Terug Jobomkadering bepalend voor welzijn van thuiswerkers. Is uw arbeidsorganisatie er klaar voor?

Jobomkadering bepalend voor welzijn van thuiswerkers. Is uw arbeidsorganisatie er klaar voor?

- Mentaal fit | Werk-Privé | Arbeidsorganisatie

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Zo garandeert u het welzijn van uw thuiswerkers

Thuiswerk wordt beschouwd als een oplossing voor heel wat kopbrekens waar de moderne werknemer mee kampt. Verstoorde werk-gezinbalans, problematische mobiliteit, gebrek aan jobautonomie, ... Onderzoekers Tinne Vander Elst, Ronny Verhoogen en Lode Godderis kwamen echter tot de conclusie dat niet het thuiswerk op zich verantwoordelijk is voor de toename van het werkgerelateerd welzijn. Wel de manier waarop de werkgever erin slaagt het werk, thuiswerk of niet, passend te omkaderen.

Jobomkadering is essentieel

Vrouw-bureau-laptop-telefoon

Uit voorgaand onderzoek hadden we al geleerd dat, zolang niet te vaak van thuis wordt gewerkt, er wel degelijk een positief verband is tussen thuiswerk en jobtevredenheid, organisatiebetrokkenheid en productiviteit.

"Wij wilden de relatie onderzoeken tussen thuiswerk en gezondheidsaspecten zoals emotionele uitputting, mentaal afstand nemen van het werk (cynisme), bevlogenheid en cognitieve stressklachten.", vertelt Tinne Vander Elst.

"We vermoedden dat de voordelen van thuiswerk zouden overslaan naar onwelzijn zodra mensen te vaak thuiswerken. Maar tot onze verbazing konden we geen directe relatie met welzijn vaststellen. Het enige negatieve effect voor mensen die te intens van thuis werken, was het verlies van sociale steun van collega's. Het gevoel dat u minder vlot een beroep op hen kunt doen, kan het welzijn van thuiswerkers hypothekeren. Het is echter niet de intensiteit van het thuiswerk die bepaalt of uw werknemers gelukkig zijn in hun job, maar de manier waarop zij zich op het werk omkaderd voelen, ongeacht of hij aan thuiswerk doet of niet. Factoren zoals sociale steun, inspraak in beslissingen, autonomie en een goede werk-privébalans zijn veel bepalender voor het welzijn dan het al dan niet werken van thuis."

Kijk voor meer info over telewerk op onze website

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen