Terug De fun van een springkasteel begint met een risicoanalyse

De fun van een springkasteel begint met een risicoanalyse

- Risicoanalyse

Expert Kristof Cleemput

Preventiedeskundige arbeidsveiligheid

FOD Economie kondigt controles aan om risicobewustzijn aan te scherpen

Een aantal zware ongevallen met ‘opblaasbare structuren’ zoals springkastelen heeft de FOD Economie ertoe doen besluiten om de komende maanden meer controles uit te voeren tijdens evenementen waar die speeltuigen worden opgesteld. “Vaak vergeten organisatoren toe te zien op enkele veiligheidsmaatregelen die met een risicoanalyse vermeden kunnen worden”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Kristof Cleemput van IDEWE.

kinderen op een springkasteel

Schoolfeesten en opendeurdagen, zomerse obstakelparcours, sportkampen, pop-upbars, ... er zijn tal van gelegenheden waar opblaasbare structuren worden opgesteld om kinderen te laten ravotten en volwassenen zich opnieuw kind te laten voelen. De FOD Economie heeft echter vastgesteld dat vaak dezelfde veiligheidsrisico’s over het hoofd worden gezien. 

  • Het ontbreken van een schokdempende ondergrond
  • Onvoldoende vrije ruimte rondom de opblaasbare structuur.
  • De opblaasbare structuren zijn niet verankerd
  • De verbindingen tussen verschillende modules zijn onveilig, waardoor kinderen zich verwonden of vallen en vast komen te zitten.
  • De luchttoevoerapparatuur is toegankelijk voor kinderen. 
  • De opblaasbare structuur is opgesteld op een onveilige locatie, bv. naast een drukke straat of een glascontainer. 
  • De instructies van de fabrikant over onder meer de installatie en het vereiste toezicht worden niet of onvolledig opgevolgd. 

Verplichte risicoanalyse

Bovendien blijkt dat organisatoren niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijk gevaren tijdens het gebruik van opblaasbare structuren en de toepasselijke reglementering. “We zien nog vaak dat organisatoren een bordjes ophangen met de boodschap dat ze “niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke ongevallen” maar dat slaat nergens op”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Kristof Cleemput van IDEWE. “Organisatoren zijn altijd verantwoordelijk. Dat wil niet zeggen dat ze ongevallen zoals schrammen en builen kunnen voorkomen, dat hoort nu eenmaal bij het spelen. Maar ze moeten zich wel bewust zijn van de grote risico’s die het plaatsen van speeltoestellen met zich meebrengt en er alles aan doen om die te voorkomen. Dat kan en moet door vooraf een risicoanalyse uit te voeren en op basis daarvan adequate preventiemaatregelen te treffen. Als je daar zelf de kennis niet voor hebt of niet op de hoogte bent van de wetgeving, kan je IDEWE daarvoor inschakelen.”

Speelterreinen en actieve ontspanningsevenementen

Locaties waarop eenvoudige opblaasbare structuren worden geplaatst voor kinderen jonger
dan 18 jaar om op te spelen, springen en glijden, worden beschouwd als speelterreinen. Die moeten voldoen aan het koninklijk besluit van 28 maart 2001 over de uitbating van speelterreinen.

Evenementen met opblaasbare structuren voor volwassenen en/of kinderen waarbij een bepaalde kennis, vaardigheid of techniek moeten aanwenden om de activiteit veilig uit te voeren, worden beschouwd als actieve ontspanningsevenementen. Die evenementen moeten voldoen aan het koninklijk besluit van 25 april 2004.

De FOD Economie heeft aangekondigd om de komende maanden controles op evenementen uit te voeren. Als er gevaarlijke situaties worden vastgesteld, kunnen activiteiten onmiddellijk stopgezet worden.

Heb je hulp nodig bij het uitvoeren van je risicoanalyse, contacteer dan je regionaal IDEWE-kantoor.

Lees ook: Is de speeltuin of zandbak bij uw horecazaak klaar voor de lente?

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen