Terug Re-integratie van langdurig zieken kan beter

Re-integratie van langdurig zieken kan beter

- Fysiek fit | Mentaal fit | Re-integratie

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Werk aan de winkel voor re-integratie van langdurig zieken

Sinds 2017 geldt een wettelijke regeling voor de re-integratie van langdurig zieken. Onze externe dienst voerde vorig jaar 2.205 dergelijke onderzoeken uit. Maar volgens professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis van IDEWE blijven de ondersteunings­mogelijkheden nog vaak onbenut. "Door de laattijdige doorverwijzing naar de bedrijfsarts lopen werknemers de kans mis op aangepast werk waardoor al te vaak ontslagen vallen om medische redenen." "Hoe langer mensen afwezig blijven, hoe groter de angst om terug te keren," aldus Lode Godderis. "Ze vragen zich af of ze hun job nog wel aankunnen en wat de reactie van collega's zal zijn. Bij de werkgever leeft dezelfde onzekerheid omdat in de organisatie vaak evoluties plaatsvonden die de afwezige werknemer nog niet oppikte."

Geen verplichting, wel een must

dokter patiënt hand schudden

De re-integratiewetgeving wil de re-integratie van langdurig zieken ondersteunen. Maar de werkgever kan daartoe pas het initiatief nemen zodra de werknemer vier maanden afwezig is. In dat geval is de arbeidsarts verplicht om de werknemer te zien en binnen de veertig dagen een beoordeling op papier te zetten.

"Op dat ogenblik kunnen we vaak alleen nog maar oordelen dat het niet meer mogelijk is dat de werknemer zijn oude job nog opnieuw uitoefent," zegt arbeidsarts Godewina Mylle van IDEWE. "Het is dus belangrijk dat we hem sneller kunnen zien. Wij mogen dat initiatief echter niet zelf nemen en ook de werkgever kan de werknemer daar niet toe verplichten. Hij kan hem echter wel op de hoogte brengen van de mogelijkheid van een vrijwillig bezoek aan de arbeidsarts, voorafgaand aan de werkhervatting."

Vooral kleine bedrijven worstelen met re-integratie van langdurig zieken

dokter patiënt arm pijn

"Dergelijk bezoek betekent niet dat het officiële re-integratieproces, in de zin van de re-integratiewetgeving, al wordt opgestart. De werknemer kan een consulatie aanvragen zodra hij vermoedt dat hij problemen zal hebben met het opnemen van zijn oude taken. Het biedt ons de mogelijkheid om meteen op zoek te gaan naar een oplossing binnen het bedrijf, waarin zowel werknemer als werkgever zich kunnen vinden. Die mogelijkheid is nog onvoldoende gekend, alhoewel we een positieve evolutie zien. Tussen 2010 en 2017 is het aantal bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting bijna vervijfvoudigd tot 24.500. Maar bij kleinere werkgevers is deze aanpak voor de re-integratie van langdurig zieken nog onvoldoende doorgedrongen."

Betrokkenheid boost het zelfvertrouwen

dokter gesprek patiënt

Het is een misverstand dat de re-integratie van langdurig zieken pas kan starten als ze weer helemaal hersteld zijn. "Voor de werkgever betekent het dat hij een beroep kan blijven doen op de knowhow en de expertise van zijn werknemer en voor de werknemer  is het een boost voor zijn zelfvertrouwen en een steun tijdens zijn genezingsproces. Naar de mogelijkheden op zoek gaan is precies waar een re-integratieproces voor bedoeld is. Dat kan bijvoorbeeld door een tijdelijke vermindering van de arbeidsuren, een aanpassing van de werkplek of een herziening van het takenpakket."

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen