Terug Werkhuizen MIN

Aantal werknemers: 100 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2000

Werkhuizen MIN

Ludo De Ranter is al meer dan twintig jaar directeur van maatwerkbedrijf Werkhuizen MIN. Bij De MIN werken personen met een fysieke of mentale beperking. Ludo’s prioriteit als leidinggevende? Zorgen voor veiligheid, op alle vlakken: fysiek, sociaal én mentaal. “Onze mensen hebben al meer dan genoeg meegemaakt”, vertelt hij. “Bij De MIN vinden ze geborgenheid, vrienden en een doel.”

Als directeur neemt Ludo een beschermende rol in. “Ons beleid is heel laagdrempelig. Ik sta tussen de mensen en mijn deur staat altijd open”, vertelt hij. Voor hun welzijnsbeleid krijgt De MIN ondersteuning, tips en hulp van de preventieadviseurs van IDEWE. Zij helpen Ludo bij welzijnsuitdagingen op de werkvloer.

Ons beleid is heel laagdrempelig: ik sta tussen de mensen en mijn deur staat altijd open.

Iedereen content bij De MIN

“Ons welzijnsbeleid start bij Elisabeth De Baere, arbeidsarts en preventieadviseur bij IDEWE. Een drietal keer per jaar komt ze bij ons langs”, legt Ludo uit. Omdat De MIN uitsluitend werkt met mensen met een beperking, zijn gezondheid en welzijn belangrijke thema’s. “Dokter De Baere heeft veel begrip voor onze mensen. Ze voelt hen goed aan en heeft altijd mooie woorden klaar voor de groep.”

Elisabeth merkt zelf op dat mensen graag werken bij De MIN. Hoe? Via tevredenheidsmetingen, op basis van inspecties of controles. “Ook daar kunnen we nog verbeteren”, legt Ludo uit. “Gelukkig lukt dat dankzij de expertise van Elisabeth en IDEWE elk jaar opnieuw.”

Stap voor stap naar een rookvrije werkvloer

Werkhuizen MIN2

“Mijn team en ik houden altijd de vinger aan de pols, door bijvoorbeeld een babbeltje te slaan met iedereen. Elke dag opnieuw”, zegt Ludo. Soms broeit er iets binnen het team van De MIN. Dan moet Ludo snel en doortastend ingrijpen. “Ook daarvoor rekenen we op de expertise van IDEWE.”

“Zo wilden we een einde maken aan roken op de werkvloer. Tot enige tijd geleden werd dat hier nog gedaan, maar het mag niet meer en is gewoon niet meer van deze tijd. Alleen kon ik mijn werknemers niet van de ene dag op de andere verbieden om te roken. Het gevaar? Dat mensen stiekem een sigaret opsteken en hun peuk onbedacht ergens verstoppen. Met al dat karton hier in huis zou dat zou voor gevaarlijke situaties zorgen.”

“Samen met IDEWE hebben we een afbouwstrategie op poten gezet. Eerst informeerden we onze mensen over wat er stond te gebeuren. Dat deden we via flyers en mondelinge communicatie. Daarna bouwden stilaan, maar effectief af: in de voormiddag niet meer binnen roken, in de namiddag wel. En zo steeds verder, tot de sigaret werd verbannen naar het rooklokaal. In zo’n complexe situatie is de hulp en expertise van IDEWE meer dan welkom.”

 

Geen uitdaging te groot

Werkhuizen MIN

“Op dezelfde hoffelijke manier heeft IDEWE ons bijgestaan met onze vaccinatiecampagne”, vertelt Ludo. “Onze mensen hebben een zwakkere gezondheid en hebben nood aan bescherming. Zelf beseffen ze dat niet altijd. Dankzij onze succesvolle campagne liet 98% van onze werknemers zich vaccineren.”

Verder deelt IDEWE ook op het vlak van ziekteverzuim zijn expertise met De MIN. “Inactiviteit door ziekte is ook bij ons een belangrijk en actueel thema. Arbeidsarts Elisabeth De Baere gaf een interessante voordracht hierover aan de Unie Maatwerk Provincie Antwerpen (UMPA), waarvan ik zelf voorzitter ben”, aldus Ludo. “De vorming van Elisabeth is positief en constructief opgebouwd. Ze weet wat er leeft op de werkvloer. Daarom beslisten we om de voordracht open te trekken naar alle personeelsdiensten van maatwerkbedrijven in Antwerpen.”

Dankzij onze succesvolle campagne liet 98% van onze werknemers zich vaccineren.

“Tot slot kunnen we ook in de moeilijkste situaties terecht bij de experts van IDEWE. Zo zijn we jammer genoeg al verschillende keren geconfronteerd geweest met zelfdoding van medewerkers. Dat heeft uiteraard een enorme impact op het team,” legt Ludo uit. “De experts van IDEWE boden ons psychosociale hulp en andere oplossingen aan om het rouwproces te ondersteunen. Van medewerker tot kaderlid, iedereen kon terecht bij een vertrouwenspersoon voor een gesprek of verdere begeleiding. Op zo’n moment ben je enorm dankbaar voor de professionaliteit van je partners.”

Duurzame impact op welzijn

werkhuizen min

“Ook in de toekomst zie ik een succesvolle samenwerking met IDEWE tegemoet”, vult Ludo aan. Het eerstvolgende punt op de agenda? “Meer en meer mensen willen deeltijds werken. Ook bij ons in De MIN. Door de coronacrisis zijn de prioriteiten van mensen veranderd. Tijd doorbrengen met het gezin, familie en vrienden is nu het belangrijkst.”

Ludo kaartte deze kwestie reeds aan bij IDEWE. “We bekijken samen hoe we dit organisatorisch best kunnen aanpakken. Want wanneer meer medewerkers deeltijds aan de slag gaan, moeten we meer mensen aannemen, en meer meubilair en beschermingsmateriaal voorzien, bijvoorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we, met de hulp van IDEWE, ook hierin zullen slagen.”

Op 17 oktober 2022 startte Tom Bridts als nieuwe directeur. Ludo werkt nog samen met Tom tot eind januari 2023, en neemt nadien professioneel afscheid van De MIN. De samenwerking met IDEWE zal onder leiding van Tom verdergezet worden.