Terug Getuigenis GZA

Aantal werknemers: 3.600 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2007

Getuigenis GZA

Al ruim vijftien jaar werkt het preventieteam van GZA Ziekenhuizen samen met IDEWE rond ergonomie. In die tijd hebben ze heel wat verwezenlijkt: een compleet ergonomiebeleid met onder meer een stuurgroep, referentiepersonen, opleidingen en adviezen. Vandaag worden hun inspanningen beloond met een eervolle vermelding van het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Als interne preventieadviseur ontfermde Veerle Peeters zich jarenlang over de ergonomie binnen de preventiedienst van GZA Ziekenhuizen. In het begin was het zoeken naar de juiste aanpak om opleidingen te organiseren, herinnert Veerle zich: “We gingen regelmatig langs bij de verpleegdiensten om een ergonomieopleiding van IDEWE vast te leggen. Dat was een arbeidsintensief karwei. Daarna zijn we overgestapt naar organisatiebrede opleidingen waarvoor werknemers zich konden inschrijven. Maar dat had niet het gehoopte succes. We overwogen om ergonomieopleidingen per dienst te organiseren zodat de neus van elke medewerker in dezelfde richting zou staan. We hebben toen opnieuw nagedacht: hoe pakken we dat het best aan?” 

Opleidingen komen tegemoet aan noden

De interne preventiedienst besloot om werknemers te bevragen over hun behoefte aan opleidingen. Veerle: “Elke drie jaar voeren we een risicoanalyse uit. Die bestaat uit vier niveaus: screening, observatie, analyse en expertise. Dat is de SOBANE-strategie. Tijdens de screening bevragen we elke dienst rond ergonomie.”  

“Blijkt uit de screening dat werknemers in een bepaalde situatie niet weten hoe ze ergonomisch moeten handelen? Dan zetten we dat op de actielijst. Die delen we met de ergonomen van IDEWE. Zij komen de situatie observeren. Daarna maken ze een analyse van de risico’s en mogelijke oplossingen vanuit hun expertise. Dat advies sturen ze naar ons. De preventiedienst integreert hun advies dan in het beleid van GZA Ziekenhuizen. Als er bijkomende opleidingen nodig zijn, komt IDEWE die geven. Het voordeel? Dat we zo inspelen op de echte noden van onze werknemers.” 

Trajectkaart voor beter ergonomiebeleid

Alles begint bij een ergonomiebeleid. Daarom stelde het preventieteam een ergonomiebeleid met doelstellingen op aan de hand van een trajectkaart: “De trajectkaart van IDEWE is een managementtool om stapsgewijs tot een ergonomiebeleid te komen. Zelfs vandaag nog koppelen we terug naar die doelstellingen. Vanuit ons ergonomiebeleid streven we naar een ergonomiecultuur binnen GZA Ziekenhuizen. Met als ultieme doel dat werknemers uit eigen beweging waken over ergonomie – voor zichzelf en voor anderen.” 

Met de trajectkaart van IDEWE komen we stapsgewijs tot een ergonomiebeleid.

“Om ons beleid in de praktijk te brengen, hebben we een stuurgroep ergonomie opgericht. Die bestaat uit werknemers, directieleden, stafmedewerkers, de arbeidsarts en ergonomen van IDEWE. Samen bepalen we welke richting we uitgaan en sturen we ons beleid bij waar nodig. IDEWE licht in de stuurgroep ons jaaractieplan ergonomie voor het komende jaar toe. We bespreken bijvoorbeeld of we bijkomende ergonomische hulpmiddelen moeten aankopen. Omdat iedereen in de stuurgroep een andere expertise heeft, zorgt dat voor verfrissende inzichten. Ons jaaractieplan wordt ook toegelicht en goedgekeurd door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).”   

Referentiepersonen ergonomie per afdeling


Naast de centrale stuurgroep ergonomie heeft elke ziekenhuisafdeling een referentiepersoon ergonomie. Dat is een werknemer die zich engageert als aanspreekpunt voor collega’s. Drie keer per jaar zit IDEWE samen met de referentiepersonen om tips en advies te delen en opleidingen te geven. “Elke dienst heeft specifieke uitdagingen. Zo zijn er bij de technische dienst andere ergonomische risico’s dan bij de verpleging. Dankzij de referentiepersonen vinden werknemers makkelijker hun weg naar ons”, vertelt Veerle. 

Gemotiveerd blijven tijdens de pandemie

“Tijdens de coronapandemie was ergonomie geen prioriteit. Ergonomen mochten zelfs niet meer op de werkvloer komen. Toch bleven we niet bij de pakken neerzitten. We kwamen met verschillende initiatieven die onze administratieve werknemers stimuleerden om meer te bewegen. Stickers in de traphallen en een fictieve reis rond de wereld bijvoorbeeld. IDEWE organiseerde opleidingen rond telewerken via Teams. Die hadden veel succes. Via de IDEWE-tool OptiDesk brachten we ook de gezondheidsrisico’s van onze beeldschermwerkers in kaart”, zegt Veerle. 

Ergonomie staat of valt met blijvende sensibilisatie.

“Voor onze verpleegkundigen liep de aandacht voor ergonomie wat terug. Ergonomie staat of valt nu eenmaal met blijvende sensibilisatie. Ook daarbij helpen de ergonomen van IDEWE. Zij zijn gepassioneerd door ergonomie en wakkeren het enthousiasme aan bij onze medewerkers.”

Constante wisselwerking met IDEWE

De samenwerking met IDEWE is een constante wisselwerking van ideeën. Veerle apprecieert de gedrevenheid en expertise van de IDEWE-ergonomen. “Ik vind het fijn dat ze zelf initiatief nemen en mee nadenken over de uitwerking van onze ergonomiedoelstellingen. Dat is een grote meerwaarde.” 

“Er is een korte periode geweest dat er afwisselend verschillende ergonomen op de werkvloer kwamen. Dat was lastig voor ons, omdat onze referentiepersonen telkens opnieuw moesten wennen aan een nieuwe ergonoom. Gelukkig konden we daar openlijk over praten. IDEWE stuurde dat bij. Nu is de samenwerking vlotter dan ooit.” 

GZA ontvangt eervolle vermelding voor ergonomie op het werk


In 2022 ontving GZA Ziekenhuizen een certificaat met een eervolle vermelding voor haar ergonomiebeleid. Die werd uitgereikt door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Een mooie erkenning voor organisaties die op een innovatieve manier werken aan meer veiligheid en gezondheid. “Dat is voor mij echt de kers op de taart van ons ergonomiebeleid. Na 15 jaar is ons beleid sterk geëvolueerd”, zegt Veerle. “Het certificaat is het resultaat van een samenwerking met het hele ziekenhuis en met de ergonomen van IDEWE.”