Terug Managementopleidingen kunnen een boost peoplemanagement gebruiken

Managementopleidingen kunnen een boost peoplemanagement gebruiken

- Arbeidsorganisatie | Wetenschappelijk onderzoek

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Leiderschapsstijlen hebben invloed op welzijn op het werk

Kwalitatief onderzoek van de VUB en de UCL, in opdracht van de federale overheid, toont aan dat managementstijlen, en de opleidingen die managers hebben genoten, vooral gericht zijn op de werking van de organisatie en pas in de tweede plaats op mensen en teams. “Daardoor zijn leidinggevenden vaak geneigd om de aandacht voor welzijn naar het tweede plan te verschuiven”, zegt disciplineverantwoordelijke psychosociale aspecten Hilde De Man van IDEWE.

Het onderzoek dat plaatsvond tussen 2018 en 2020 legt de managementstijlen zoals ze op de werkvloer gehanteerd worden naast de stijlen die aan managementscholen onderwezen worden. Uit panelgesprekken kwam naar voor dat managers zich na hun basisopleiding onvoldoende uitgerust voelen om teams en organisatieafdelingen te leiden. Meer bepaald op vlak van peoplemanagement ontbreekt het hen aan kennis, knowhow en interpersoonlijke vaardigheden. Welzijn op het werk komt ook nauwelijks aan bod. Noch bij de initiële opleidingen als bij de vervolgopleidingen aan universiteiten en hogescholen.

Peoplemanagers

“Dat is opmerkelijk”, zegt Hilde De Man. “Uitgerekend nu organisaties alle zeilen moeten bijzetten om mensen langer aan het werk te houden en het meer dan ooit belangrijk is om de arbeidstevredenheid van werknemers hoog te houden. Inzetten op meer welzijn op het werk is dan een weg die vruchten afwerpt. Om dit te kunnen realiseren zijn leidinggevenden, die niet alleen met de praktische werking van de organisatie bezig zijn maar die ook de competenties hebben om werknemers te ondersteunen, een belangrijke troef.”

Een evenwichtig pakket

managementstijlen

De onderzoekers adviseren dan ook om naast de dimensie ‘werking’ de dimensie ‘personen’ steeds als een integraal onderdeel te zien van de rol van de manager. Managers moeten bijgevolg in hun opleiding voldoende kennis, vaardigheden en attitudes kunnen ontwikkelen om daaraan te voldoen en om daar nadien in het veld ook op geëvalueerd te kunnen worden. Dit vereist tijd, en dus is het noodzakelijk om andere ‘technische’ activiteiten in hun takenpakket te verlichten. Onder die voorwaarden kunnen managementstijlen groeien en een optimaal positieve impact hebben op het welzijn op het werk.

“Op het terrein stellen we vaak vast dat goede werknemers voor hun inspanningen, kennis en ervaring beloond worden met een promotie naar een leidinggevende functie”, aldus segmentmanager Industrie en Reiniging Frank Weckx van IDEWE. “Ze worden van de ene op de andere dag ploegbaas, supervisor, … zonder dat ze hiervoor enige opleiding kregen. Deze ‘vergeten’ groep verdient ook de nodige aandacht en ondersteuning. De laagdrempelige opleidingen van IDEWE zijn hiervoor een perfecte eerste stap.”

AANVULLENDE OPLEIDINGEN BIJ IDEWE

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen