Terug Meer dan een kwart (27,1%) van de werknemers rookt

Meer dan een kwart (27,1%) van de werknemers rookt

- Roken

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

IDEWE-onderzoek gaat de rookgewoonten per sector na

Vorig jaar rookte nog iets meer dan een kwart van de Belgische werknemers (27,1%), dit zijn er 2,6% minder in vergelijking met 2011. Zo blijkt uit onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij meer dan 200.000 werknemers. “Het aantal tabaksgebruikers neemt jaar na jaar gestaag af, wat positief is, maar deze daling gaat veel te traag,” aldus IDEWE. “Vooral in de bouw- en transportsector is er nog werk aan de winkel, daar wordt nog door respectievelijk 41,5% en 40% gerookt.”

Op enkele dagen voor het jaareinde, nemen we ons weer massaal voor om ons leven in het nieuwe jaar te beteren. ‘Stoppen met roken’ kan voor 19,9% van de vrouwen en 32,9% van de mannen op het lijstje met goede voornemens staan. 
“Terecht, want de gezondheidsschade is niet min. Roken veroorzaakt kankers aan longen en luchtwegen, mondholte en slokdarm. Ook passief roken kan leiden tot luchtweginfecties, kanker, hart- en vaatziekten,” aldus Lode Godderis, directeur van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal rokers afneemt met de leeftijd: zo rookt 30,9% van de jongeren (<25 jaar) tegenover 22,4% van de 55-plussers. Ook de sector waarin we werkzaam zijn, speelt een grote rol in ons rookgedrag; zo zijn er in de bouw- (41,5%) en de transportsector (40%) bijna 3 keer zoveel rokers als in het onderwijs (15,1%).

Aantal rokers per sector in 2017:

 • Bouw (41,5%)
 • Transport (40%)
 • Diensten (37,3%)
 • Horeca (37,1%)
 • Industrie (31,8%)
 • Retail (31,3%)
 • Overheid (22,8%)
 • Gezondheidszorg (19,9%)
 • Onderwijs (15,1%)

Tegen de trend in: aantal rokers in de bouw- en transportsector neemt toe

Sinds 2011 nam het aantal rokers met gemiddeld 2,6% af. “Ondanks alle regelgevende initiatieven, sensibiliseringsacties en preventiemaatregelen, daalt het aantal rokers heel traag. IDEWE is daarom voorstander van rookstopprogramma’s en gezondheidspromotie op het werk die zowel gedragen wordt door werknemers als werkgevers,” aldus Godderis.

Vooral in de bouw en de transportsector zijn bijkomende preventiemaatregelen dringend nodig, zo blijkt uit het onderzoek. Deze sectoren gaan immers in tegen de trend; sinds 2016 stijgt het aantal rokers er opnieuw!

“Ik pleit dan ook voor het opzetten van acties samen met de sector en op maat van de werknemers in die sectoren. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan overleg over rookvrije bouwwerven, veilig en gezond rijden, in combinatie met begeleidende rookstopprogramma’s,” besluit Lode Godderis. 

Stoppen met roken, hoe dan?

Zal je op oudejaarsavond je laatste sigaret opsteken, dan helpen deze tips om je goede voornemen overeind te houden:

 1. Schrijf de voor- en nadelen van roken voor jou persoonlijk uit.
 2. Zoek iemand die samen met jou wil stoppen. Samen sterk!
 3. Maak tijd voor wat je graag doet of zoek enkele nieuwe (gezonde) gewoontes.
 4. Drink een glas water als de drang naar een sigaret je overvalt.
 5. Herval staat niet gelijk aan mislukking, je kan er net veel uit leren. 

Methodologie

De 173 arbeidsgeneesheren en 216 verpleegkundigen van IDEWE onderzochten in 2017 de algemene gezondheid van meer dan 300.000 werknemers uit 9 sectoren: de gezondheidszorg, industrie, handel, overheidssector, dienstensector, bouwsector, onderwijs, transport en horeca. In dit rapport werden de gegevens van 204.786 werknemers opgenomen.
 
Groep IDEWE biedt preventie en welzijn op maat. Groep IDEWE beschikt over meer dan 860 gekwalificeerde medewerkers en werkt vanuit 11 regionale kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Wallonië, Roeselare en Turnhout) en één centrale hoofdzetel (Heverlee-Leuven). Zo ondersteunt Groep IDEWE 36.500 werkgevers en 750.000 werknemers bij het opzetten  van een veilige werkomgeving. Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw. IDEWE vzw is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België met een territoriale erkenning voor het ganse land. Voor IDEWE gaat een preventiebeleid opzetten verder dan arbeidsgeneeskunde alleen. Het bestrijkt ook de domeinen van veiligheid, hygiëne, psychosociale aspecten, ergonomie en milieu. Bovendien heeft IDEWE een ruim aanbod rond gezondheidsbevordering op het werk. IBEVE vzw is een zusterorganisatie en staat in voor de domeinen veiligheidscoördinatie, arbeidsveiligheid, milieu, energiebeheer en industriële hygiëne op het werk. IBEVE doet aan preventie in domeinen die wettelijk niet onder een externe dienst vallen. Groep IDEWE gelooft in interdisciplinaire dienstverlening. Groep IDEWE gaat een partnership aan waarbij samen met de klant aan preventie en welzijn wordt gewerkt. Groep IDEWE wil zich tevens in toenemende mate inzetten om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de uitdagingen binnen verschillende doelgroepen en/of sectoren. Nieuwe evoluties, praktijken, wetgeving, elektronische vereenvoudiging van taken,… worden eveneens op de voet gevolgd.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen