Terug Wat met de onbedoelde effecten van gevaarlijke geneesmiddelen op het werk?

Wat met de onbedoelde effecten van gevaarlijke geneesmiddelen op het werk?

- Arbeidsveiligheid | Risicoanalyse | Chemische agentia | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Expert Hilde De Raeve

Preventieadviseur arbeidsarts

Nieuwe gids zet best practices op een rij voor alle werknemers die risico’s lopen

De Europese Commissie stelt een gids ter beschikking met richtlijnen om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke geneesmiddelen (hazardous medicinal products of HMP's) te verminderen. Voor zeven beroepsgroepen worden goede praktijken en procedures aangehaald, aangevuld met praktisch advies voor werkgevers, overheidsinstanties en veiligheidsdeskundigen. “De gids is voor de Belgische zorgsector eerder een goede ondersteuning van de preventiemaatregelen die al dagelijks toegepast worden”, zegt Hilde De Raeve, arbeidsarts-preventieadviseur bij IDEWE. 

gids

Hazardous medicinal products zijn geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen zoals kanker, infecties, auto-immuunziekten en hormonale stoornissen. Ze kunnen ook onbedoeld nadelige effecten hebben op de gezondheid van werknemers die er tijdens de levenscyclus van de geneesmiddelen in aanraking mee komen. Om de risico's van blootstelling te verminderen, heeft de Europese Commissie, in samenwerking met belanghebbenden uit de gezondheidszorg, een praktische gids uitgebracht met concrete voorbeelden, goede praktijken, technische oplossingen en organisatorische maatregelen. 

Wat is het doel van de gids?

HMP's kunnen kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische en andere schadelijke effecten veroorzaken. Met de publicatie van de gids wil de Europese Commissie:

  • het bewustzijn onder werknemers en management vergroten;
  • de toepassing van goede praktijken vergroten;
  • de harmonisatie tussen de lidstaten te bevorderen en
  • een flexibel werkinstrument introduceren.

15 hoofdstukken

De gids telt 15 hoofdstukken, waarin onder meer de identificatie van gevaarlijke geneesmiddelen, het creëren van een veilige werkomgeving, de risicobeoordeling, opleiding en training, transport en opslag, incidentenbeheer, schoonmaken, wassen en onderhoud en beheer van afval en afvalwater worden behandeld. 

Aan de hand van kleurencodes wordt aangegeven welke hoofdstukken relevant zijn voor werknemers in diverse functies. Van werknemers die ze produceren, bereiden en toedienen, werknemers die ze transporteren en opslaan, tot onderhouds- en afvalverwerkers.

Breng risico’s in kaart met ChemDirector

In hoofdstuk 4 over risicobeoordeling worden de stappen beschreven die nodig zijn om te komen tot een risicomanagementplan. 


(bron: Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work)

De experten van IDEWE passen die ook toe voor het opstellen van een preventiebeleid bij onze klanten. Werkgevers kunnen trouwens ook zelf aan de slag met ChemDirector. Groep IDEWE ontwikkelde de onlinetool om veiligheidsverantwoordelijken toe te laten om op een eenvoudige manier chemische producten te inventariseren, de risico’s te bepalen en te rangschikken. 

Lees meer over ChemDirector


Lees ook: 

Veilig omgaan met gevaarlijke producten

Lees meer over onze opleidingen: 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen