Terug Hoe gaat u om met jobonzekerheid?

Hoe gaat u om met jobonzekerheid?

- Mentaal fit | Bouw

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Het belang van een sterk welzijnsbeleid bij jobonzekerheid

Veel werknemers in de bouwsector kampen met jobonzekerheid. Ze vragen zich af of ze hun werk mogen houden. Dat leidt tot stress en mindere prestaties. Speel daarop in met een preventief welzijnsbeleid en voldoende begeleiding.

De nefaste gevolgen van jobonzekerheid

De bouwsector kampt met uitdagingen als oneerlijke concurrentie en voortdurende innovatie. Daardoor vrezen veel werknemers voor hun job. De angst voor verlies van inkomen en sociale contacten is een grote stressfactor die leidt tot jobontevredenheid. Op lange termijn kan dat fysieke en mentale klachten veroorzaken zoals depressie en burn-out.

Bovenstaand scenario is uiteraard nadelig voor de werknemer. Maar óók voor de werk­gever. Want jobonzekere werknemers zijn minder gemotiveerd, presteren slechter en maken meer fouten. Bovendien zijn ze vaker afwezig. Een gevaarlijke mix die de werksfeer negatief beïnvloedt.

Wat doet u eraan?

  • preventief: een pychosociaal welzijnsbeleid opstellen
  • bij veranderingsprocessen: begeleiding bieden

Preventief welzijnsbeleid

Investeert u nu al in een preventief welzijnsbeleid? Dan verhoogt u de kans dat uw werknemers in moeilijke tijden sneller hun veerkracht terugvinden. Zo’n beleid bevat onder meer: inspraak voor de werknemer, duidelijke communicatie, ondersteuning door de leidinggevenden, duurzame inzetbaarheid en functieverrijking.

Groep IDEWE helpt u graag met uw welzijnsbeleid. Eerst doen we een risicoanalyse van psychosociale aspecten: we lijsten sterktes en zwaktes rond het (psychosociale) welzijn van uw werknemers op. Daarna ontvangt u een ondersteunings­plan dat is afgestemd op uw organisatie.

Ondersteuning bij veranderingsprocessen

Staat u voor ingrijpende veranderingen op de werkvloer? Die bij uw werknemers een gevoel van jobonzekerheid kunnen veroorzaken? Voorkom dat het hun welzijn ondermijnt of zelfs onherstelbare schade toebrengt. Groep IDEWE ondersteunt u daarbij met allerlei initiatieven. Een blik op ons aanbod:

Voor werkgevers, managers en leidinggevenden

Procesbegeleiding door de preventieadviseur psychosociale aspecten

U krijgt een auditinstrument waarmee u uw aanpak voor het veranderingsproces toetst aan wetenschappelijk onderbouwde bevindingen.

Infosessies

  • Verandering, welzijn en de rol van communicatie - U staat stil bij het belang van communiceren voor en tijdens het veranderingsproces.
  • Ingrijpende veranderingen en welzijn - De preventieadviseur psychosociale aspecten maakt u bewust van de actoren waarmee u rekening moet houden bij de verandering.

Workshops

  • begeleidingsgesprek voor leidinggevenden
  • weerstandsvergadering leiden/omgaan met weerstand
  • ondersteuningsrollen van de leidinggevende bij ingrijpende organisatieveranderingen

Voor werknemers

Workshops

  • Getroffen door een ingrijpende organisatieverandering/Groeien in veerkrachten - We stimuleren uw werknemers om goed zorg te dragen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  • Gezonde veerkracht/Slapen en morgen gezond weer op/Ontdek je talenten/Loslaten doe je zo - We helpen uw werknemers werken aan hun geestelijke gezondheid.

Kort ondersteuningsgesprek

De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de noden van uw medewerkers in kaart en doet een aanzet tot remediëring. Hij voert ook een voor- en nagesprek met de betrokken leidinggevende.

Medisch onderzoek

De arbeidsgeneesheer meet de lichamelijke en psychische veerkracht van uw medewerkers – waarop een eerste aanzet tot remediëring volgt.

Samen de jobonzekerheid bij uw werknemers aanpakken? Vraag ernaar.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen