Terug Het FAGG legt voorrangsregels op voor de griepvaccinatiecampagne 2020

Het FAGG legt voorrangsregels op voor de griepvaccinatiecampagne 2020

- Griep | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Risicogroepen worden prioritair gevaccineerd

Volgens het recente advies van de Hoge gezondheidsraad (HGR) wordt het jaarlijks griepvaccin in 2020 nog meer dan in andere jaren sterk aangeraden voor bepaalde risicogroepen. Indien het griepseizoen zou samenvallen met een piek van COVID-19, kunnen onze ziekenhuizen en eerstelijnszorg immers overbelast geraken. In tegenstelling tot COVID-19 bestaat er voor seizoensgriep al jarenlang een veilig vaccin.

Door vaccinatie en bescherming van bepaalde doelgroepen die een verhoogde kans hebben op complicaties bij het doormaken van seizoensgriep, verminderen we de bezetting van ziekenhuisbedden.

Door vaccinatie en bescherming van bepaalde doelgroepen die een verhoogde kans hebben op complicaties bij het doormaken van seizoensgriep, verminderen we de bezetting van ziekenhuisbedden. Op die manier kunnen we de druk op de ziekenhuizen verminderen mocht het griepseizoen samenvallen met een piek van COVID-19.

De HGR beveelt daarom aan dat volgende doelgroepen zich, van midden oktober tot midden december, laten vaccineren: 

  • personen met een verhoogd risico op complicaties zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken en mensen met verminderde weerstand;
  • personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg;
  • huisgenoten van risicopatiënten;
  • 50-plussers.

Gefaseerde vaccinatiecampagne

Omwille van het belang van de griepvaccinatie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, heeft Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) beslist om de vaccins dit jaar gefaseerd aan te leveren. De vaccinatiecampagne zal, zowel door de externe diensten als door de huisartsen, in twee fasen verlopen.

  • Van 15 september tot 15 november 2020 worden de vaccins alleen geplaatst bij de doelgroepen die de HGR heeft gedefinieerd. 
  • Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins kan de campagne, na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, vanaf 15 november 2020 worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Wat betekent dit voor de vaccinatie van uw werknemers?

Vanaf 15 oktober 2020 start IDEWE prioritair met de vaccinatie van werknemers die werkzaam zijn in de zorgsector en van 50-plussers uit andere sectoren. Door het vaccineren van zorgverleners beschermen we niet alleen henzelf maar indirect ook kwetsbare groepen, zoals ouderen en zieken. Uiteraard is dit ook belangrijk voor de continuïteit van de zorg. 

Ondernemingen die griepvaccins besteld hebben, zullen door ons gecontacteerd worden om het plaatsen van de vaccins te plannen. Vanaf 20 vaccins komen we bij u ter plaatse. We zullen daarbij rekening houden met volgende prioriteiten. 

  • Vanaf 15 oktober 2020 start IDEWE prioritair met de vaccinatie van werknemers die werkzaam zijn in de zorgsector en van 50-plussers uit andere sectoren. Door het vaccineren van zorgverleners beschermen we niet alleen henzelf maar indirect ook kwetsbare groepen, zoals ouderen en zieken. Uiteraard is dit ook belangrijk voor de continuïteit van de zorg. 
  • Volgens de beschikbaarheid van de vaccins komen alle andere werknemers aan bod vanaf 15 november 2020.  

Als gevolg van de voorrangsregels die het FAGG heeft opgesteld, kunnen we niet garanderen dat alle bestelde vaccins ook effectief kunnen geplaatst worden. 
We raden sterk aan dat risicopatiënten en hun huisgenoten zich intussen laten vaccineren door hun huisarts die hun medisch dossier en thuissituatie het best kent.

Lees meer over het vermijden van ernstige infectieziekten dankzij een vaccinatiebeleid.

Affiches rond griepvaccinatie voor zorg en gezondheid: https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/griep

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen