Terug “Respectvolle en verbindende communicatie is een werk van elke dag”

“Respectvolle en verbindende communicatie is een werk van elke dag”

- Pesten

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Week tegen pesten - Download onze GIF's

Respectvolle, verbindende communicatie is de rode loper naar meer welbevinden in een organisatie. “Zorgen dat mensen zich ondanks hun verschillen betrokken en gewaardeerd voelen en mensen zich niet uitgesloten voelen, is een opdracht die niet zomaar als evident kan beschouwd worden”, zegt disciplineverantwoordelijke psychosociale aspecten Hilde De Man van IDEWE. “Zeker niet nu er tijdens de pandemie extra drempels zijn ontstaan.” Om de verbinding tussen collega's ook digitaal een duw in de rug te geven, hebben we enkele leuke GIF's ontworpen. Download ze onderaan dit artikel!

Download hier alle GIFS die we ontworpen hebben voor de week tegen pesten

De hindernissen zijn deels een bijverschijnsel van de nieuwe manier van werken waar we tijdens de coronapandemie, al dan niet, abrupt mee kennismaakten. “Telewerken zorgt ervoor dat mensen zich op hun thuiseiland hebben moeten terugtrekken”, aldus Hilde De Man. “Daardoor zijn de natuurlijke manieren om verbindend met collega’s en leidinggevenden te communiceren niet meer vanzelfsprekend. De toevallige gesprekjes in de gang of bij de koffie vielen plots weg. En ook al was dat soms niets meer dan wat smalltalk tussendoor, het was vaak genoeg om signalen op te vangen over het welzijn van een collega. Of het was de gelegenheid om wat stoom af te laten.”

Onder de radar

“Er is geen enkele reden dat dit soort gesprekjes zouden wegvallen nu we vaak enkel nog digitaal met elkaar communiceren maar in de praktijk komt het er vaak niet van. Teammeetings moeten meteen functioneel zijn en door meteen over te schakelen op de orde van de dag is er geen tijd om gewoon eens te informeren hoe het met iedereen gaat. Wellicht is dat ook een van de redenen dat veel mensen ervaren dat onlinevergaderingen efficiënter zijn dan fysieke meetings. Informele contacten vallen dan weg.  Maar ook misverstanden kunnen niet snel even uitgeklaard worden en kleine plooitjes in de onderlinge contacten worden ook niet meer snel even gladgestreken. Voor leidinggevenden is dat zeker een aandachtspunt. Sommige werknemers hebben bovendien geen teamoverleg nodig om hun werk te kunnen doen. Zij dreigen door het afstandswerk onder de radar te verzeilen.”

Zorg voor inclusie

“De maatregelen om corona in te dijken hebben er bovendien ook voor gezorgd dat er ongewild groepen kunnen ontstaan. Tussen de extraverten, die na de uren nog in een informeel Whatsapp-groepje aan de praat blijven en af en toe afspreken, en zij die eerder introvert zijn en dat niet opzoeken. Of tussen mensen die gevaccineerd zijn en zij die zich niet willen laten vaccineren. Het zijn situaties waardoor mensen het gevoel kunnen krijgen dat ze uitgesloten worden. Zonder aandacht voor de kleine breuklijnen die zich aan het vormen zijn, bestaat het risico dat er zich een nieuwe groepsdynamiek ontwikkelt die zowel voor personen als voor het team en de organisatie nadelig is.”

Sociaal klimaat en dienstverlening

Als je er als werkgever of leidinggevende voor wil zorgen dat iedereen aan boord blijft en zich goed kan voelen, zodat werknemers vervolgens ook voor het bedrijf het beste van zichzelf kunnen geven, dan is er werk aan de winkel.

“Vandaar dat het heel belangrijk is om als basis van alle inspanningen verbindend te communiceren”, zegt Hilde De Man. “Het is een manier van communiceren waarbij respect voor elkaars eigenheid, waarden en behoeften centraal staat. Dat betekent niet dat je het per se altijd eens moet zijn met een ander, maar wel dat je op zijn minst moet kunnen luisteren, zonder meteen te oordelen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat werknemers niet bang hoeven te zijn om te zeggen als ze ergens mee zitten en pesten sowieso nooit aanvaard mag worden. Maar ook dat je als werkgever maatregelen kan invoeren, zonder dat mensen meteen in het verweer gaan; omdat je ze goed motiveert bijvoorbeeld, waardoor polarisatie geen kans krijgt. Een open interactie tussen medewerkers en leidinggevenden, waarin je kan benoemen wat je voelt en uitspreken wat je behoeften zijn, bevordert het sociale klimaat maar is ook de basis van de dienstverlening aan klanten.”

Tips om verbindend te communiceren

  • Verlies niemand uit het oog. Vergeet niemand uit te nodigen voor je (digitale) teammeeting.
  • Benoem wat je voelt, druk een behoefte uit: geef aan wat je nodig hebt. 
  • Begin een digitale meeting niet meteen met de orde van de dag. Vaak zijn digitale meetings te snel taakgericht, wat verhindert dat mensen kunnen zeggen wat ze voelen. 
  • Heb oog voor werknemers die minder in vaste digitale meeting-groepen zitten omdat ze hun job kunnen doen zonder de inbreng van een team. 
  • Zorg met het oog op de terugkeer naar kantoor, of de introductie van duurzame manieren van hybride werken voor persoonlijke check-ins en teamoverleg.

Vertrouwenspersoon

Werknemers die ondanks de inspanningen gepest wordt op het werk kunnen altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kent de interne werking van het bedrijf goed en is snel bereikbaar om naar een probleem te luisteren. Het beroepsgeheim zorgt ervoor dat het gesprek strikt vertrouwelijk is. Alleen in samenspraak met de werknemer die het initiatief heeft genomen wordt er actie genomen of tussengekomen.

Onderzoeksresultaten — Uit onderzoek van IDEWE bij 39.792 werknemers leren we dat 6,4% van hen pestgedrag rapporteerde, 7,4% van de jongeren (-45 jaar) versus 5,3% bij de ouderen (45 jaar of ouder). Het gaat in hoofdzaak (42,7%) over het achterhouden van informatie, waardoor het werk moeilijker wordt en roddels (42,1%). Mannen rapporteren vaker pestgedrag dan vrouwen.

Zelf aan de slag?

 

Workshop

IDEWE heeft een workshop rond respectvolle en verbindende communicatie, diversiteit en inclusie uitgewerkt, waarin onder meer de spelbox Wellbeing@Work wordt gebruikt die IDEWE samen met Way2play en Test Aankoop uitwerkte. 

Affiches

Wil u uw werknemers ook bewust maken van de nefaste gevolgen van pestgedrag?

  • Download dan onze affiches en de brochure ‘Stap voor stap naar een effectief psychosociaal welzijnsbeleid’ in uw klantenzone.

GIFS

We hebben voor u een reeks van 8 GIFS uitgewerkt. Een duwtje in de rug om tijdens de Week tegen Pesten terug de verbinding tussen collega's op te zoeken!

  • Download ze met de rechtermuisklik.
  • Copy/paste voor gebruik op social media of in chat gesprekken.
  • In dit mapje hebben we de GIFS voor u gebundeld als kant-en-klare download.

Happy sharing!


Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen