Terug Zorg voor een vlotte opstart van het nieuwe Comité

Zorg voor een vlotte opstart van het nieuwe Comité

- Arbeidsorganisatie

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

45 dagen na de sociale verkiezingen

Na de sociale verkiezingen van november gaan de nieuw samengestelde Comités voor preventie en bescherming op het werk de komende weken aan de slag. De installatievergadering moet uiterlijk binnen de 45 dagen, volgend op de dag van de verkiezingen, gehouden worden. De basis voor een vlotte werking van het Comité wordt in grote mate geregeld door het huishoudelijk reglement.

comiré

Het huishoudelijk reglement regelt praktische zaken, zodat de vergadering zich maximaal op inhoudelijke discussies kan toeleggen. Daarom is het ook belangrijk om, ook al bestaat er al een huishoudelijk reglement - omdat er eerder al een Comité werd opgericht - het reglement opnieuw te bekijken. Wat er van rechtswege moet instaan, wordt uitgelegd in de Codex welzijn. Zo legt het Comité bijvoorbeeld de afspraken vast over de manier waarop de leden voor een vergadering worden opgeroepen of hoe ze een punt op de agenda kunnen plaatsten. 

De vervanging van de voorzitter

De vervanger moet de bevoegdheid hebben om de onderneming in belangrijke mate te binden. Is dit niet het geval, dan kan het Comité niet efficiënt vergaderen. De plaatsvervangend voorzitter moet dan immers telkens weer voorbehoud maken, waardoor beslissingen nodeloos worden uitgesteld. 

De agenda

Een vooraf vastgelegde agenda kan veel tijdverlies voorkomen. Daarom moet er duidelijk bepaald worden hoe de agenda wordt samengesteld en op welke wijze een agendapunt kan aangedragen worden. Het voorkomt dat het Comité eerder een praatbarak dan een adviesorgaan wordt. 

De afvaardigingen

Het Comité moet afgevaardigden aanwijzen om bij toezichtsbezoeken de ambtenaren te woord te staan of ter plaatse te gaan in geval van een ernstig ongeval. Om te vermijden dat er discussies ontstaan op het ogenblik dat deze afvaardigingen nodig zijn, maakt u beter vooraf duidelijke afspraken over beurtrollen en vervangingen.

Gevaren of risico’s signaleren

Comitéleden moeten over de nodige middelen beschikken om gevaren te signaleren. Het is echter ook belangrijk om te bepalen hoe de gesignaleerde knelpunten opgevolgd worden. 

Welke taal?

De taal die in de vergadering wordt gesproken kan best ook vooraf vastgelegd worden. In een omgeving die steeds internationaler wordt, kan dit veel verwarring voorkomen.

Een akkoord

digitaal comité

In sommige gevallen moet de werkgever voorafgaandelijk het akkoord van het Comité bekomen. Aangezien de Codex niet precies bepaalt wat een akkoord inhoudt, is het belangrijk om hierover afspraken te maken in het huishoudelijk reglement. Om te voorkomen dat persoonlijke vetes tot een patstelling leiden, is het trouwens raadzaam om te zoeken naar een formule die niet enkel bepaalt wat een ‘akkoord’ is maar die tegelijk voorkomt dat de werking van het Comité gehypothekeerd wordt. 

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen