Terug Klantengetuigenis Broeders van Liefde (EAP)

Aantal werknemers: 500 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1967

Klantengetuigenis Broeders van Liefde (EAP)

Broeders van Liefde speelt een belangrijke rol in onze geestelijke gezondheidszorg. De organisatie heeft psychiatrische centra en ziekenhuizen in heel Vlaanderen. De visie? Iedereen verdient een gepaste behandeling, zorg en ondersteuning op maat. Dat geldt voor patiënten, maar ook voor werknemers. Om ook werknemers van de juiste ondersteuning te voorzien, werken psychiatrische ziekenhuizen Sint-Jan-Baptist en Sint-Alexius samen met IDEWE.

Eddy Carrette, de interne preventieadviseur van psychiatrische ziekenhuizen Sint-Jan-Baptist en Sint-Alexius, vertelt hoe de samenwerking met IDEWE tot stand kwam: “Ik botste toevallig op een werknemer die zichtbaar overstuur was. Ze had het financieel moeilijk en zag geen uitweg meer. Mentaal was ze gewoon op. Samen met directeurs Marc Van Uytven (Sint-Jan-Baptist) en Paul Goetstouwers (Sint-Alexius) zochten en vonden we de juiste ondersteuning. Met dat verhaal stapten we naar IDEWE, op zoek naar een manier om het welzijn van onze werknemers op de lange termijn te verbeteren.

Ziekteverzuim voorkomen

Broeders van Liefde

De zorgsector staat erom bekend dat ze gevoelig is voor ziekteverzuim. Dat merken ze ook bij Sint-Jan-Baptist en Sint-Alexius. “Langdurig verzuim komt voort uit een verstoord evenwicht tussen draaglast en draagkracht”, legt Marc uit. “Soms ligt een te hoge werkdruk aan de basis, maar de oorzaak kan ook buiten het werk liggen. Krijg je bijvoorbeeld te maken met relatieproblemen, psychisch lijden of verlies? Dan ben je daar zeven op zeven mee bezig. Logisch dat werken – en in ons geval: zorgen voor anderen – dan een pak moeilijker gaat.”

Vooral wie door mentale of emotionele redenen uitvalt, is vaak voor lange tijd afwezig. “Maar thuiszitten levert in zulke situaties nauwelijks iets op”, verklaart Eddy. “Want door je werk even on hold te zetten, verandert er niets aan je probleem. Alleen als je de directe oorzaak vindt en aanpakt, kan je langdurig verzuim beperken of zelfs voorkomen. En daar hebben alle partijen baat bij.” 

"Alleen als je de directe oorzaak vindt en aanpakt, kan je langdurig verzuim beperken of zelfs voorkomen. En daar hebben alle partijen baat bij."

In goede en kwade dagen

Hoe kunnen we het welzijn van onze werknemers verbeteren om ziekteverzuim te voorkomen? En dat op een manier die past bij onze bedrijfscultuur? Met die vraag klopten Broeders van Liefde bij IDEWE aan. “In beide ziekenhuizen zetten we in op een familiale bedrijfscultuur”, vertelt Eddy. “Een cultuur waarin werknemers weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen. Zowel met problemen binnen als buiten de organisatie. In goede en kwade dagen.” Zo ontstond het project RECOVER, gebaseerd op het EAP-aanbod van IDEWE.

Met het Employee Assistance Program (EAP) biedt IDEWE werkgevers een totaaloplossing voor mentaal, emotioneel en fysiek welzijn op het werk. Het programma verzorgt begeleiding op maat bij uiteenlopende werk- en privégerelateerde thema’s. Van stress over relatieproblemen tot depressieklachten.

Voor die begeleiding werkt IDEWE onder meer samen met Pobos. Dat is een adviescentrum voor welzijnszorg dat ondersteuning biedt bij schokkende gebeurtenissen en bij psychosociale problemen. Eddy kende de organisatie al: “In het verleden werkten we al succesvol met Pobos samen aan een project rond traumaverwerking. Het voelde dan ook logisch om de organisatie ook bij dit project te betrekken. Met het adviescentrum aan boord staat er steeds een netwerk van ervaren psychologen, psychotherapeuten en coaches voor onze werknemers klaar.”

"Met project RECOVER hebben we de totaaloplossing voor het welzijn van onze werknemers in handen.”

Dubbele ontzorging

Volgens Paul geven beide ziekenhuizen met RECOVER een duidelijk signaal: “We reiken onze werknemers de hand op het moment dat ze ons het hardst nodig hebben. Want naast een luisterend oor, bieden we hen snel de juiste hulp.” En dat heeft ook voordelen voor de werkgever: “Weten dat je werknemers snel en juist geholpen worden, is een hele geruststelling. Niet alleen omwille van het korter ziekteverzuim. Maar vooral omdat je je werknemers niet wil zien lijden.”

“Bovendien krijgen we dankzij het project meer voeling met wat er leeft op de werkvloer”, vult Eddy aan. “We merken sneller en beter waar werknemers tegenaanlopen, of er frustratie heerst, wat wel en niet werkt. Dat zijn waardevolle inzichten waar we als organisatie graag mee aan de slag gaan.”

Van pilootproject naar vaste waarde

RECOVER startte als een pilootproject. “Het was de bedoeling om een achttal cases te behandelen en de aanpak nadien te evalueren”, verklaart Eddy. Maar de behoefte aan ondersteuning bleek al snel een pak groter. Broeders van Liefde zag het langdurig ziekteverzuim dalen. “Uiteindelijk vervroegden we het evaluatiemoment. Daar werd beslist om vanuit RECOVER over te gaan naar een definitief EAP-verhaal in beide psychiatrische ziekenhuizen.”

Die beslissing werd grondig gecommuniceerd. Onder meer tijdens de overlegmomenten met leidinggevenden en het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. “Werknemers komen op verschillende manieren bij RECOVER terecht. Via vertrouwenspersonen, leidinggevenden of via de interne preventieadviseur. Het project is volledig ingeburgerd en iedereen brengt iedereen aan.”

Marc verklaart het succes als volgt: “Nauw intern samenwerken is een van de stokpaardjes van onze ziekenhuizen. Onze directies en afdelingen staan voortdurend met elkaar in contact. Voor een project als RECOVER is dat van cruciaal belang. Werknemers kloppen bij je aan met een crisissituatie. Vaak na lang twijfelen. Zoiets vergt moed. Laat je hen te lang wachten, dan klappen ze misschien dicht. En dat wil je natuurlijk koste wat kost vermijden. Dat lukt, net doordat we goed op elkaar ingespeeld zijn.”

"Voor een project als RECOVER is nauw intern samenwerken van cruciaal belang. Werknemers kloppen bij je aan met een crisissituatie. Laat je hen te lang wachten, dan klappen ze misschien dicht.”

De juiste ondersteuning

Eddy is meer dan tevreden over de ondersteuning die IDEWE hen biedt. “Onze vraag was helemaal niet concreet. We legden IDEWE onze situatie en behoeften uit en op basis daarvan formuleerden we samen een duidelijk plan van aanpak. Die cocreatie is zo veel meer waard dan een kant-en-klare oplossing.”

Paul: “Externe preventiediensten hebben vaak de neiging om te meten en diagnoses te stellen. Maar IDEWE gaat een stap verder: ze formuleert adviezen en maakt de vertaalslag naar concrete oplossingen en acties. Kortom: ze zet haar woorden kracht bij met daden. En dat is waar ondersteuning écht om draait.”

Marc: “Collega’s die met een probleem tot bij ons komen, brengen we via onze interne preventiedienst dezelfde dag nog in contact met een expert. Nog sneller de juiste hulp bieden, kan haast niet. Dat onze ziekenhuizen daarin slagen, hebben we te danken aan IDEWE. EAP is een schot in de roos. De snelheid waarmee het project ingeburgerd raakte en het dalende verzuim kunnen dat alleen maar bevestigen.”

"We hadden al veel aandacht voor re-integratie na langdurige afwezigheid. Maar we stonden nog onvoldoende stil bij de oorzaken ervan. Dankzij IDEWE bieden we werknemers nu op tijd de juiste ondersteuning. Mentaal, emotioneel en fysiek.”