Terug Nieuwe VCA of ISO 45001?

Nieuwe VCA of ISO 45001?

- Arbeidsveiligheid | Risicoanalyse | Wetgeving

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Same same, but different, but still same

Na de recente publicatie van de ISO45001-norm is op 2 april ook de nieuwe VCA-richtlijn verschenen (versie 2017/6.0). Vanaf nu kan IDEWE u dus helpen om uw veiligheidsbeleid op deze actuele systemen aan te passen.

Veiligheidssystemen waarmee u een voetje voor heeft bij uw klanten

De VCA of 'Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers' is in België en Nederland de standaard als het aankomt op veilig, gezond en duurzaam werken. In vergelijking met de vorige versie stelt de 2017/6.0 veiligheid centraler en is er minder aandacht voor milieu. De focus ligt bovendien meer op een praktijkgerichte aanpak en er is meer ruimte voor maatwerk, gedicteerd door de omgeving en de omstandigheden van de plek waar uw werknemers hun job uitoefenen.

Enkele verschilpunten tussen VCA en ISO45001

  • VCA bestaat ruim 20 jaar, als we zijn voorgangers mee rekenen. ISO45001 daarentegen is recent maar sterk geïnspireerd op een andere veiligheidsnorm: de OHSAS18001.
  • ISO45001 is een echte traditionele ISO-norm die een managementsysteem beschrijft, op gebeid van veiligheid. Dat wil zeggen dat u als werkgever zelf moet bepalen, in functie van algemene criteria en naast uw wettelijke verplichtingen, wat op gebied van veiligheid uitgevoerd dient te worden. Deze norm is helemaal in lijn met andere managementnormen zoals ISO9001 (kwaliteit) of ISO14001 (milieu). Meer zelfs, deze nieuwe norm volgt de 'High Level'-structuur van de laatst gepubliceerde ISO9001-norm, wat de integratie van andere normen veel gemakkelijker maakt. 
  • VCA is meer een uitgewerkte vorm van een veiligheidssysteem. Aan de hand van een aantal vragen wordt concreter beschreven waaraan u dient te voldoen op gebied van veiligheid.

 

Overgangsregeling

Voor organisaties die gecertifieerd werden volgens de vorige VCA-norm, is er een overgangsregeling van maximum 3,5 jaar voorzien. Die termijn ging begin april 2018 in. In de praktijk komt het er meestal op neer dat u zich bij de volgende driejaarlijkse VCA-audit zal laten certifiëren volgens de nieuwe norm.

Veiliger en ... een voetje voor bij uw klanten

Werkgevers die hun werkwijze inzake veiligheid afstemmen op ISO45001 of VCA, kunnen zich extern laten certifiëren. Beide normen stellen u in staat om betere veiligheidsresultaten te boeken (minder ongevallen, betere conformiteit met wetgeving, ...) en om streepje voor te hebben bij potentiële opdrachtgevers.
Groep IDEWE staat klaar om u daarbij te begeleiden. We doen dat op maat van uw organisatie en pragmatisch. We vertrekken vanuit uw bestaande aanpak en kijken wat er volgens uw concrete behoeften en ambities bijgestuurd kan, of nieuw geïmplementeerd moet worden.

We gaan graag na welke norm of veiligheidsaanpak best kan werken voor uw organisatie. Neem daarvoor contact op met uw regionaal IDEWE kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen