Terug Tracing van hoogrisicocontacten in de bouw

Tracing van hoogrisicocontacten in de bouw

- Biologische agentia | Arbeidshygiëne | Cijferinzichten | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Hoogrisicocontacten nemen elke maand toe

Sinds november neemt het percentage besmette werknemers in de bouwsector, dat twee of meer hoogrisicocontacten op het werk had, maand na maand toe. Het voorkomen van hoogrisicocontacten en bijgevolg overdracht op het werk is nochtans cruciaal om de coronapandemie te kunnen beheersen. Daarom sommen we de preventiemaatregelen die u moet treffen nog even op.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

IDEWE neemt sinds vorig jaar het contactonderzoek voor zijn rekening zodra er op het werk een COVID-19-besmetting is vastgesteld. Via het contactonderzoek gaat IDEWE na welke collega’s mogelijk besmet kunnen zijn door nauw contact of hoogrisicocontact (HRC) met een besmette collega of index. Werknemers die dergelijk HRC hadden krijgen een quarantaine-attest en een code om zich vervolgens twee keer te laten testen. 

Evolutie van het aantal geregistreerde indexen

Van 22 juli 2020 tot 4 maart 2021 registreerde IDEWE 12.513 indexen. 303 van deze besmette werknemers werkten in de bouwsector. “Als je wil achterhalen of er meer besmettingen voorkomen in bepaalde segmenten, is het niet voldoende om alleen te focussen op het aantal indexen maar moet je dit getal in verhouding brengen met het aantal werknemers werkzaam in dat segment”, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde Hilde Vanacker van IDEWE. “Zo komen we tot de onderstaande grafiek waarin de indexen per segment zijn herberekend per 100.000 werknemers en vervolgens weergegeven op de tijdslijn op de X-as. Voor de bouw kijk je naar de lichtblauwe lijn en dit ligt over de hele lijn in de middenmoot.”

 

Evolutie van het aantal hoogrisicocontacten (HRC)

Even belangrijk als het aantal besmette werknemers is hoeveel hoogrisicocontacten deze op de werkvloer hadden. Over deze gegevens beschikken we sinds 29 oktober 2020. Van 6.746 besmette werknemers hebben we informatie over eventuele hoogrisicocontacten op de werkvloer. In de bouwsector ging het om 175 indexen. Gemiddeld, over al de segmenten heen, had een besmette werknemer 0,55 hoogrisicocontacten, in de bouwsector lag dat iets hoger namelijk 0,63.

“Het vermijden van een cluster van besmettingen is belangrijk voor het beheersen van de COVID-pandemie. Het aandeel aan indexen met 2 of meer hoogrisicocontacten op de werkvloer zien we in de bouwsector maand na maand toenemen. Dit percentage ligt ook systematisch hoger dan in de totale groep.”

Blijf de maatregelen respecteren

Daarom blijft het heel belangrijk de werknemers te sensibiliseren om de coronamaatregelen te blijven toepassen, zodat er geen hoogrisicocontacten plaatsvinden op de werkvloer. We zetten de belangrijkste preventiemaatregelen nog even op een rij. U kan deze info delen met uw werknemers via dit instructiefilmpje.

Social distancing

hygienemaatregelen corona bouw
 • Respecteer bij alle werkzaamheden een afstand van minstens anderhalve meter.
 • Voor activiteiten waar dit niet haalbaar is, is het noodzakelijk om de werkmethoden aan te passen of aangepaste arbeidsmiddelen te gebruiken. Draag dan ook altijd een mondmasker.
 • Probeer te werken in kleinere ploegen met een vaste samenstelling. 
 • Stel (werf-)vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand: via telefoon, conferencecall of via andere digitale vormen. 
 • Het betreden en verlaten van de werf en de verplaatsingen op de werf moeten zo ingericht worden dat de werknemers nooit op minder dan anderhalve meter van elkaar moeten werken. Stel hiervoor verschillende arbeidsuren of toegangen op. Zorg voor een gescheiden circulatieregeling in traphallen, gangen, steigers, ... 
 • Ook bij gezamenlijk vervoer moet een afstand van minstens anderhalve meter gegarandeerd zijn. Bepaal daarom op voorhand de maximale bezetting en de zitlocaties van het voertuig. 

Persoonlijke hygiëne

 • Wie zich ziek voelt, moet thuisblijven. Raadpleeg dan telefonisch de dokter.
 • Nies of hoest in een papieren zakdoek en gooi die vervolgens in een vuilnisbak met deksel. 
 • Wie geen zakdoek heeft, niest in de elleboog en niet in de handen. 
 • Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik handalcohol om uw handen regelmatig te ontsmetten.

Hygiënemaatregelen op de werf

distance
 • Elke werf moet beschikken over: stromend water (lavabo’s, waterreservoir (150 liter water/persoon) of standpijp), vloeibare zeep of pasta in een pompsysteem, papieren doekjes/rol, afsluitbare emmer met voetbediening (pedaalemmer) of open emmer.
 • Sanitaire voorzieningen worden minstens dagelijks onderhouden. 
 • Reinig de werfkeet, verpozingsruimten, wasgelegenheden en transportmiddelen minstens een keer per dag. Reinigen met water en een klassiek schoonmaakmiddel volstaat. 
 • Voorzie elke werknemer van persoonlijk (hand-)gereedschap. Als (groot) materieel wordt gedeeld (breekhamers, stootkarren, ...), reinig de handgrepen dan bij elke gebruikerswissel. 
 • Reinig ladders, steigers, trappentorens, hoogwerkers, zitcabines, … 
 • Reinig dagelijks of bij wisseling van bestuurder en inzittenden het voertuig met water en detergent: het stuur, de versnellingspook, de deurgrepen, de bedieningsinstrumenten en de veiligheidsgordels. 
 • Hightouchoppervlakken kunt u bijkomend desinfecteren. Om goed te kunnen ontsmetten, moet het gekozen ontsmettingsmiddel voldoen aan enkele basisvoorwaarden:
  • Het moet werkzaam zijn tegen het coronavirus.
  • Het moet over een haalbare contacttijd voor het nieuwe coronavirus beschikken.
  • Het ontsmetten moet veilig gebeuren. U laat het product daarom best beoordelen door uw preventieadviseur.
  • U moet de gebruiksinstructie voor gebruik van de fabrikant juist kunnen opvolgen.
  • Het ontsmetten moet op een veilige manier verenigbaar zijn met de activiteiten van de werkplaats.

U kunt kiezen voor producten die u kant en klaar kan aankopen. Ook verdunningen van chloor en bleekwater, zijn mogelijk. Respecteer in dat geval de instructies voor de juiste verhoudingen of verdunningen.

Contacteer onze experten voor meer informatie

Verspreid deze instructievideo onder uw werknemers.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen