Terug Staan alle neuzen in uw bedrijf al richting inclusie?

Staan alle neuzen in uw bedrijf al richting inclusie?

- Mentaal fit | Cijferinzichten | Grensoverschrijdend gedrag | Pesten | Vertrouwenspersoon

Expert Ellen Delvaux

Onderzoeker

Internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart 2022

De internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart belicht het belang van te kunnen zijn wie je bent, zonder gediscrimineerd te worden. Dat dit ook in 2022 nog geen evidentie is blijkt onder meer uit de recentste cijfers die IDEWE verzamelde over het psychosociaal welzijn op de werkvloer. Ongeveer 1 op 10 van de meer dan 40.000 ondervraagde werknemers voelde zich gediscrimineerd op het werk. “De cijfers tonen vooral een sterke relatie tussen discriminatie en onwelzijn aan”, zegt IDEWE onderzoekster Ellen Delvaux.

Uit de analyse van de RAPSi-cijfers, de risicoanalyse psychosociale aspecten die IDEWE-experten in 2021 uitvoerden, blijken een aantal alarmerende vaststellingen. “Het gevoel gediscrimineerd te worden op het werk komt vaker voor bij vrouwelijke werknemers en werknemers jonger dan 45 jaar. Bovendien scoort wie zich gediscrimineerd voelt, veel lager op welzijnsindicatoren zoals bevlogenheid, jobtevredenheid en blijfintentie. Tegelijk heeft deze groep veel meer last van onwelzijnsindicatoren zoals werkstress en burn-outrisico. Discriminatie bestrijden en inclusie bevorderen zijn dus niet alleen van onschatbare waarde voor het welzijn van werknemers maar ook voor het team en de organisatie waar ze aan de slag zijn.”

Een plan tegen discriminatie

IDEWE-experten kunnen werkgevers ondersteunen in een traject naar een meer inclusieve werkplek. “Dat gebeurt onder meer aan de hand van een organisatiescan, die we ontwikkeld hebben in het Europese samenwerkingsproject PREVENT, en de RAPSi-bevraging van alle werknemers, waarin discriminatie en inclusie specifiek aan bod kunnen komen. Op basis van de gegevens wordt vervolgens een analyse gemaakt over de oorzaken van de mogelijke discriminatie en een actieplan opgesteld om het probleem aan te pakken.”
“Los van het beleid dat onze experten op maat van een onderneming kunnen uitwerken en begeleiden, zijn er een aantal principes die werkgevers in acht kunnen nemen en kunnen inspireren om discriminatie op de werkvloer geen kans te geven en alle neuzen richting inclusie te zetten ”, aldus Ellen Delvaux nog. 

Inspiratie en tips

inclusie
 • Communiceer duidelijk naar alle werknemers dat de werkplek een plek is waar respectvol met elkaar omgegaan moet worden.
 • Creëer bewustzijn rond het bestaan van verschillende visies en perspectieven bij medewerkers en belicht de vele voordelen hiervan.
 • Wees gevoelig voor inclusie in alle communicatie. Haal bijvoorbeeld verwijzingen naar geslacht uit sollicitatieprocedures of voeg een diversiteitsclausule toe. Gebruik diverse profielen in interne en externe beeldvorming.
 • Reduceer iemand niet tot één van zijn kenmerken en wat je daarover denkt te weten. Bijvoorbeeld: persoon met een handicap (en niet ‘gehandicapte’), zwarte/witte mensen (en niet: ‘zwarten’, ‘witten’, ...).
 • Leidinggevenden spelen een centrale rol in het creëren van een inclusief klimaat. Zorg dat ze gewapend zijn met de juiste tools.
 • Verbreed. Probeer de oplossingen aan te reiken die aan zoveel mogelijk mensen ten goede komen, niet alleen de vraagstellers.
 • Zoek de verbinding op. Ga na waar de weerstand zit en ga in gesprek. Wat is er belangrijk voor de ander dat jij misschien (nog) niet ziet/weet?
 • Als je in een conflict belandt, probeer niet meteen je gelijk te halen. Ben je niet rustig, probeer dan op een later moment opnieuw te vragen waarom iemand iets op die manier deed.

Modulair en flexibel ondersteuningsaanbod op maat

IDEWE biedt verschillende modules aan, die u op weg kunnen zetten naar een meer inclusieve werkplek. We bepalen graag samen hoe u best uit de startblokken kan schieten.

 1. De huidige aanpak van de organisatie in kaart te brengen via een organisatiescan.
 2. Medewerkers en leidinggevenden sensibiliseren via e-learnings of een fysieke en ervaringsgerichte opleiding. De sensibilisatie kan ook volgen uit de resultaten van de organisatiescan.
 3. Begeleiding op maat voor het opstellen van een inclusief beleid. 
 4. Een kwantitatieve of kwalitatieve risicoanalyse van de psychosociale risico’s met betrekking op diversiteit en inclusie. Deze risicoanalyse kan ook bij de start van het traject uitgevoerd worden.

Neem contact op met onze experts om te kijken hoe wij u best kunnen ondersteunen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen