden gaan dus. Het impliceert dat werknemers die nog werkonbekwaam waren door ernstige covidsymptomen niet in deze steekproef voorkomen.”

Long covid

arbdeisarts

1.259 werknemers namen deel aan de bevraging. 1.089 werknemers die de vragenlijst invulden, gaven informatie over een eventuele besmetting met het coronavirus. 41, 8 % van de werknemers vermeldde besmet geweest te zijn. De meesten (61%) hadden hun eerste besmetting doorgemaakt in de vierde of vijfde golf van oktober 2021 tot maart 2022. 89,8% had symptomen gehad, 10,2% niet. Opmerkelijk was dat 22% aangaf op het ogenblik van het onderzoek nog steeds symptomen te ervaren, die ze toeschreven aan deze besmetting.

Er werd in de vragenlijst ook gepeild naar de werkonbekwaamheid naar aanleiding van een eventuele covidbesmetting. 79,9% van de besmette werknemers had zich ziek gemeld. 20,1% was niet afwezig geweest. Voor 1% van de covidpatiënten duurde de afwezigheid meer dan 3 maanden. 5,6% was 1 tot 3 maanden afwezig. 

Aandacht voor re-integratie

“Het zijn cijfers waaraan we niet achteloos voorbij mogen gaan”, aldus Lode Godderis. “Met name het effect van het beroep, de werkomstandigheden en een aantal werkgebonden en gezondheidsparameters zullen verder onderzocht worden. Samen met Acerta en Universiteit Hasselt werken we ook aan een studie om ziekteverzuimgegevens nog verder te objectiveren. We weten intussen echter dat het voor langdurige covidpatiënten vaak moeilijk is om het werkritme opnieuw op te pikken. Als externe dienst ondersteunen en begeleiden we hun re-integratie.”

Het initiatief van de COMETE-studie van het Observatoir Régional de Santé (ORS) van Île de France. Bedoeling is om de gelijkenissen en verschillen te onderzoeken in het risico om COVID-19 op te lopen tussen Belgische en Franse werknemers. Het Franse magazine ‘Concours Pluripro’ wijdt er deze maand een artikel aan.  

Lees ons dossier over re-integratie van langdurig werkonbekwaam werknemers.

Lees meer over Long covid

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen