Terug Laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien

- Gezonde werkomgeving | Chemische agentia | Duurzame werkomgeving | Milieu

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Dikketruiendag op 11 februari in het teken van biodiversiteit

De Dikketruiendag op 11 februari staat dit jaar in het teken van biodiversiteit. Onze aarde is een groot ecosysteem waarin mensen, dieren, planten gedijen en een goed draaiende machine vormen. Door de klimaatverandering hebben sommige planten en dieren het zeer moeilijk om overeind te blijven, ze sterven uit en dat brengt ons klimaat in onbalans. Hoe beter we de biodiversiteit stimuleren op de terreinen waar we leven en werken, hoe beter dit is voor ons klimaat.

Wat kan u doen in uw onderneming of school?

Kies voor het ecologisch beheer van de terreinen.
 • Kies voor het ecologisch beheer van de terreinen. Ecologisch groenbeheer is een beheersvorm die ook op strak aangelegde tuinen kan toegepast worden.
 • Gebruik geen onkruidbestrijdingsmiddelen of extra bemesting. Dit is niet alleen beter voor de aarde maar ook voor de mens.
 • Kies voor inheemse bomen en heesters, die bijdragen aan de voedselproductie voor bijen, andere dieren en de mens. Inheems groen heeft een grotere natuurwaarde dan exoten.
 • Leg bloemenweides aan die bestuivende insecten te voeden.
 • Plaats een bijenhotel op uw terrein zodat u de natuur een beetje vooruit helpt.
 • Leg een waterpartij aan waar amfibieën en insecten, maar ook vogels en grotere dieren baat bij hebben.
 • Voorzie zitplaatsen en toegangsmogelijkheden tot uw groen terrein zodat er gebruik van gemaakt kan worden door uw medewerkers.
 • Zorg ervoor dat dieren zich over uw terrein en dat van uw buur kunnen verplaatsen. Vermijd het gebruik van hekken en fijnmazige afsluitingen. Doornhagen begrenzen uw terrein op een natuurlijke wijze, maar laten voor dieren voldoende doorgang toe.

Wat zijn de voordelen voor uw organisatie?

Plaats een bijenhotel op uw terrein zodat u de natuur een beetje vooruit helpt.
 • Natuurlijke omgevingen maken ondernemingen en scholen aantrekkelijke en verhoogt hun vastgoedwaarde.
 • Een groene omgeving werkt inspirerend en verhoogt de concentratie van uw medewerkers. Het is aangetoond dat natuurlijk groen een positief effect heeft op de prestaties van mensen. Het vermindert de stress. Wie vaker beweegt in de groene omgeving voelt zich zowel fysiek als mentaal fitter en is minder snel ziek.
 • Ecologisch onderhoud is minder intensief en goedkoper dan traditioneel beheer. Het vraagt minder onderhouds- en maaibeurten.
 • Groen brengt mensen samen. Door natuurlijk groen als een belangrijke waarde voor de onderneming te verkiezen, voelen uw werknemers zich betrokken met de bedrijfscultuur. Ze zullen zich verbinden met de doelstelling van de organisatie en met elkaar.
 • Ecologische aanplantingen werken diefstal tegen. Slee- of meidoornhagen zijn bijna ondoordringbaar en vormen een efficiënte barrière tegen indringers. Doordat we onze omgeving aantrekkelijker maken zal de buitenomgeving bovendien vaker gebruikt worden, waardoor er meer sociale controle ontstaat.
 • Ecologisch beheer maakt uw engagement om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zichtbaar voor iedereen. Ondernemingen hebben er belang bij om zich duurzaam te organiseren, omdat dit aantrekkelijk is voor partners, klanten en (kandidaat) werknemers. Laat uw terrein het visitekaartje zijn voor uw maatschappelijk verantwoorde onderneming. Het versterkt het imago bij uw klanten.
 • Naast al deze voordelen voor uzelf en uw onderneming, draagt biodiversiteit vooral bij aan het klimaat. Meer soorten, planten, bloemen, dieren en insecten kunnen overleven. En dat draagt bij aan ons leefklimaat. Want zonder deze soorten is ook onze eigen soort (de mens) bedreigt.

Wil u weten wat u mag en kan gebruiken als bestrijdingsmiddel in uw onderneming? Download de brochure ‘Wegwijs in de wereld van de bestrijdings-, afweer- en ontsmettingsmiddelen’. Of vraag advies bij IDEWE.

 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen